Załączniki:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie