Lp. Imię i nazwisko Stanowisko e-mail telefon
1. Monika Lewandowska Dyrektor dyrektor@pcako.pl 54 306 77 14
2. Rafał Gołębiewski Z-ca Dyrektora r.golebiewski@pcako.pl 54 306 77 16
3. Halina  Balcerowska Główny księgowy ksiegowa@pcako.pl 54 306 77 12
4. Maja Kłusek Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych   54 306 7712
5. Patrycja Małkowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych   54 306 77 12
6. Katarzyna Witkowska Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15
7. Agnieszka Kitler Stanowisko ds. finansowo-księgowych i płacowych place@pcako.pl 54 306 77 15
8.
Beata Bobrowicz Kierownik działu obsługi b.bobrowicz@pcako.pl  
9. Małgorzata Sadowska Stanowisko ds. administracyjnych sekretariat@pcako.pl 54 306 77 11
10. Joanna Bielecka Stanowisko ds. kadr kadry@pcako.pl  54 306 77 13
11. Weronika Jaszewska-Perkowska Radca Prawny - -
12. Robert Bagiński Inspektor RODO iod@pcako.pl -