W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXVIII/2006 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 października 2006 roku

Protokół Nr XXXVIII/2006
z XXXVIII Sesji Rady Powiatu
w Lipnie
z dnia 26 października 2006 roku.


XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 26 października 2006 roku w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1235.

Została zwołana przez Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Renatę Ofmańską po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofmańska przywitała radnych, kierowników jednostek i zaproszonych gości.


2. Stwierdzenie quorum

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła quorum – 16 radnych na stan 18 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecni radni: Bramorski Lech, Czajkowski Aleksander.

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Krzysztof Bejnar.


4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji i zwróciła się do radnych o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał: w sprawie :

 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2006.

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

Starosta P. Gęsicki zwrócił się z prośbą o wprowadzenie uchwały w sprawie

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku, ponieważ w dniu dzisiejszym P.Kierownik PCPR otrzymała informację o dodatkowych środkach z PFRON na kwotę 183 611 zł. Projekt uchwały zostanie przekazany radnym aby mogli się z nim zapoznać i podjąć decyzje w dniu dzisiejszym, ponieważ jest to ostatnia sesja w tej kadencji.

Poprosił także o przesunięcie punktu 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z 4-letniej kadencji po podjęciu uchwał jako punkt 7.


Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie wraz z zaproponowanymi zmianami.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie Sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego.

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia przez zarząd prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2006-2007.

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/170/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 • Zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2006.

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z 4-letniej kadencji.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 4. Sprawy różne i komunikaty.

 5. Zakończenie.


 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego.

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu B.Jesionowskiej – inspektor d/s rozwoju lokalnego, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/148/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 16.11.2001r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok..

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia przez zarząd prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2006-2007.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Radny Z.Lewandowski poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej dla studentów gdzie jest Przewodniczącym tej komisji. Kwota przekazana na stypendia wynosi 48.615 zł. W tym na stypendia 46.000 zł i 2 615 na sprawy organizacyjne. Wpłynęło 130 podań, stypendia przyznano 23 studentom. Kryteriami był dochód na członka rodziny i średnia ocen. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia przez zarząd prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2006-2007.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/170/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/170/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia, które utworzą rachunek dochodów własnych.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych,które utworzą rachunek dochodów własnych.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2006.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Starosta P. Gęsicki poinformował, że ta uchwała najprawdopodobniej nie zostanie wdrożona i wykorzystana. Jest to zabezpieczenie na wypadek gdyby dochody nie były wykonane. Nie wiadomo kiedy będzie sesja nowej Rady a musi być ciągłość spraw finansowych. Gdy taka potrzeba zaistniała trzeba będzie zaciągnąć kredyt.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu lipnowskiego w roku 2006.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.


Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Sekretarzowi Powiatu Z. Chmielewskiemu, który omówił projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady wznowiła obrady i przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad:

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały i udzieliła głosu Kierownik PCPR J.Przybyszewskiej, która omówiła projekt uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście P.Gęsickiemu, który wręczył list gratulacyjny za reprezentowanie i promowanie powiatu lipnowskiego Paulinie Brzozowskiej uczennicy ZS w Skępem.

Radni przyjęli to oklaskami.

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z 4-letniej kadencji.

Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście, P. Gesickiemu, który złożył sprawozdanie Zarządu Powiatu z 4 letniej kadencji. / sprawozdanie w załączeniu /

 1. Sprawy różne i komunikaty.


Wiceprzewodnicząca udzieliła głosu P.M.Baranowskiemu, który podziękował radnym i kierownikom jednostek za współpracę.

Radna B.Kania jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała radnym i Staroście za współpracę.

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa podziękował członkom komisji budownictwa i Komisji Oświaty za współpracę.

Radny K.Urbański w imieniu klubu opozycyjnego podziękował za współpracę Staroście, radnym za wypracowane wspólne stanowiska.

Radny P.Wojciechowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki podziękował za wspólpracę członkom Komisji Oświaty, Staroście, Wicestaroście, Naczelnikowi Wydz. OKSZ pracownikom oświaty, Skarbnikowi, pracownikom Starostwa, członkom komisji Budownictwa za wspólne posiedzenia, kierownikom jednostek.

Radny K.Bejnar – Przewodniczący Ochrony Zdrowia Rodziny i Opieki Społecznej podziękował za współpracę.

Radny A.Antoszewski podziękował za współpracę radnym , Staroście, Skarbnikowi, pracownikom Starostwa, członkom komisji, kierownikom jednostek.

Starosta P.Gęsicki przekazał list gratulacyjny Dyrektorom Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wi Zespołu Szkół w Lipnie za przygotowanie młodzieży do I edycji konkursu konsumenckiego.

Przekazał podziękowania od Burmistrza Skepego A.Gatyńskiego za zaangażowanie przy utworzeniu Ośrodka Zamiejscowego w Skępem ATR w Bydgoszczy.

Następnie przekazał upominki radnym z okazji zakończenia kadencji.

Wiceprzewodnicząca Rady Renata Ofrmańska stwierdziła, że porządek obrad XXXVIII Sesji został wyczerpany. Zamknęła obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
                    w Lipnie
            Renata Ofmańska

Powiadom znajomego