W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XLII/2010 z XLII Sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 kwietnia 2010 roku

Protokół Nr XLII/2010

z XLII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 11 kwietnia 2010 roku


XLII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 11 kwietnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Rozpoczęła się o godz. 8.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 8.15.

Sesja odbyła się wspólnie z sesją Rady Gminy Lipno i Radą Gminy Miejskiej w Lipnie.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Pana Józefa Predenkiewicza w trybie pilnym w celu upamiętnienia czci tragicznie zmarłych w katastrofie samolotu rządowego pod Smoleńskiem.


1. Otwarcie XLII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia wspólnej sesji Rad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- Józef Predenkiewicz. Przywitał radnych wszystkich Rad, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, zaproszonych gości, pracowników starostwa, media oraz wszystkich obecnych na sesji.

Następnie zwrócił się do radnych o uczczenie minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady Powiatu w Lipnie, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Roman Matera (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Dariusz Kłobukowski.


4. Przyjęcie porządku obrad XLII sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie Józef Predenkiewicz odczytał proponowany porządek obrad sesji dla wszystkich trzech Rad. Zwrócił się do radnych czy mają uwagi do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad XLII sesji został przyjęty jednogłośnie:

  1. Otwarcie sesji Rady Powiatu w Lipnie, Rady Miejskiej w Lipnie, Rady Gminy Lipno.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarzy obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.

  6. Zakończenie.


5. Podjęcie uchwały w sprawie: uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipnie Maria Turska odczytała treść uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych:


UCHWAŁA

Rady Powiatu w Lipnie, Rady Gminy Lipno, Rady Miejskiej w Lipnie

z dnia 11 kwietnia 2010 r.


w sprawie: uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.


Rada Powiatu w Lipnie, Rada Gminy Lipno, Rada Miejska w Lipnie

zwracają się z następującym apelem

do

Mieszkańców Powiatu Lipnowskiego


§1. Dnia 10 kwietnia 2010r. obiegła świat bolesna wiadomość o katastrofie lotniczej polskiego samolotu TU-154, w której zginęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką, przedstawiciele Sejmu i Senatu, ministrowie, przedstawiciele instytucji państwowych, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń katyńskich oraz sił zbrojnych RP.

Nieprawdopodobność tego wydarzenia sprawiła, iż Naród Polski, w tym również społeczność Miasta i Gminy Lipno oraz całego Powiatu Lipnowskiego nie jest w stanie wyrazić ogromu smutku i cierpienia związanego z tym tragicznym wydarzeniem. Zginęli bowiem czołowi przedstawiciele Narodu Polskiego, którzy swoje życie i pracę poświęcili Ojczyźnie.

Nabiera symbolicznego znaczenia fakt, iż Osobowości, które kształtowały życie polityczno- społeczne Polski zginęły, lecąc uczcić pamięć wybitnych przedstawicieli Narodu Polskiego pomordowanych w Katyniu. Od dzisiaj także dramat w Smoleńsku zapisze się boleśnie na kartach historii Narodu Polskiego.

Niech pamięć o wybitnych postaciach tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010r. pod Smoleńskiem połączy wszystkich Polaków w chęci budowania silnej i sprawiedliwej Polski. Tragiczne wydarzenia muszą również służyć przyszłym pokoleniom Polaków, pokazując im, iż byli tacy, którzy służąc Ojczyźnie ponieśli najwyższą ofiarę tracąc własne życie. Smutek i cierpienie zawsze kiedyś mijają, ale pamięć o wybitnych przedstawicielach Narodu Polskiego, którzy zginęli pod Smoleńskiem niech będzie wieczna.

Spoczywajcie w Pokoju.

§2. Rada Powiatu w Lipnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców Powiatu Lipnowskiego o godne uczczenie pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

§3. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie przez aklamację podjęli uchwałę w sprawie: uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.


6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady poinformował, iż o godz. 8.30 odbędzie sie msza święta w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Lipnie poświęcona ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zamknął obrady XLII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 kwietnia 2010 roku.


Protokołowała:

Izabela PączkowskaPowiadom znajomego