W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


82/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn.30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dnia 29.09.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dnia 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dnia 19.10.2004 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 26 386 660 zł zastępuje się kwotą 26 387 160 zł

  2. Kwotę wydatków 26 900 222 zł zastępuje się kwotą 26 900 722 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 


 U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 500 zł.


I. Dochody


Na podstawie porozumienia nr EK.III.0116-WSPF-27/2004 z dnia 17.08.2004 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się budżet w dz. 926 rozdz. 92605 – zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu § 233 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 500 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie na Festyn Rekreacyjno – Ruchowy dla dzieci z upośledzeniem zorganizowanym w dniu 29 maja 2004 roku.

II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4250 o

5 000 zł – zakup sprzętu i uzbrojenia. Powyższe podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za kurs prawa jazdy oraz usługi telekomunikacyjne.

Zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Festynu Rekreacyjno i Ruchowego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85321 – Komisje ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4410 o 225 zł – podróże służbowe krajowe zaś zmniejsza się § 4210 o 225 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na realizację wyjazdów służbowych w związku ze szkoleniami komisji orzekającej.


Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4210 o 6 240 zł – zakup materiałów i wyposażenia zaś zmniejsza się § 3020 o 1 250 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3030 o 300 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4270 o 4 690 zł – zakup usług remontowych. Powyższe zmiany związane są z prowadzonymi remontami w pomieszczeniach Bursy oraz pomieszczeniach przeznaczonych na punkt Konsultacyjny w Skępem.


 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego