Lp. Imię i nazwisko Stanowisko e-mail telefon
1. Anna Majewska Dyrektor dyrektor@pcako.pl 54 306 77 14
2. Rafał Gołębiewski Z-ca Dyrektora r.golebiewski@pcako.pl 54 306 77 16
3. Hanna Grzegorzewska-Grochocka Główny księgowy finanse@pcako.pl 54 306 77 12
4. Halina  Balcerowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych finanse@pcako.pl 54 306 77 12
5. Maja Kłusek Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych finanse@pcako.pl 54 306 77 12
6. Patrycja Małkowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych finanse@pcako.pl 54 306 77 12
7. Marta Grzegorzewska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15
8. Agnieszka Kitler Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15
9.
Beata Bobrowicz Kierownik działu obsługi b.bobrowicz@pcako.pl  54 306 77 15
10. Małgorzata Sadowska Stanowisko ds. administracyjnych sekretariat@pcako.pl 54 306 77 11
11. Joanna Bielecka Stanowisko ds. kadr kadry@pcako.pl  54 306 77 13
12. Weronika Jaszewska-Perkowska Radca Prawny - -
13. Robert Bagiński Inspektor RODO iod@pcako.pl -