W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


48/2003

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.
na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).
status uchwały obowiązująca
 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje: 

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

1)       Kwotę dochodów 26 918 239 zł  zastępuje się kwotą   26 975 764 zł

2)       Kwotę wydatków 26 918 239  zł zastępuje się kwotą   26 975 764 zł

 

   § 2.   Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób

zwyczajowo   przyjęty.

 

STAROSTA 

Przemysław Gęsicki

  

U Z A S A D N I E N I E

 

Budżet powiatu Lipnowskiego zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 525 zł.

I. Dochody

Zwiększa się dochody powiatu lipnowskiego o 57 525 zł  na podstawie:

 - decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy nr WFB.I-3011/41a/2003 z dnia 18.07. 2003 r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2003 r. ogółem o kwotę 39 877 zł i decyzji nr WFB.I – 3011/53/2003 ogółem o kwotę 17 648 zł : w dz.853 rozdz.85301 – Placówki Opiekuńczo Wychowawcze § 2130 o kwotę 40 525 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną, usamodzielnienia oraz kontynuacje nauki w rodzinach zastępczych.

II. Wydatki

Zwiększa się wydatki powiatu lipnowskiego o 57 525  zł:

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się  w dziale 853 rozdz. 85301 – Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze § 3110- o kwotę 40 525 zł – świadczenia społeczne, rozdz. 85304 – rodziny zastępcze zwiększa się o 17 000 zł § 3110- świadczenia społeczne.

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie  w dz.754 rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się § 3020 o

15 000 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o     2 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 7 000 zł – różne opłaty i składki zaś zmniejsza się § 4010 o 4 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 7 000 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4050 o 5 000 – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4080 o 15 000 zł – uposażenie oraz świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. Zmiany te podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na zakupy materiałów oraz usług.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w dz. 750 rozdz. 75011 –Urzędy Wojewódzkie zwiększa się § 4440 o 92 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się             § 4040 o 56 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 36 zł- składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatów zwiększa się § 3030 o 11 738 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4440 o 19 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4210 o 2 205 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 7 552 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 2 000 zł podróże służbowe krajowe.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe zwiększa się § 4440 o 4 215 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się§ 4410 o 4 215 zł podróże służbowe krajowe.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w  dz. 853 rozdz. 85302 – Domy Pomocy Społecznej zwiększa się o 3 500 zł § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się o 3 500 zł § 4270 – zakup usług remontowych. Powyższa zmiana podyktowana jest wypłatą zasądzonego odszkodowania wynikającego ze stosunku pracy.

 

                                                                                        Załącznik 1

 

Załączniki

Powiadom znajomego