W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


41/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 23.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.


 1. Kwotę dochodów 25 703 658 zł zastępuje się kwotą 25 761 658 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 037 591 zł


 1. Kwotę wydatków 26 217 220 zł zastępuje się kwotą 26 275 220 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 037 591


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 


 
U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 58 000 zł.


I. Dochody


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego:

 • z dnia 13.05.2004 roku Nr WFB.I-3011/19/2004 zwiększa się dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ratowniczo gaśniczych.

 • z dnia 19.05.2004 roku Nr WFB.I-3011/20/2004 zwiększa się dz. 710 rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 30 000 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali głównie na terenach miast, wykonanie mapy numerycznej ewidencyjnej terenów wiejskich, weryfikacji granic obrębów.II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dz. 710 – działalność usługowa rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne zwiększa się § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków i lokali, wykonanie map numerycznych i weryfikację granic obrębów.


Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się § 4210 o 28 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup paliw płynnych i wyposażenia tutejszej Komendy.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe zwiększa się § 3250 o 500 zł – stypendia różne, § 4300 o 3 500 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 600 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 3 000 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 4 600 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 3 000 zł – zakup energii. Zmiany te podyktowane są z powodu braku środków na delegacje służbowe, wpłatę drugiej raty ubezpieczenia pojazdów, opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi bankowe.


Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia w dz. 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdz. 92195 – pozostała działalność zwiększa się § 4210

o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych.

  

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego