W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


53/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca

 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 1. Kwotę dochodów 25 907 329 zł zastępuje się kwotą 25 894 949 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 035 711 zł

 1. Kwotę wydatków 26 420 891 zł zastępuje się kwotą 26 408 511 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 035 711


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


 
U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 12 380 zł.


I. Dochody


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

 • z dnia 25.06.2004 roku Nr WFB.I-3011/27/2004 w dz. 852 zwiększa się rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4 130 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na świadczenia rodzinne, zaś zmniejsza się rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 2110 o kwotę 16 510 zł w związku z ustawą z 28.11.2003 r o świadczeniach rodzinnych.

 


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 852 zwiększa się rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 na kwotę 4 130 zł – świadczenia społeczne, zaś zmniejsza się rozdz. 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze § 3110 o kwotę 16 510 zł. Zmiana wielkości przyznanych środków budżetowych wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.06.2004 r. dotycząca końcowego rozliczenia zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.


Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w dz.801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4270 – zakup usług remontowych o 2 635 zł, zaś zmniejsza się § 4300 o 2 635 zł – zakup usług pozostałych. Przesunięcie środków między paragrafami nastąpiło w wyniku konieczności dokonania zapłaty rachunku za wykonanie robót oświetleniowych w budynku szkoły.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 22 000 zł, § 4430 – różne opłaty i składki o 1 000 zł, zaś zmniejsza się § 4210 o 23 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych – samochód do nauki jazdy oraz ubezpieczenie pojazdu.


 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego