W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXI/2008 z XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XXI/2008

z XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 27 maja 2008 roku


XXI Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 27 maja 2008 roku w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 15.05.

Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Józefa Predenkiewicza, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz. Przywitał honorowych gości: ppłk Marię Sobocińską, Władysławę Płocharską, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników starostwa oraz wszystkich obecnych na sesji.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Lipnie przedstawili montaż słowno-muzyczny.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia Pani Władysławie Płocharskiej

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne.

Nieobecny radny Jacek Góźdź oraz radny Karol Kwiatkowski.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/.

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Antoni Antoszewski.

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjeli protokół z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

-szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności   pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa   przypadających Powiatowi Lipnowskimu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz   wskazania organów do tego uprawnionych

-włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi   Dobrzyńskiej w Lipnie

-wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Gminie Tłuchowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem   Lipnowskim a Gminą Tłuchowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu   ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające   w Gminie Tłuchowo

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Gminie Wielgie i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem   Lipnowskim a Gminą Wielgie w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu   ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w   Gminie Wielgie

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chrostkowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Chrostkowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Chrostkowo

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Gminie Kikół i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem   Lipnowskim a Gminą Kikół w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony   przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie   Kikół

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Miastu i Gminie Dobrzyń n/W i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy   Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Dobrzyń n/W w sprawie dofinansowania   realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży   (OSP) pożarnej działające w Mieście i Gminie Dobrzyń n/W

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Gminie Lipno i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem   Lipnowskim a Gminą Lipno w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony   przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie   Lipno

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Miastu i Gminie Skępe i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy   Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Skępe w sprawie dofinansowania realizacji   zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej   (OSP) działające w Mieście i Gminie Skępe

-wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie   dotacji celowej Gminie Bobrowniki i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem   Lipnowskim a Gminą Bobrowniki w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu   ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające   w Gminie Bobrowniki

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu między sesjami za okres od 23 kwietnia 2008 roku do 27 maja 2008 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że w uchwale zabezpiecza się środki na remonty w jednostkach oświatowych. Ponadto zostały zwiększone dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z odsetek od lokat oraz utworzono konto dochodów gospodarstw pomocniczych z uzyskanych zysków 50% za rok poprzedni. Po stronie wydatków zostały dokonane zwiększenia w dziale transport, gdzie zostały zabepieczone środki na dodatkowe remonty dróg. Dokonano już uporządkowania paragrafów płacowych odnośnie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w dziale 750. Dodała, że Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż w roku 2008 nie zostaną zatrudnieni pracownicy w zakresie zarządzania kryzysowego, zostały tylko zostawione środki na inwestycje- 24 000 zł, natomiast pozostała kwota- ok. 72 000 zł została przeznaczona do Zarządu Dróg na bieżące remonty. W jednostkach oświatowych zostały zwiększone wydatki w zakresie wykonania remontów- dla Zespołu Szkół w Lipnie, dla Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W oraz dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki (90 tys. zł) na pomoc dla SP ZOZ- jest bowiem możliwość pozyskania dodatkowych środków ale przy wsparciu powiatu w wysokości 35 %.

P. Skarbnik dodała, że zostały również dokonane przeniesienia w rozdz. 852 04- rodziny zastępcze- środki w wysokości 15 tys. zł., które nie zostały wydatkowane, zostały przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zabepieczonie środków na odprawę emerytalną.

Dokonano również przeniesień w zakresie kultury fizycznej i sportu (zmniejszono dotacje, a zwiększono wydatki bieżące). Wyjaśniła, że autopoprawka przedstawiona radnym przed dzisiejszą sesją dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zakup pojazdu- jest to kwota 70000 zł- dotyczy przeniesienia w funduszu geodezyjnym.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi i pytania do tego projektu uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


-szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności   pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa   przypadających Powiatowi Lipnowskimu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz   wskazania organów do tego uprawnionych

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi i pytania do uchwały.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa przypadających Powiatowi Lipnowskimu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


-włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi   Dobrzyńskiej w Lipnie

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są uwagi co do treści uchwały.

Radny P. Gęsicki zapytał czy rozważana jest możliwość utworzenia centrum kształcenia praktycznego, jak i kształcenia ustawicznego.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że rozważana jest taka opcja, jest to sprawa otwarta do dyskusji zarówno na forum Zarządu, jak i Rady. Podkreślił, że najpierw trzeba zakończyć ten etap.

Pani E. Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych- wyraziła wątpliwość co do wskazanego w uchwale terminu włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Powiedziała, że CKP powstanie na bazie warsztatów szkolnych ale warsztaty działają do dnia 31 sierpnia 2008 roku, więc termin powinien być od 1 września 2008 roku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady W. Białuchy o odczytanie treści uchwały z terminem "od 1 września 2008 roku".

