W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


29/2004

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004 z 31 marca 2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., nr 24/2004 z 23.03.2004 r., dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 25 590 440 zł zastępuje się kwotą 25 642 831 zł

w tym;

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 962 591 zł


  1. Kwotę wydatków 26 110 440 zł zastępuje się kwotą 26 162 831 zł

w tym;

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 962 591§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków

o kwotę 52 391 zł.I. DochodyNa podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.03.2004 roku

Nr WFB.I-3011/10/2004 zwiększa się;

dz. 710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 52 391 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
II. Wydatki


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz.710 rozdz.71015;
zwiększa się §4010 o 4 080 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 - wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 29 720 zł, § 4040 o 320 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 5 914 zł,§ 4120 o 841 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 3 456 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 065 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 3 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4440 o 995 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . Zmiana ta podyktowana jest zwiększeniem środków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego