LOKALIZACJA


Dom ma siedzibę w Nowej Wsi-gmina Wielgie woj.: kuj-pomorskie


Dom Pomocy Społecznej
NOWA WIEŚ
87-603 W I E L G I E
Tel. (54) 289-71-92
Fax: 289-73-81


e-mail: poczta@dps-nowawies.pl
adres skrzynki ePUAP:/DPSNowaWies/SkrytkaESP