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tłuchowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Tłuchowo

Starosta K. Baranowski powiedział, że odbyło się spotkanie z prezesami zarządów gminnych OSP, na którym ustalono sposób pomocy jednostkom OSP i podziału środków. Postanowiono, aby środki dal jednostek OSP podzielić po równo na każdą gminę. Każda gmina otrzymałaby po 4700 zł. Wnioski składane przez jednostki OSP do Zarządu Powiatu były opiniowane przez poszczególne zarządy gminne OSP. Nastepnie zostaną zawarte porozumienia między Powiatem Lipnowkim a poszczególnymi gminami. Wówczas to gmina będzie dzielić środki na poszczególne jednostki OSP.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tłuchowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Tłuchowo.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wielgie i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Wielgie w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Wielgie

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wielgie i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Wielgie w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Wielgie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chrostkowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Chrostkowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Chrostkowo

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chrostkowo i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Chrostkowo w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Chrostkowo

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kikół i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Kikół

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kikół i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Kikół.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Dobrzyń n/W i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Dobrzyń n/W w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży (OSP) pożarnej działające w Mieście i Gminie Dobrzyń n/W

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Dobrzyń n/W i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Dobrzyń n/W w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży (OSP) pożarnej działające w Mieście i Gminie Dobrzyń n/W.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lipno i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Lipno

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lipno i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Lipno.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Skępe i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Skępe w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Mieście i Gminie Skępe

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Skępe i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Miastem i Gminą Skępe w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Mieście i Gminie Skępe.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bobrowniki i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Bobrowniki w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Bobrowniki

Wiceprzewodniczący Rady W. Bialucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipniew głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bobrowniki i zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Bobrowniki w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działające w Gminie Bobrowniki.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Starosta K. Baranowski powiedział, że zgodnie z wnioskiem radnego D. Kłobukowskiego zgłoszonym na poprzedniej sesji, chciałby zwrócić się do Dyrektora SP ZOZ w Lipnie o przedstawienie aktualnej sytuacji jednostki.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że został unieważniony przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego ponieważ została przekroczona kwota kredytu na jaką Rada Powiatu udzieliła zgodę. Dlatego następnie ogłoszono negocjacje. Wysłano oferty do 5 banków. Zgłosiły się dwa: Nordea Bank Polska oraz Bre Bank SA. Do piątku banki mają czas na złożenie ofert. Jest szansa na to, iż kredyt będzie wynosił 27 mln zł, natomiast kwota poręczenia 50 mln zł. Dyrektor powiedział, że za miesiąc maj i czerwiec kontrakty wzrosną o ok. 300 000 zł. Dodał, że do końca maja przedłoży Zarządowi Powiatu w Lipnie wniosek o przekształcenie SP ZOZ w Lipnie.

Starosta K. Baranowski podkreślił, że władze Powiatu nie blokują uzyskania kredytu dla SP ZOZ. Pojawiają się w tej sprawie nieprawdziwe informacje. Powiedział, że rząd zmierza do oddłużenia szpitali, jednak jest dużo niepewności w tej sprawie. Dlatego uczestniczy w podkomisjach zdrowia w sejmie. Jest w kontakcie z posłami, ministrami.

Radny A. Antoszewski wyraził zdanie, iż przekształcenie szpitala w spółkę jest jedynym rozwiązaniem jego, tak trudnej obecnie, sytuacji.

Starosta poinformował, że wystosował pismo do marszałka województwa, w którym zwraca się o podjęcie decyzji do dnia 31 czerwca w sprawie utworzenia w Lipnie wojewódzkiego szpitala psychiatrycznego. Ewentualne przejęcie tego majątku przez wojewodę wiązało by się z przejęciem również 19 mln zł zobowiązań. Jeśli marszałek zmieni decyzję co, do utworzenia wojewódzkiego szpiatala psychiatrycznego, oddziały psychiatryczne zostaną przeniesione do szpitala przy ul. Nieszawskiej.

Ponadto Starosta powiedział, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 3 mln zł dla SP ZOZ w Lipnie. Jednak powiat musi posiadać środki własne w kwocie ok. 1 600 000 zł., z czego 600 000 zł już zostało zabezpieczone. Robi się wiele, aby pozostałą część środków pozyskać.

Wicestarosta P. Wojciechowski zwrócił się z prośbą do radnych aby na sesjach Rad w swoich gminach zachęcali do naboru uczniów do szkół z Powiatu Lipnowskiego.

Ponadto P. Wojciechowski poinformował o rozpoczynającym się w dniu 29 maja 2008 r. II Przeglądzie Twórczości Filmowej Pola i Inni. Dodał, że w Festiwalu uczestniczyć będą między innymi: Bogusław Kaczyński, Ewa Wiśniewska.


Nastepnie Starosta K. Baranowski powiedział, że w podjętej dzisiaj uchwale w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie wystąpił błąd. W §1 powinien być jednak wskazany termin od 1 lipca (tak, jak w projekcie uchwały), a nie od 1 września, bowiem do 31 sierpnia musi być czas m.in. na zawarcie porozumień z pracownikami Warszatów Szkolnych.

Przewodniczący Rady J. Predenkiewicz powiedział, że konieczne jest podjęcie nowej uchwały w tej sprawie, która jednocześnie uchylyli tą dziś już podjetą uchwałę.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego do Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są jeszcze jakieś uwagi i pytania.

Radny P. Gęsicki zwrócił się z prośbą aby radni byli wcześniej informowani o uroczystościach, jak ta, która odbyła się na dzisiejszej sesji.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że radni nie zostali powiadomieni o dzisiejszej uroczystości bowiem nie było do końca wiadomo czy uda się ją w dniu dzisiejszym zorganizować.

10. Sprawy różne i komunikaty.

Nie było.

11. Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Józef Predenkiewicz zamknął obrady XXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego