W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 17 grudnia 2014 roku


II sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godz. 11.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.20.


1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski otworzył II sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości oraz media.

/lista obecności w załączeniu/


2. Ślubowanie radnych.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał rotę ślubowania radnego Rady Powiatu w Lipnie:

“Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej",

a następnie wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy złożyli ślubowanie wypowiadając słowo “ślubuję”, dodając również zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyli następujący radni:

Grzywiński Krzysztof, Kuczmarska Zofia, Ofmańska Renata, Opalczewska Halina, Mazanowska Elżbieta, Nowak Andrzej (6 radnych).


3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


4. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jacek Góźdź.


5. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że zmiany do projektu uchwały wprowadza się na podstawie wpływu środków z Ministerstwa Finansów oraz wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego, które wpłynęły po wysłaniu materiałów dla radnych. Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 66 112 zł i zamkną się kwotą 61 294 152 zł. Zmian w planowanych dochodach dokonano w działach: 758, rozdz. 75802, 801, rozdz. 80130. Natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 66 112 zł i zamknie się kwotą 65 294 152 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 020, rozdz. 02001, dział 710, rozdz. 71015, dział 750, rozdz. 75020, dział 754, rozdz. 75411, dział 757, rozdz. 75702, dział 801, rozdz. 80102, 80111, 80120, 80130, 80132, 80140, 80146, 80148, 80195, dział 852, rozdz. 85201, 85202, 85204, 85218, dział 853, rozdz. 85321, 85333, 85395, dział 854, rozdz. 85406, 85410, 85495.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do autopoprawek.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli powyższe autopoprawki.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Stwierdzenie quorum.

 4. Powołanie sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

 2. zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

 3. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

 4. powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

 5. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

 6. delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.

 7. ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


6. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi, zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Następnie radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu K. Baranowskiemu- Staroście Lipnowskiemu.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres 25.10.2014 r. do 17.12.2014 r.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Starosta dodał, że chciałby zdementować nieprawdziwe informacje dotyczące przyjęć dzieci na Oddział Dziecięcy w szpitalu w Lipnie. Ordynator- dr Sztuczka nie pracował przez pewien czas z powodu złego stanu zdrowia, lecz w chwili obecnej dzieci są już przyjmowane.

Starosta dodał, że w tym czasie szpital we Włoclawku zachował się w sposób skandaliczny, jedynie szpital w Sierpcu przyjmował dzieci z naszego powiatu.

Pan Jerzy Szyjkowski- Dyrektor ds. Lecznictwa w “Szpital Lipno” sp. z o.o. powiedział, że szpital musi posiadać oddział dziecięcy ze względu na to, że jest Oddział Ginekologiczno-Położniczy. Obecnie fukcję koordynatora przejęła Pani Kuczyńska.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.

Radny T. Woźnicki podjął temat elektrowni wiatrowych.

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził negatywną opinię co do inwestycji budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Wielgie. Dodał, że społeczeństwo gminy jest podzielone w tej sprawie.

Radna M. Kulig- powiedziała, że społeczeństwo Gminy Wielgie nie ma dokładnej wiedzy jeśli chodzi o elektrownie wiatrowe. Jej zdaniem takie wiatraki szkodzą środowisku.

K. Kwiatkowski- stwierdził, że trzeba pamiętać o tym, że w promieniu 1 km od wiatraków nie można nic pobudować.

Starosta powiedział, że władze gminy muszą same dokładnie przeanalizować sens takich inwestycji. To nie może przeszkadzać mieszkańcom, ale to gmina podejmuje decyzje.

Radny J. Kołaczyński zwrócił uwagę na to, żeby rolnicy nie sprzedawali ziemi pod elektrownie wiatrowe lecz dzierżawili grunty, gdyż to jest dla nich zdecydowanie korzystniejsze.

Więcej pytań nie było.


 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w roku szkolnym 2013/2014 Powiat Lipnowski był organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych, jednego zespołu szkół specjalnych, jednej poradni psychologiczno-pedagogicznej i jednej szkoły muzycznej. Wszystkie szkoły są wyremontowane, stan szkół jest solidny. Nauczyciele nie są zwalniani, wręcz przeciwnie- są nowe etaty. Subwencja oświatowa jest wysoka, choć oczywiście mogłaby być większa.

