W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


70/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r., Nr 67/2003 z 2.12.2003 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

1)       Kwotę dochodów 27 150 336 zł  zastępuje się kwotą 27 246 236zł

2)       Kwotę wydatków 27 950 336 zł zastępuje się kwotą  28 046 236 zł 

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 95 900 zł.

I. Dochody 

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 95 900 zł  na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/67/2003 z dnia 28.11. 2003 r. 2003 o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2130 o kwotę 89 658 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendium dla młodzieży wiejskiej  w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”. 

 - porozumienia Nr EK.I.0116 – POR-20/2003 z dnia 25.11.2003 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się § 2330 o kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

-          decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/68/2003 z dnia 1.12. 2003 r. 2003 o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. w dz. 853 rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze § 2130 o kwotę 3 242  zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo wychowawczych.

 

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 95 900 zł:

W dz. 853 rozdz. 85301 – placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się §3110 o

3 242 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

W dz. 854 rozdz. 85415  – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się § 3240 ogółem

o 92 658 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów na poszczególne jednostki:

1)      Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

-          Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się o 24 051 zł

2)      Zespół Szkół w Lipnie

-          Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się o 27 095 zł 

3)      Zespół Szkół w Skępem

-          Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się o 21 083 zł

4)      Zespół Szkół w Dobrzyniu

-          Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się o 17 429 zł

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendium dla młodzieży wiejskiej  w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich” w okresie wrzesień - grudzień

5) Zespół Szkół w Dobrzyniu

-          Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się o 3 000 zł

Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendium w okresie od września 2003 r do grudnia 2003 r.

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 853 rozdz. – domy pomocy społecznej zwiększa się § 3020 o 3 000 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 35 758 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4260 o 24 749 zł – zakup energii, § 4270 o 8 000 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 101 zł – podróże służbowe krajowe, § 4480 o 5 908 zł – podatek od nieruchomości.

Zmiany te spowodowane są koniecznością uregulowania zaległych płatności za olej opałowy.

 

 

                                                     

 

 

                                                                                     Załącznik 1

                                                                                     Załącznik 2

Załączniki

Powiadom znajomego