W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXXIV/2006 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2006 roku

Protokół Nr XXXIV/2006
z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 maja 2006 roku


XXXIV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 29 maja 2006 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 930 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1135.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek i zaproszonych gości: Marka Bruzdowicza radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marka Błaszkiewicza Wicestarostę Rypińskiego.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 14 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

Nieobecni radni: Bejnar Krzysztof, Bramorski Lech, Czajkowski Aleksander, Szmelter Józef, Urbański Krystian

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad została powołana radna Renata Ofmańska.


4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


5. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXXIV Sesji i zwrócił się do radnych o przesunięcie punktu 7 porządku obrad po punkcie 5 porządku obrad.

Starosta P.Gęsicki zwrócił się z prośbą, aby stanowisko Rady w sprawie podziału obszaru województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku było głosowane pierwsze a potem zmiany w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie po uwzględnieniu zgłoszonych zmian.


Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 2. Wnioski i zapytania.

 3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 4. Sprawy różne i komunikaty.

 5. Zakończenie.


 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Markowi Błaszkiewiczowi Wicestaroście Rypińskiemu, który poinformował, że na Sesji w dniu 15 maja br.Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorkiego podjął uchwałę o zmianie okręgów wyborczych w wyborach do Sejmiku. Okręg nr 6 tzw. włocławski został przeformowany. Włączono do niego powiat radziejowski a wyłączono powiat rypiński. Powiat rypiński przeniesiono go okręgu Nr 3 grudziądzkiego bez żadnej konsultacji, bez uzgodnienia.

Mimo sprzeciwu całej opozycji uchwała została podjęta. Państwowa Komisja Wyborcza wyraziła pogląd, że ta uchwała nie powinna być podejmowana bo ordynacja nie przewiduje takiego trybu zmian okręgów wyborczych. Zasugerowała, aby wystąpić do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy ze skargą. Rada Powiatu w Rypinie na sesji taką skargę podjęła i będzie w dniu dzisiejszym dostarczona. Bulwersujące jest uzasadnienie ponieważ zapisano, że takie przeniesienie następuje aby przywrócić więzy z przed 1999 roku powiatu rypińskiego z Grudziądzem, że jest ciążenie społeczno-gospodarcze Rypina do Grudziądza, że jest historia, że są wnioski i petycje mieszkańców powiatu rypińskiego w tej sprawie. W odpowiedzi do Marszałka Sejmiku napisaliśmy, że więzi, historia są z Włocławkiem. Nikt z mieszkańców Rypina nie wnioskował nie wnosił petycji w tej sprawie. Następnie powiedział, że bardzo się cieszy, że P.Starosta Zarząd Powiatu popierają powiat rypiński. Jest to bardzo cenne, ponieważ powiat lipnowski razem z rypińskim to ziemia dobrzyńska. Jest to rzecz ważna także ze względów politycznych, ponieważ wybrać radnego z jednego powiatu jest bardzo trudno. Ostatnio kandydaci z powiatu lipnowskiego i rypińskiego zbierają głosy z obu tych powiatów. Przykładem jest obecny radny Sejmiku Województwa.

Marek Bruzdowicz - radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabierając głos powiedział, że wszystkie zagadnienia od strony merytorycznej wyjaśnił P.Wicestarosta. Dodał, że o zmianach okręgów wyborczych w wyborach do sejmiku dowiedział się dopiero przed sesją. Zmiana ta jest nieuzasadniona, ponadto brak jest szacunku samorządu wyższego stopnia dla samorządu niższego stopnia, należoło poinformował o zamiarze podjęcia decyzji. Nie było dyskusji tych powiatów. Zabrakło dwóch głosów, aby uchwała została odrzucona. Następnie powiedział: mam nadzieję, że ten głos niezadowolenia radnych sejmiku przy wsparciu powiatu lipnowskiego i rypińskiego plus obiektywna opinia Wojewody spowodują, że ta uchwała nie zostanie przyjęta i wdrożona ponieważ żadne przesłanki zawarte w ordynacji wyborczej nie znajdują uzasadnienia tylko przesłanki polityczne. Zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały.

Starosta P.Gesicki poinformował, że po ukazaniu się informacji o zmianie okręgów wyborczych w wyborach do sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 maja br. jednogłośnie przyjął to stanowisko i przedstawił pod obrady dzisiejszej sesji. Następnie powiedział: „ chce się rozdzielić to co od lat, od pokoleń jest jedna ziemia i jedna historia. Myślę, że te głosy bezpośredniego zainteresowanego powiatu rypińskiego i nasze weźmie pod uwagę P.Marszałek Sejmiku i P.Wojewoda.”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu w Lipnie w sprawie podziału obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik Powiatu B.Małkiewicz, która omówiła projekt uchwały.

Radny T.Wiewiórski zabierając głos powiedział: „ mam wątpliwości co do kwot przyznawanych z nadwyżki budżetowej dla SP ZOZ, bowiem nie zawsze nasza pomoc, wsparcie dla SP ZOZ przynosi konkretne efekty i służy mieszkańcom naszego powiatu. Mam na myśli tomograf komputerowy i on nie zawsze służy chorym a mianowicie kiedy pacjenci zwracają się o zrobienie tomografu komputerowego nie skierowani, odsyłani są, nie wykonuje się badań bo SP ZOZ nie podpisał umowy z NFZ lub też trzeba zapłacić 400 – 500 złotych albo pani mówi, później 200 zł. To nie służy dobrze temu społeczeństwu i mam wątpliwość przy głosowaniu tej uchwały ponieważ wspomniana jednostka służby zdrowia nie służy dobrze społeczeństwu.”

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział: „ od 1 czerwca br. Jest podpisana umowa z NFZ na współfinansowanie i wszystkie badania, które będą kierowane z ośrodków ościennych będą wykonywane. Taka wypowiedź, że badanie ma kosztować 500 -400 zł – jest ustalony cennik i żadne badanie tyle nie kosztuje a sugerowanie, że przyjdzie pan później będzie 200 zł to już trąci oskarżeniem kogoś o jakieś działanie korupcyjne. Ja jako dyrektor tego szpitala reprezentuję pracowników, nie życzę sobie, żeby takie uwagi na forum publicznym padały. Tomograf komputerowy pracuje, wykonał 310 badań na dzień dzisiejszy. Tych badań będzie jeszcze więcej ponieważ jest podpisana umowa o badania współfinansujące. Takie tego typu opinie, że ten tomograf nie służy ludziom tego powiatu jest to opinia zupełnie błędna. Nie wiem komu, dlaczego pan to mówi. Jeżeli pan chce wykonywać dobrze swoje obowiązki radnego to proszę skontaktować się z dyrekcją szpitala a pan do tej pory tego nie zrobił i zapytał się rzeczywiście jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować.

W czwartek przyjeżdża pani profesor Książkiewicz konsultant wojewódzki do spraw neurologii w celu omówienia uruchomienia oddziału udarowego w szpitalu, który by obejmował 200 tyś. mieszkańców. Oddział intensywnej terapii funkcjonuje dzięki tomografii komputerowej.”

Radny T.Wiewiórski odpowiedział: „ Panie Dyrektorze! Drodzy Państwo! To co powiedziałem znajduje pokrycie w rzeczywistości. Jestem gotów przedstawić Panu Dyrektorowi i Państwu osoby, które przyszły do mnie i informowały. Te insynuacje, że to wykorzystuje w jakiś określonych przez Pana celach nie ma uzasadnienia, poza tym pan powiedział, że podpisujecie umowę od 1 czerwca tego roku, a co do tej pory? Człowiek, który przychodzi ze skierowaniem nie ma wykonanej tomografii komputerowej tylko żąda się pieniędzy i to, mnie właśnie dziwi i pana posądzanie mnie o jakieś kłamstwa jest nie na miejscu i niestosowne.”

Radny A.Antoszewski ustosunkowując się do wypowiedzi Dyrektora SP ZOZ powiedział: „ Radny może zbierać informacje od pana dyrektora i od społeczeństwa, bo powiem szczerze, że informacje z waszej firmy są niedokładne bo nie wiecie jakie macie zadłużenie, nikt nie chce powiedzieć, więc prosta sprawa, że te informacje trzeba zbierać z różnych źródeł i trzeba te informacje zderzyć. Jeżeli pytanie ile kosztuje badanie nie odpowiedział pan ile wynosi stawka za badanie. Chciałbym to wiedzieć jako radny. Uwagi skierowane do radnego, że niewłaściwie postępuje. To radny podejmuje decyzję a pan powinien odpowiedzieć na pytanie zadane przez radnego. Dlatego też zajmuję krytyczne stanowisko. Te sygnały ukazywały się w gm. Tłuchowo. Pytanie jakie zadłużenie nie wiemy do tej pory. Ja mam mieszane uczucia w stosunku do szpitala. Zadłużenie ubiegłego roku jest 13 mln. zł.. a kontrakt około 22 mln. zł. Te sygnały co mówił radny są w terenie dlatego chcemy prawdy ile za badanie tomografii komputerowej płacimy i czy wszyscy mogą się badać.

Przewodniczący Rady powiedział, że temat szpitala będzie na następnej sesji w czerwcu. W tej chwili powinna być dyskusja na temat podziału nadwyżki budżetowej.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że oczekiwania jednostek w tym szpitala odnośnie podziału nadwyżki były ogromne. Pod koniec kwartału wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji oświatowej o 248 tyś.zł. Dlatego pula nadwyżki o tę kwotę jest zmniejszona. Nikt z kierowników jednostek nie jest zadowolony z tego co otrzymuje. Więcej też przydałoby się na szpital i Straż Pożarną. Nie jest łatwe podzielenie tej nadwyżki . Na posiedzeniu Zarządu było wiele wątpliwości. Prawie każda z jednostek jakąś kwotę z nadwyżki otrzymuje. Jest dobrze ponieważ drugi rok nie bierzemy kredytu a inwestujemy dość dużo jak na posiadany budżet. Zwrócił się z prośbą o przegłosowanie i przyjęcie zmian w budżecie na 2006 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny S.Błażejewski zapytał na co mają zamiar przeznaczyć pieniądze z nadwyżki Straż i Szpital, ponieważ przeznaczenie nadwyżki pozostałych jednostek jest w uzasadnieniu uchwały.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował radnych, że przed podziałem tych środków odbyło się kilka spotkań z Zarządem z P.Starostą Z-c ą Komendanta Wojewódzkiego i pewne ustalenia padały. Następnie powiedział: „nadwyżka, która jest dzisiaj dzielona w dużej mierze pochodzi ze sprzedaży działki Skarbu Państwa, która była w zarządzie Komendy Wojewódzkiej PSP. Co roku na sesji przedstawiamy analizę stanu przeciwpożarowego i na ostatniej stronie są zapisane potrzeby KP PSP. Nie maja rola żebym oceniał sposób podziału tych środków. Przed sprzedażą tej działki prowadzone były rozmowy, że te środki ze sprzedaży trafią do Straży nie znając wartości tej działki. To zmieniło się w trakcie sprzedaży tej działki. Mówiło się o większej kwocie teraz jest 20%. Ze środków ze sprzedaży działki planowane było:

- zakupienie samochodu Jelcz / obecny jest 15 letni/

- wyposażenie Strażnicy

- uzbrojenie strażaków od stóp do głów.

Przy wymianie samochodu Komendant Wojewódzki zadeklarował się zwiększyć dotację nawet do 700 tyś.zł. Była to jedyna szansa wymiany tego samochodu. Jest to samochód podstawowy, gdzie trzeba podać dużą ilość środka gaśniczego w bardzo małej ilości czasu.”

Skarbnik B.Małkiewicz poinformowała, że już w ubiegłym roku Straż otrzymała około 100 tyś.zł. Do nadwyżki przeszło około 500 tyś.zł ze sprzedaży działki, pozostała kwota nadwyżki 700 tyś.zł. pochodzi z opłaty komunikacyjnej, dochody z jednostek oraz niewykonanie wydatków. Następnie dodała, że gdyby ta działka sprzedawana była jako Skarb Państwa, powiat otrzymałby 25% tej kwoty czyli 200 tyś.zł nie 800 tyś. a Straż by z tego nic nie otrzymała, ponieważ są to dochody powiatu.

Dyrektor SP ZOZ J. Szyjkowski odpowiedział, że SP ZOZ otrzymane pieniądze z nadwyżki w całości przeznaczy na cele inwestycyjne, na zakup ogólnodiagnostycznego aparatu rentgenowskiego.

Radny P.Wojciechowski zabierając głos powiedział: „ P.Komendant mówi o potrzebach Straży, każdy mówi o potrzebach w swojej dziedzinie. Ja również chciałbym powiedzieć, że te środki wolne nie zapewnią wszystkich potrzeb jednostek oświatowych powiatu. Analizując wszelkiego rodzaju potrzeby staramy się zawsze zapewnić najbardziej potrzebne i najbardziej pilne. Komisja Oświaty co roku objeżdża wszystkie jednostki oświatowe. Dużo potrzeb już zostało zrealizowanych. Gdyby wszystkie środki z nadwyżki przeznaczyć do oświaty to też byłyby niewystarczające, bo potrzeby są duże. Powtarzam z uporem maniaka, że każda złotówka zainwestowana w oświatę nie jest zmarnowana. Są lepsze warunki kształcenia dzieci miast i gmin powiatu”.

Radny S.Błażejewski powiedział, że na remonty szkół wydaje się duże pieniądze. Był w jednej ze szkół powiatu lipnowskiego i zastał powyrywane osłony na koloryfery, potłuczone szyby w oknach, porysowane.ściany przez młodzież tej szkoły. Zaapelował, aby młodzież nie niszczyła tego co zostało zrobione, uszanowała to co się robi.

Radny A.Antoszewski powiedział, że powiat jest jednym organizmem. Trzeba go traktować jak naczynie połączone. Nie można jednemu dać a drugiemu nie. Potrzeby we wszystkich jednostkach są duże i gdyby nawet przeznaczyć 2 mld. zł. to też by nie rozwiązało problemu.

Przewodniczący Rady dodał, że pieniądze, które zostały rozdzielone na pewno będą wykorzystane sensownie i z pożytkiem dla naszego powiatu.

Zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 1. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście, który złożył sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami w okresie od 27 kwietnia do 29 maja 2006 roku.
/ sprawozdanie w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było. 1. Wnioski i zapytania.

Radny A.Antoszewski powiedział, że na sesji Rady Gminy w Tłuchowie padło stwierdzenie, że powiat po raz trzeci wydaje pieniądze z budżetu za wyceny terenu pod rurociąg. Zapytał jak ta sprawa się przedstawia ?

Starosta P.Gęsicki powiedział, że nie jest zakończona sprawa z wycenami, sprawa jest w toku. Jest to sprawa między inwestorem a właścicielem gruntu. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia między inwestorem i właścicielem to sprawa nie skończy się. Jeżeli nie ma dobrej woli obu tych stron nikt nie pomoże. Była debata w Tłuchowie i bez żadnego rezultatu.

Wicestarosta dodał, że jest podpisana umowa z rzeczoznawcami. Wszelkie poprawki są nanoszone tym samym zleceniem. Zapłata za operaty będzie po ich przyjęciu.

Radny A.Rafiński powiedział, że są przeprowadzone remonty, jest wykonana ładna elewacja na budynkach Starostwa. Poddał pod rozwagę Zarządu zainstalowanie kamer, aby uniknąć malowania czy różnych wybryków chuligańskich w czasie nadchodzących wakacji.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Zarząd Powiatu na najbliższym posiedzeniu rozważy tę sprawę.