Starosta dodał, że remontowane są pomieszczenia w budynku Sanepidu, do których zostanie przeniesiona Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia. Być może docelowo uda się przeznaczyć na to cały parter tego budynku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) przyjęli “Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

/treść informacji w załączeniu do protokołu/.


 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał treść uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 1. zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

Przewodniczący Rady udzielił głosu K. Baranowskiemu- Staroście Lipnowskiemu.

K. Baranowski powiedział, że zmieniło się podejście RIO do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Samorządy są bardziej kontrolowane przez RIO, ponieważ ustawodawca wprowadził rygorystyczne przepisy ustawy o finansach publicznych. Tzw. wzór tworzenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zobligowuje do tego, żeby dochody bieżące były większe niż wydatki bieżące. Niestety wielu samorządom to się nie udało. W takiej sytuacji RIO nie pozwala na zaciąganie kredytów i pożyczek, a także ogranicza inwestycje. Podkreślił, że Powiat Lipnowski nie ma takiego problemu.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski zwrócił się do radnych o pytania.

Radny T. Woźnicki zapytał czy subwencja oświatowa będzie mniejsza skoro prognozuje się mniej o 45 uczniów.

Starosta odpowiedział, że uczniów będzie mniej, ale za to będzie więcej słuchaczy w Publicznej Szkole Muzycznej I Stopnia, więc ostatecznie subwecja oświatowa będzie wyższa.

Więcej pytań nie było.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski odczytał treść uchwały.

Następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 1. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie


 • zgłaszanie kandydatur

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Zgodnie ze Statutem Powiatu Lipnowskiego Rada Powiatu w Lipnie wybiera dwóch wiceprzewodniczących. Wobec tego, w imieniu klubu radnych PSL, zgłasza kandydatury Pani Haliny Opalczewskiej oraz Pani Renaty Ofmańskiej na Wiceprzewodniczące Rady Powiatu w Lipnie.

Innych kandydatur nie było.

 • przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli “Regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie”.

/treść regulaminu w załączeniu do protokołu/

 • powołanie Komisji Skrutacyjnej

Radny Karol Kwiatkowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej radnych: Annę Smużewską, Zofię Kuczmarską oraz Krzysztofa Grzywińskiego.

Innych kandydatur nie było.

Radni: A. Smużewska, Z. Kuczmarska oraz K. Grzywiński wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w wyżej wymienionym składzie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie w składzie: Anna Smużewska, Zofia Kuczmarska, Krzysztof Grzywiński.

 • wystąpienia kandydatów

Pani Halina Opalczewska powiedziała, że mieszka w Mysłakówku, pracuje od 34 lat w szkolnictwie, obecnie jest Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mysłakówku, ma trzy córki, jest babcią. Ponadto podziękowała społeczeństwu za zaufanie i wybór na radną w kolejnej kadencji.

Pani Renata Ofmańska powiedziała, że ma trzech synów i córkę. W II kadencji Rady była Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Lipnie. Obecnie jest na rencie strukturalnej. Podziękowała również mieszkańcom za wybór na radną powiatu.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi do kandydatów.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady R. Wiśniewski wznowił obrady sesji i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.

 • przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnej Annie Smużewskiej.

Radna A. Smużewska ogłosiła, że ukonstytuowała się Komisja Skrutacyjna, której została Przewodniczącą.

Następnie wyczytywała kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej A. Smużewskiej o odczytanie wyników głosowania.

A. Smużewska odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie, który stwierdza wybór na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie: Panią Halinę Opalczewską oraz Panią Renatę Ofmańską. /treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu/

- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady

Przewodniczący Rady pogratulował Pani H. Opalczewskiej oraz Pani R. Ofmańskiej wyboru na Wiceprzewodniczące Rady Powiatu.

Następnie odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do jej treści.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 1. powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie proponuje, aby w tej kadencji Rady powołać jedną komisję więcej niż dotychczas. Byłyby to komisje:

- Komisja Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania są w szczególności sprawy związane z gospodarką finansową, budżetem powiatu, stanem i gospodarką mienia komunalnego oraz polityką finansową.

- Komisja Oświaty (która dotychczas była Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia), której przedmiotem działania związane z edukacją publiczną,

- Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, której przedmiotem działania są w szczególności sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia, pomocą społeczną, polityką prorodzinną, wspieraniem osób niepełnosprawnych,

- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, której przedmiotem działania są w szczególności sprawy związane z problematyką ochrony środowiska i przyrody, rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym oraz gospodarką wodną.

- Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami (która do tej pory zajmowała się również rozwojem społeczno-gospodarczym), której przedmiotem działania w szczególności sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, gospodarką nieruchomościami, utrzymaniem dróg i obiektów powiatowych oraz urządzeń użyteczności publicznej, transportem i komunikacją oraz geodezją kartografią i katastrem.

- Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, której przedmiotem działania w szczególności sprawy związane z szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym, problematyką dotyczącą przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, promocją powiatu, współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także z kulturą i ochroną dóbr kultury oraz kulturą fizyczną, sportem i turystyką.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do przedmiotu działania przedstawionych komisji.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił propozycje składów osobowych wszystkich Komisji:

1. Komisja Budżetu i Finansów w składzie 5-osobowym:

- Góźdź Jacek

- Kulig Maria

- Kwiatkowski Mieczysław

- Opalczewska Halina

- Wiśniewski Rafał

2. Komisja Oświaty w składzie 5-osobowym:

- Jacek Góźdź

- Kuczmarska Zofia

- Linkowski Mariusz

- Opalczewska Halina

- Smużewska Anna

3. Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w składzie 5-osobowym:

 • Jagielski Stanisław

 • Kwiatkowski Karol

 • Linkowski Mariusz

 • Mazanowska Elżbieta

 • Ofmańska Renata

4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie 5-osobowym:

 • Kołaczyński Jan

 • Kwiatkowski Mieczysław

 • Ofmańska Renata

 • Wiśniewski Józef

 • Woźnicki Tomasz

5. Komisja Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami w składzie 5-osobowym:

 • Grzywiński Krzysztof

 • Jagielski Stanisław

 • Nowak Andrzej

 • Wiśniewski Józef

 • Woźnicki Tomasz

6. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie 5-osobowym:

 • Kołaczyński Jan

 • Kwiatkowski Karol

 • Kuczmarska Zofia

 • Smużewska Anna

 • Zieliński Jerzy


Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

 1. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Radny Karol Kwiatkowski zgłosił następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Komisji- Andrzej Nowak, Zastępca Przewodniczącego Komisji- Mazanowska Elżbieta, Sekretarz Komisji- Grzywiński Krzysztof, członek Komisji- Maria Kulig, członek Komisji- Jerzy Zieliński.

Innych kandydatur nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

 1. delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.

Starosta K. Baranowski powiedział, że z mocy prawa jest Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, ustało członkostwo w Komisji dotyczasowych radnym, bowiem ich mandaty wygasły w związku z upływem kadencji Rady. Wobec powyższego Starosta zaproponował kandydatury Rafała Wiśniewskiego i Jacka Goździa na członków Komisji.

Radny Rafał Wiśniewski oraz radny Jacek Góźdź wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnych.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

 1. ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego

Salę obrad opuścił Starosta K. Baranowski.

Stan Rady wynosi 18 radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K. Kwiatkowskiemu.

K. Kwiatkowski powiedział, że powiedział, że wynagrodzenie Starosty jest w tej samej wysokości, co w poprzedniej kadencji. Jest to maksymalne wynagrodzenie, jakie może otrzymywać Starosta. Uchwałę taką trzeba podjąć w związku z wyborem na Starostę w nowej kadencji Rady.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Lipnowskiego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/

Na salę obrad przybył radny K. Baranowski.

Stan Rady wynosi 19 radnych.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski poinformował radnych, że w dniu 14 lutego 2015 roku odbędzie się spotkanie noworoczne w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Rady R. Wiśniewski przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

 1. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski zamknął II sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 17 grudnia 2014 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego