Lp. Imię i nazwisko Stanowisko e-mail telefon  
1. Monika Lewandowska Dyrektor dyrektor@pcako.pl 54 306 77 14  
2. Rafał Gołębiewski Z-ca Dyrektora r.golebiewski@pcako.pl 54 306 77 16  
3. Halina  Balcerowska Główny księgowy finanse@pcako.pl 54 306 77 12  
4. Maja Kłusek Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych finanse@pcako.pl 54 306 77 12  
5. Patrycja Małkowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych finanse@pcako.pl 54 306 77 12  
6. Katarzyna Witkowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15  
7. Agnieszka Kitler Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15  
8.
Beata Bobrowicz Kierownik działu obsługi b.bobrowicz@pcako.pl  54 306 77 15  
9. Małgorzata Sadowska Stanowisko ds. administracyjnych sekretariat@pcako.pl 54 306 77 11  
10. Joanna Bielecka Stanowisko ds. kadr kadry@pcako.pl  54 306 77 13  
11. Weronika Jaszewska-Perkowska Radca Prawny - -  
12. Robert Bagiński Inspektor RODO iod@pcako.pl -