Mariusz Kalinowski, Przebudowa budynku mieszkalnego, na terenie działki      nr 243/1, ob. Nowa Wieś, gm. Chrostkowo