W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXVII/2008 z XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXVII/2008

z XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 30 grudnia 2008 rokuXXVII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie. Sesja została zwołana przez J. Predenkiewicza- Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 8.15, a zakończyła o godz. 9.30.


1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz. Przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 18 radnych, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

Nieobecny radny P. Gęsicki (nieobecność usprawiedliwiona)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Dariusz Kłobukowski


4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że z uwagi, na krótki okres od poprzedniej sesji, protokół nie jest jeszcze sporządzony. Powiedział, że na następnej sesji zostaną przyjęte dwa protokoły.

5. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby jeszcze wprowadzić do przesłanego radnym porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

Następnie odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy są jakieś pytania i sugestie w tym zakresie.

Uwag nie było.


Następujący porządek obrad XXVII sesji został przyjęty jednogłośnie:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne i komunikaty.

 12. Zakończenie.


6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski poinformował, że 7 stycznia odbędzie się podpisanie aktu własności udziałów PKS Lipno.

Ponadto zwrócił się do kierowników jednostek organizacyjnych powiatu aby do 15 stycznia wypłacili dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.


7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


8. Podjęcie uchwały w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

Przewodniczący Rady powiedział, że nabycie przez Starostę Lipnowskiego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok odpowiada wymaganiom określonym w ustawach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz o pracownikach samorządowych.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty wykonuje Przewodniczący Rady w granicach upoważnienia określonego Uchwałą Rady, z ustawowym zastrzeżeniem wyłącznej kompetencji dla Rady w ustalaniu wynagrodzenia Starosty. Dodatkowe wynagrodzenie roczne mieści się w zakresie pojęcia wynagrodzenia Starosty ustalonego przez Radę. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady K. Kwiatkowski odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 17 głosami “za” przy 1 głosie “wstrzymującym się” podjęli uchwałę w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


9. Wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że w nowym roku spotkanie noworoczne odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ok. 20 stycznia 2009 roku.


12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zakończył obrady XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego