LOKALIZACJADom ma siedzibę w Nowej Wsi-gmina Wielgie woj.:kuj-pomorskie

NASZA JEDNOSTKA 

Dom Pomocy Społecznej

NOWA WIEŚ

87-603 W I E L G I E

Tel. (54) 289-71-92

Fax: 289-73-81e-mail: poczta@dps-nowawies.pl

adres skrzynki ePUAP:/DPSNowaWies/SkrytkaESP