W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


68/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dnia 30.07.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.


  1. Kwotę dochodów 26 170 780 zł zastępuje się kwotą 26 176 479 zł
    w tym;
    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 041 410 zł

  1. Kwotę wydatków 26 684 342 zł zastępuje się kwotą 26 690 041 zł
    w tym;
    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 041 410 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 699 zł.


I. Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.08.2004 roku Nr WFB.I-3011/40/2004 zwiększa się dotacje celowe w dz. 852 rozdz.85201 § 2110 o 5 699 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat z przeznaczeniem na pomoc finansową dla repatrianta, na zagospodarowanie się, bieżące utrzymanie oraz zwrot kosztów podróży do Polski..


II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału w dz. 853 rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów zwiększa się § 4300 o 5 699 zł – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pomoc finansową celem zagospodarowania się i bieżącego utrzymania dla repatrianta oraz zwrot kosztów przejazdu do Polski.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego