W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


43/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )
status uchwały obowiązująca

 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 23.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r, Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 roku dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.


 1. Kwotę dochodów 25 761 658 zł zastępuje się kwotą 25 767 658 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 043 591 zł


 1. Kwotę wydatków 26 275 220 zł zastępuje się kwotą 26 281 220 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 043 591§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 


 

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 6 000 zł.I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

 • z dnia 03.06.2004 roku Nr WFB.I-3011/23/2004 w dz. 852 tworzy się rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 6 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na świadczenia rodzinne.

II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 4300 o 17 710 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 7 330 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 10 380 zł – zakup usług remontowych. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zapłaty za usługi sprzętowe przy utrzymaniu powiatowych dróg trwałych i gruntowych.


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 852 tworzy się rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 na kwotę 6 000 zł – świadczenia społeczne. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia. 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego