p.o. Dyrektora:
         mgr inż. Janusz Wacławiak 

Wicedyrektorzy:
         mgr Iwona Kępińska   

         mgr Iwona Stańczyk

         mgr Sławomir Czupryniak