W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


VIII/ 46 /2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego.
na podstawie art 12 pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806
status uchwały obowiązująca
 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§ 1  Dokonać zmiany Statutu Powiatu Lipnowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXIV/150/2001 z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Lipnowskiego / Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002r. Nr 43, poz.811 i Nr 124 poz. 2496 /

1/  w § 10 pkt.14 dopisać: „ oraz znaku graficznego powiatu”.

2/ § 50 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „Klub może utworzyć co najmniej czterech radnych”

3/ § 52 ust. 2 nadać brzmienie: „W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie zarządu, razem 5 osób.”

4/ § 57 ust. 4 nadać brzmienie: „Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.”

5/ § 65 ust. 2 pkt. 5 nadać brzmienie: „ Zespół Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej  w Dobrzyniu n/Wisłą.”

6/ § 66 ust. 1 nadać brzmienie:

„1.Jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży są:

1/ Komenda Powiatowa Policji w Lipnie,

2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie,

3/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

w Lipnie

Marek Baranowski

 

Powiadom znajomego