Funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lipnie pełni


mgr inż. Marek Pomirski