W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


55/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r, Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r, Nr 50/2003 z 30.09.2003 r.  dokonuje zmian  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

STAROSTA

Przemysław Gęsicki

  

U Z A S A D N I E N I E

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

 

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się § 4120 o 374 zł– składki na fundusz pracy, zaś zmniejsza się § 4110 o 374 zł– składki na ubezpieczenie społeczne;

w załączniku wydatków z zakresu zadań zleconych powiatu lipnowskiego w dz. 750  rozdz. 75011 zwiększa się § 4440 o 469 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4110 o 469 zł składki na ubezpieczenie społeczne.

            rozdz. 75019 – Rady Powiatu zwiększa się o 24 834 zł § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety dla radnych), rozdz. 75095 – pozostała działalność o 1 213 zł § 4300 - zakup usług pozostałych ( promocja druku „Starościaka”), zaś zmniejsza się rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe o 26 047 zł § 4300– zakup usług pozostałych.

            Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w dz. 630 – Turystyka rozdz.63003 – zdania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się § 4300 o 1 500 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3020 o 500 zł.– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

dz. 801 – Oświata i Wychowanie zwiększa się następujące rozdziały i paragrafy w szkołach i jednostkach oświatowych na ogólna kwotę 11 092 zł:

- rozdz. 80102 o 1 319 zł

Zespół Szkół Specjalnych       

- § 4010 o 1 100 zł,

- § 4110 o    192 zł,

- § 4120 o      27 zł,

 

rozdz. 80120 o 2 998 zł

 

Zespół Szkół w Lipnie   

- § 4010 o 2 500 zł,

- § 4110 o    437 zł,

- § 4120 o      61 zł,

 

- rozdz. 80130  o 6 775 zł:

 

-          Zespół Szkół Technicznych  o 4 137 zł.:

 

- § 4010 o 3 450 zł,

                                                - § 4110 o    602 zł,

- § 4120 o      85 zł,

 

-          Zespół Szkół w Dobrzyniu  o 1 319 zł.:

 

 - § 4010 o 1 100 zł,

                                                 - § 4110 o    192 zł,

 - § 4120 o      27 zł,

 

-          Zespół Szkół w Skępem o 1 319 zł.:

- § 4010 o 1 100 zł,

                                                - § 4110 o    192 zł,

- § 4120 o      27 zł,

 

zaś zmniejsza się rozdz. 80195 – pozostała działalność o 11 092 zł.

Zmiany w dz. 801 i 854 związane są z wypłatą nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 853 rozdz. 85302 – Domy Pomocy Społecznej zwiększa się o 10 000 zł § 4300 – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4270 o 10 000  zł – zakup usług remontowych. Zmiany powyższe związane są z koniecznością wypłaty za badania profilaktyczne dla pracowników, uregulowania opłaty za usługi prawnicze, wniesieniem niezbędnych opłat za usługi telekomunikacyjne.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się o 1 661zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 275 zł – zakup usług zdrowotnych, zaś zmniejsza się § 4270 o 1 596  zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 340 zł – podróże służbowe. Powyższe zmiany podyktowane są zakupem niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania Urzędu oraz opłat za okresowe badania lekarskie pracownkików.

 

                                                                                             Załącznik 2

 

Załączniki

Powiadom znajomego