Radny Z.Lewandowski zapytał czy od 1 czerwca będą mogły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej kierować na badania tomografii komputerowej.

Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że od 1 czerwca będą mogły kierować, ponieważ są to badania współfinansowane. Częściowo koszty pokrywa NFZ i częściowo jednostka kierująca. Następnie powiedział, że NFZ ustala budżet na rok a zmiany budżetowe wprowadza po pół roku. Dzięki rozmowom w których uczestniczył także Starosta udało się podpisać umowę od 1 czerwca.br.

Starosta P.Gesicki dodał, że zaraz po uruchomieniu tomografu komputerowego rozmawiał z Dyrektorem Kiełbasińskim o podpisaniu umowy na usługi. Udało się wynegocjować od 1 czerwca,

Odnośnie zmian w budżecie powiedział, że te zmiany są znaczące. Potrzeb jest bardzo dużo. Zarząd i Rada chcą pomóc i współpracować z kierownikami jednostek, dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz z strażami i służbami.

Radny T.Woźnicki zabierając głos powiedział, że najbardziej jest potrzebny parking przy Starostwie. Zaproponował żeby dalej prowadzić rozmowy z właścicielem sąsiedniej nieruchomości celem jej wykupienia i przeznaczenia na parking.

Radny A.Rafiński zapytał jak wygląda sytuacja z budynkiem Policji.

Starosta P.Gesicki poinformował radnych, że z dniem 1 maja br. Komendantem Powiatowym Policji został powołany P.Krzysztof Murawski , Zastępcą P.Biernacki Mariusz. Odnośnie budynku Policji najprawdopodobniej zostanie przedłużona umowa dzierżawy z właścicielami tej nieruchomości. W tym uczestniczy Komendant Wojewódzki i właściciel nieruchomości. Firma „Melan”, która na siedzibę po magazynach PZGS na ul.Wyszyńskiego zaoferowała i chce przekazać do dyspozycji Policji budynek.

Radny A.Antoszewski powiedział, że już wcześniej wnioskował i Komisja Oświaty potwierdziła wniosek o zbilansowanie wszystkich roczników, aby dowiedzieć się jak będzie wyglądała sytuacja w oświacie. Z tym związane jest wiele problemów. W 2006 i 2007 odejdzie na emeryturę 60 nauczycieli. Nie wiadomo ile będzie oddziałów w przyszłych latach. Trzeba wiedzieć żeby przyjąć młodych nauczycieli. Idzie niż demograficzny, dużo młodzieży wyjeżdża na granicę. Komisja Oświaty powinna tego dopilnować bo to jest najważniejsza sprawa dotycząca oświaty.

Radny P.Wojciechowski – Przewodniczący Komisji Oświaty odpowiedział, że to co P.radny A.Antoszewski powiedział jest słuszne i nie można tego negować. Komisja Oświaty tym problemem zajmowała i zajmuje się od dawna. P.Naczelnik OKSZ zbiera informacje z gmin i przekazuje komisji. Potrzeby kadrowe i problemy oświaty są omawiane dogłębnie i systematycznie analizowane. Są zaopiniowane projekty organizacyjne szkół i jest szczególna informacja o ilości oddziałów i nauczycieli. Dyrektorzy szkół powiatu lipnowskiego robią to profesjonalnie i komisja nie wniosła żadnych uwag.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska dodała, że w planie pracy Rady na miesiąc wrzesień jest zaplanowane przygotowanie analizy szkół i placówek oświatowych i wtedy będzie to przygotowane.


 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w punkcie 8.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

Radny S.Błażejewski poinformował, że 1 czerwca jest Dzień Dziecka. W imieniu Stowarzyszenia „ Zgoda” zaprosił dzieci z powiatu lipnowskiego na plac przy ZS w Lipnie na godz.1500.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXXIV Sesji został wyczerpany. Zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego