Lp. Imię i nazwisko Stanowisko e-mail telefon
1. Jarosław Skrzyniarz
Dyrektor j.skrzyniarz@zdplipno.pl 54 287 20 46
2. Marek Wolman Z-ca Dyrektora m.wolman@zdplipno.pl 54 287 20 46
Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjno-Pracowniczy
3. Agnieszka Bykowska p.o. Główny księgowy a.bykowska@zdplipno.pl 54 287 20 46
4. Katarzyna Kalinowska Stanowisko ds. kadrowo-płacowych i administracyjnych k.kalinowska@zpdlipno.pl 54 287 20 46
5. Jolanta Grębowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i socjalno-bytowych j.grebowska@zdplipno.pl 54 287 20 46
6. Rafał Gołębiewski Informatyk r.golebiewski@zdplipno.pl 54 287 20 46
7. Marzena Maćkiewicz Sekretarka sekretariat@zdplipno.pl 54 287 20 46
Dział Utrzymania Dróg, Mostów, Zamówień Publicznych i Drogowa Służba Liniowa
8.
Krzysztof Bierski

Kierownik działu
Utrzymanie dróg i mostów

k.bierski@zdplipno.pl  54 287 20 46
9. Piotr Rogeński Stanowisko ds. ochrony i utrzymania dróg i mostów, bhp i ppoż.
p.rogenski@zdplipno.pl 54 287 20 46
10. Marcin Chowaniec Inspektor RODO prawnik@marcinchowaniec.pl 661 993 378