Wydział obsługi Starosty i Zarządu Powiatu
ul. Sierakowskiego 10 B
tel. 54 287 20 39 wew. 45
 
Magdalena Jasińska  - Naczelnik Wydziału obsługi Starosty i Zarządu Powiatu
pokój nr 37 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 122
Justyna Śliwińska - Zastępca Naczelnika Wydziału obsługi Starosty i Zarządu Powiatu
pokój nr 38 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 136
Sandra Pipczyńska - Inspektor ds. obsługi sekretariatu
pokój nr 33 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 148
 
Emila Pieczywek - inspektor ds. obsługi sekretariatu
pokój nr 40 II piętro, tel. 54 30 66 wew. 181
Biuro podawcze
Parter, tel 54 30 66 wew. 131