W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


35/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 23.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 1. Kwotę dochodów 25 659 749 zł zastępuje się kwotą 25 703 658 zł
  w tym;
  dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 979 591 zł


 1. Kwotę wydatków 26 173 311 zł zastępuje się kwotą 26 217 220 zł
  w tym;
  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 979 591


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 43 909 zł.


I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego;

 • z dnia 29.04.2004 roku Nr WFB.I-3011/17/2004 zwiększa się dz. 852 rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 26 909 zł § 2130 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących powiatu,

 • z dnia 07.05.2004 roku Nr WFB.I – 3011/18/2004 zwieksza się dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 2110 o kwotę 17 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie środków na wydane orzeczenia.


II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie:

 • w dz.852 rozdz.85201 zwiększa się § 3110 o 26 909 zł – świadczenia społeczne. Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie wychowanków.

 • w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4300 o 17 000 zł – zakup usług pozostałych. Środki te zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przeznaczone zostaną na pokrycie środków na wydane orzeczenia.


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia dokonuje się przesunięć w dz. 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego;

 • rozdz. 92195 – pozostała działalność zwiększa się o 1 000 zł; § 4240 o 700 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4300 o 300 zł – zakup usług pozostałych

 • rozdz. 92116 – biblioteki zmniejsza się § 4240 o 1 000 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zmiany te podyktowane są koniecznością dokonania zakupu książek z przeznaczeniem na nagrody dla tegorocznych maturzystów i dofinansowanie wyjazdu.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego