W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXVIII/2005 z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2005 roku

 

Protokół Nr XXVIII/2005
z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
Z dnia 7 września 2005 roku.


XXVIII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 7 września 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1520.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 19 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne./ lista obecności w załączeniu /

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Jarosław Poliwko.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołów.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli protokoły z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Powołanie Sekretarza obrad,

4. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2005r.

8. Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych


9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2005-2006.

 • zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2005 – 2015.

 • zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006.

 • zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

10.Wnioski i zapytania.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

12.Sprawy różne i komunikaty.

13.Zakończenie.

Radny L.Bramorski zwrócił się z pytaniem: „ czy uzgadniane są z P.Przewodniczącym nagrania sesji. Jeżeli tak to czy P.Przewodniczący nad tym ma kontrolę. Czy P. zezwala na to, że się podaje w nagraniach pewne fragmenty lub się nie podaje. Oszukujemy w ten sposób społeczeństwo, które oczekuje od nas przekazania całej prawdy. Jeżeli ma być tak jak do tej pory, to ja nie będę przychodził na sesję. Myślę, że mówię to w imieniu wszystkich radnych dla dobra wszystkich. Nie może tak być, żeby ktoś cenzurował każdą wypowiedz. Dotyczy to również chociażby pisma Starościak, który również nieobiektywnie, nieuczciwie przedstawia pewne rzeczy, nie rejestruje tego co było na sesji. Ja myślę, że jesteśmy na tym etapie, że koniec z partyjniactwem. Każdemu wolno do jakiejś partii należeć. Ja akurat jestem bezpartyjny od kilkudziesięciu lat, ale partyjkniactwa nigdy nie uprawiałem i wara od uprawiania w naszej Rzeczypospolitej partyjniactwa. Mamy dobro wspólne, interes wszystkich i w tym aspekcie musimy się wypowiadać i źle i dobrze, możemy się kłócić, możemy się krytykować ale nie wycinać pewnych rzeczy, które naszym widzom, naszym wyborcom powinny być podane uczciwie i niech oni nas osądzą, czy my mówimy głupstwa czy dobrze mówimy. To oni mają osądzić nie kto inny. Gdybym ja jako lekarz miał leczyć źle bo mi się nie podoba to jest mój problem. Ja muszę być uczciwy. Myślę, że dziennikarz rejestrujący również obowiązany jest do uczciwości, oddania prawdy.”

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tą sprawą zajmie się w sprawach różnych.

Następnie wspólnie ze Starostą P.Gęsickim wręczyli puchar i list gratulacyjny za wybitne osiągnięcia sportowe P. Katarzynie Kowalskiej, która została Młodzieżową Mistrzynią Europy w biegu przełajowym na 3 tyś. metrów z przeszkodami i Mistrzynią Polski Seniorów w biegu przełajowym na 3 tyś. i 5 tyś. metrów. Radni przyjęto to oklaskami.

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście P. Gęsickiemu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami w okresie od 27 czerwca do 7 września br.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny L.Bramorski powiedział, iż nie rozumie zapisu w protokole z posiedzenia Zarządu: Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 4 i 5 %. Jabłoński 0% dlaczego?

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że na tym posiedzeniu przyznany był dodatek motywacyjny za 6 miesięcy od stycznia do czerwca br. Przypadek P. Jabłońskiego Zarząd pozostawił do rozstrzygnięcia, ponieważ w stosunku do P.Jabłońskiego trwa postępowanie w Kuratorium o pewne niedociągnięcia organizacyjne przy maturze. Po wyjaśnieniu sprawy będzie podjęta decyzja.

Radny L.Bramorski powiedział, iż nie rozumie zapisu wypowiedzi T.Woźnickiego w protokole z posiedzenia Zarządu: „ powiat nie straci nić, jeżeli zostanie uznany za obszar klęski żywiołowej, gdyż powiat nie posiada dochodów podatku rolnego.”

Radny T.Woźnicki odpowiedział, że powiat nie zwalnia z podatku rolnego rolników, bo nie może wymierzać takiego podatku. Podatek rolny wymierzają gminy i jeżeli zwalniają z podatku rolnego rolników to uszczuplają swoje dochody. Powiat nie uszczupla swojego dochodu, ponieważ nie ma takiego podatku.

Radny A.Czajkowski powiedział, iż w protokóle z posiedzenia Zarządu nie jest rozwinięty temat odnośnie odpowiedzi do Marszałka województwa w sprawie 3 strategicznych inwestycji. Zapytał czy chodzi o inwestycje strategiczne dla powiatu czy realizowane przez samorząd powiatowy.?

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że to było wcześniej przyjęte w strategii powiatu i to są inwestycje, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności w programie.

Radny A.Czajkowski powiedział, że niewątpliwie najbardziej nie cierpiącą zwłoki i uciążliwą rzeczą jest budowa obwodnicy miasta Lipna. Jest to zadanie priorytetowe. Zapytał czy chodzi o inwestycje, które samorząd chce realizować np. obwodnica miasta, która jest wpisana także w Strategię województwa czyli kto inny będzie ją realizował, czy chodzi o inwestycje realizowane przez powiat w jakiejś części współfinansowane ?

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że jest to potrzebne dla Marszałka, zaplanowanie na inwestycje, które mogą być dofinansowane.

Starosta P.Gęsicki uzupełnił, że był na trzech spotkaniach organizowanych przez Marszałka i budowa obwodnicy jest uzależniona od budowy tamy nieszawskiej. Jeżeli będzie tama, będzie obwodnica. Jest to bardzo ważny problem miasta Lipna.

Radny A.Antoszewski zaproponował, aby sprawozdanie Zarządu z prac między sesjami radni otrzymywali wcześniej to byłoby więcej czasu na dyskusję.

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że jeżeli będzie wola radnych to będzie przekazywane. Jest tańsza możliwość przekazania pocztą elektroniczną. Jeżeli radny chce nie jest odcięty od tych informacji, ponieważ protokóły z posiedzeń Zarządu są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radny A.Antoszewski przypomniał, że Klub Sportowy Wektra zgłosił do Zarządu prośbę o jakieś wsparcie finansowe. Zarząd odpowiedział, że nie ma środków finansowych. Powiedział: „ uważam, że trzeba to wspierać, ponieważ ja wychowałem Wicemistrza Polski, dlatego też patrząc na osiągnięcia Klubu przekazuję swoją dietę i apeluję do radnych aby też się przyłączyli.”

7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2005r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnik B.Małkiewicz, która omówiła Informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2005r.

/ informacja w zał./

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2005r.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Informację.

8. Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnik Wydziału OKSZ ASmużewskiej, która omówiła Analizę funkcjonowania szkół i placówek oświatowych / Analiza w zał./

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radna B.Kania poinformowała radnych, iż Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym wypracowała kilka wniosków. Jeden z nich dotyczy Analizy a mianowicie w przedstawionej analizie brakuje prognozy na lata 2005-2015. Jest prośba, aby tę analizę o te dane uzupełnić.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że Wydział posiada takie dane za 10 lat z wszystkich gmin powiatu. Jest w opracowaniu strategia i te dane znajdą się w strategii.

Radny T.Wiewiórski – Przewodniczący Komisji Budownictwa poinformował, że Komisja Budownictwa i Komisja Oświaty trzy razy w tej kadencji dokonały wyjazdowych posiedzeń w poszczególnych jednostkach oświatowych. 22 i 23 sierpnia br. komisje odwiedziły wszystkie placówki oświatowe, zapoznały się z funkcjonowaniem tych placówek oraz ze stanem technicznym obiektów. Z tego pobytu komisje wypracowały 17 wniosków, które przekazane zostały do Zarządu Powiatu do rozpatrzenia i ewentualnej realizacji. Radny odczytał wnioski / wnioski w załączeniu/. Następnie zaznaczył, że najpilniejszym zadaniem jest wymiana dachu w ZS w Skępem, aby to wziąć pod uwagę przy zmianach w budżecie.

Radny S.Błażejewski powiedział, że z analizy wynika, iż 45 nauczycieli nabyło prawa emerytalne. Do 2007 roku takie prawa może nabyć 60 osób. jt. około 25% całej kadry nauczycielskiej. Zapytał : - czy ci nauczyciele nabywający prawa emerytalne są to nauczyciele takich przedmiotów jak języki, matematyka, fizyka.?

 • w Analizie posiadane kwalifikacje w pkt.4 pozostałe kwalifikacje jest 14 etatów, co to są za etaty?

Radny A.Antoszewski zapytał:

 1. Ilu nauczycieli odejdzie w tym roku kalendarzowym, czy tylko ci nauczyciele zadeklarowali przejście na emeryturę ? Jaka to będzie grupa?

 2. Budynek po szkole gimnazjalnej w Wymyślinie jest pusty, niszczeje. Czy nie należałoby przystąpić do sprzedaży albo wydzierżawić. Czy nie należałoby rozważyć utworzenia Domu Pomocy Rodzinie?

 3. Sprzedać budynek internatu przy ZS w Lipnie i pozyskane środki finansowe zainwestować.

 4. W planie perspektywicznym 10- letnim w zakresie oświaty pozyskać dane o dalsze 5 lat.

5. Szkoły Techniczne w Dobrzyniu i Skępem mają podobne specjalności czy nie należałoby przemyśleć, aby te małe klasy połączyć./ 7, 10, 12 uczniów /

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała radnym:
Odnośnie liczby uczniów w oddziale. Analiza opracowana była w sierpniu
gdzie trwał nabór. Obecnie w ZS w Dobrzyniu i Skępem Szkół Technicznych nie utworzono ze względu ma małą liczbę uczniów.

38 nauczycieli ujętych w tabeli to nauczyciele, którzy nabyli i opowiedzieli się, że odejdą do 2006 roku w tym 7 nauczycieli odeszło w tym roku, w przyszłym odejdzie 9 nauczycieli. Co roku odchodzi część nauczycieli, nie ma obawy, że odejdzie duża liczba w jednym roku. Są to nauczyciele różnych przedmiotów: matematyki, historii, języka polskiego. Nie jest też tak, że odejdzie cała grupa nauczycieli z jednego przedmiotu.

Pozostałe kwalifikacje w tabeli to są nauczyciele, którzy nie mają kwalifikacji pewnego zawodu. Dyrektorzy często posilają się studentami, którzy są na ostatnim roku nauczania np. do nauki języków. Ci nauczyciele mają najniższą stawkę, są zatrudnieni na dany okres czasu za zgodą Kuratorium do uzyskania kwalifikacji.

Wydział posiada dane dzieci, które urodziły się w 2003r. Z tych danych wynika, iż za 10 lat przychodzi niż demograficzny.

Radny A.Czajkowski powiedział, że: „ Niezmiernie jest cenny wniosek P.Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o planowaniu, programowaniu. Myślę, że system oświaty w takiej formie jak funkcjonuje w naszym państwie dla nas musi się oprzeć na trzech podstawowych filarach:

 1. Zapewnieniu możliwości przejęcia jak największej liczby uczniów do tych szkół, ponieważ za tym idą pieniądze.

 2. Zapewnienie jak najlepszej bazy w tych szkołach, co staramy się sukcesywnie realizować.

 3. Zapewnienie jak najlepszej kadry w tych szkołach czyli poziomu nauczania, co po wynikach ostatniej matury wygląda dobrze.

I my jako organ prowadzący na tym powinniśmy się skupić. Ja też nie widzę zagrożenia w sprawie odchodzących na emeryturę nauczycieli. Są młodzi nauczyciele dobrze przygotowani, czekają na pracę. Rada powinna oprzeć swoje decyzje na trzech podstawowych filarach a dyrektorzy szkół wiedzą najlepiej w jakim kierunku iść przy pomocy Wydziału po decyzjach podjętych przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu. Jak będziemy konsekwentnie to realizować, to wtedy ta oświata będzie na wysokim poziomie.”

Radny L.Bramorski powiedział, że też uważa iż nie ma obawy z nauczycielami odchodzącymi na emeryturę. Nie ma tu największego zagrożenia, ale trzeba stworzyć warunku lepszego bytu dla ludzi, żeby były miejsca pracy wtedy będą rodziły się dzieci.

Radny P.Wojciechowski powiedział, że przedmówcy na temat oświaty powiedzieli bardzo dużo, bardzo trafnych i cennych spostrzeżeń. Analiza opracowana przez Wydział OKSZ była dogłębnie analizowana na Komisji Oświaty. Pobyt komisji w jednostkach oświatowych daje obraz tego co zostało zrobione. Powstają nowe sale komputerowe, systematycznie poprawie się baza dydaktyczna. Następnie powiedział „ Każda złotówka włożona w oświatę procentuje prędzej czy później. Procentuje w tej chwili na rzecz uczniów. Dyrektorzy szkół wychodzą na przeciw kontrolują na bieżąco sytuację jaka znajduje się na rynku pracy na terenie powiatu. Każda nasza szkoła jest zupełnie innym obiektem, ma inne problemy i trudno ocenić pracę każdego z dyrektorów w sposób wybiórczy i obiektywny. To praca dyrektorów, kierowników jednostek decyduje o tym, że wizerunek naszych jednostek jest wspaniały. Zostało wykonane kawał wielkiej pracy. Chciałbym, żeby w rozpoczynającym się roku szkolnym był sukces naszych jednostek przynajmniej na takim samym poziomie. Przy rozbudowie dobrej kadry pedagogicznej, przy zaangażowaniu nauczycieli, dyrekcji jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze wyniki niż w ubiegłym roku. Życzę tego kierownikom jednostek.”

Starosta P.Gesicki poinformował, że odnośnie wniosku dotyczącego wymiany dachu w Skępem Wicestarosta dostał polecenie, pojedzie i sprawdzi tę sytuację. Następnie powiedział: „ mówiliśmy o oknach a o dachu nic nie słyszałem. W budżecie znaleźć 50 tyś. zł.to trzeba wskazać komu zabrać. Można wziąć kredyt, ale mamy już kredyty. Natomiast jeśli chodzi o Dom Dziecka w Skepem Nie jest do końca tak, że to co płacimy za pobyt dzieci z naszego powiatu nie jest droższe niż byśmy prowadzili Dom Dziecka w powiecie.

Odnośnie budynku internatu ZS w Lipnie Zarząd już podjął decyzję o zbyciu w ubiegłym roku. Jest wycena, ale nie było chętnych. Na najbliższym Zarządzie ten temat będzie omawiany.

Wszystkie wnioski komisji są bardzo poważnie brane pod uwagę i jeżeli będzie możliwe to je zrealizujemy. Jeżeli Rada zadecyduje wymianę dachu to będzie robiony, ale nie możemy wykonywać nie przemyślanych decyzji. Myślę, że nie jest tak źle.”

Radny A.Czajkowski wskazał, że jeśli p.Starosta Klimaszewski sprawdzi sprawę dachu i jeżeli będzie taka potrzeba to zarówno Starosta jak i Rada podejmie decyzję o natychmiastowym działaniu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznosił obrady i poddał pod głosowanie przyjęcie Analizy funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli analizę.


9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok i zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny A.Czajkowski zapytał Starostę czy znajdą się środki finansowe w tym roku, jeżeli po wizycie P.Wicestarosty okaże się potrzeba naprawy dachu w ZS w Skępem.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że ten wniosek go zaskoczył ponieważ w ZS w Skępem jest robiona inwestycja – wymiana okien na kwotę 200 tyś.zł. O potrzebie wymiany dachu dowiedział się w sierpniu, że jest jeszcze potrzebne 50 tyś.zł. Powiedział, że będzie rozmawiał z P.Dyrektorem i jeżeli jest taka pilna potrzeba to trzeba to robić, nie ulega to wątpliwości.

Radny L.Bramorski zapytał Wicestarostę w jakim charakterze jedzie do ZS w Skepem czy jako Wicestarosta czy jako specjalista ?.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział radnemu: „Do Skępego jadę jako urzędnik sprawdzić czy wnioski, które tu padły się potwierdzą i po powrocie na Zarządzie przedstawię to co zobaczę, czy faktycznie to grozi katastrofą budowlaną, jeżeli tak, to mamy Nadzór Budowlany.”

Radny K.Kwiatkowski wskazał, że rolą radnych i poszczególnych członków komisji jest zwracanie Zarządowi Powiatu zaistniałej sytuacji w tym przypadku jeżeli chodzi o wymianę tego dachu. Dwa lata temu radni ustalili strukturę oraz zasady realizacji budżetu jednostek oświatowych. Po dwóch latach poszczególne komisji stwierdziły, że estetyka wizualna, warunki bytowe poprawiły się. Następnie powiedział : „ Jeśli były komisje zauważyły problem, żeby ten dach wyremontować, że jest taka potrzeba to należy przedstawić wnioski Zarządowi. Zarząd ma jakiś czas na przeanalizowanie tego i podjęcie odpowiednich działań. Natomiast dzisiaj medialnie wykorzystywanie tego tematu czy wymuszanie na Zarządzie jest to naruszanie ustaleń z przed dwóch lat. Bądźmy konsekwentni. Był punkt realizacji budżetu za I półrocze. Za realizację tego budżetu odpowiada Zarząd . Budżet jest realizowany przy naszej aprobacie i przy naszych założeniach z grudnia ubiegłego roku, kiedy ten budżet przyjmowaliśmy. Ja sądzę, że jeżeli jest problem, Zarząd ma czas, niech przeanalizuje i wtedy przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie i dalej możemy dyskutować.”

Radny A.Czajkowski powiedział: „ dlatego dyskutujemy w tym punkcie, bo ewentualnie w tym punkcie możemy dokonać zmian. Jesteśmy przy zmianach w budżecie i dlatego zadałem takie pytanie. Jestem zadowolony z odpowiedzi Starosty i Wicestarosty . Jutro to zobaczę, zanalizuję i podejmę odpowiednie kroki tj. znaleźć odpowiednie możliwości załatwienia sprawy i o to mi dokładnie chodziło.”

Przewodniczący Rady stwierdził: „ Trudno będzie dzisiaj podejmować decyzję co do zmian tej uchwały, jeżeli nie wiemy dokładnie jakie są potrzeby i jaka to będzie końcowa kwota.”

Radny T.Wiewiórski zabierając głos powiedział: „ Chciałem zwrócić uwagę, że te dwie komisje 22 i 23 sierpnia br. były z wizytą w tych jednostkach. 23 sierpnia br.odbyło się posiedzenie i tego samego dnia przekazaliśmy wnioski Zarządowi. Nie działamy z zaskoczenia i nie jest to sprawa dnia dzisiejszego czy wczorajszego i takie stawianie sprawy, że my chcemy robić szum medialny wokół tego problemu to nie tak, to nie uczciwe. My widzimy konieczność i taką potrzebę.”

Radny A.Antoszewski powiedział: „ Temat ten jest jasny. Zmiany budżetu dokonuje Rada i w każdej chwili to możemy dokonać na następnej sesji, jeżeli będzie taka potrzeba. Ja nie neguję co komisje mówiły, nie będę oceniać, bo nie jestem od oceny, ale zaistniała potrzeba. Zarząd da wniosek do Rady, Rada podejmie decyzję zmiany budżetu.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2005-2006.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych w latach 2005-2006.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 • zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski zapytał czy nie lepiej wpisać „ inne dochody” zamiast wprowadzać pkt. 5 i 10, ponieważ przy wprowadzaniu jakiegoś określonego źródła dochodu trzeba będzie za każdym razem zmieniać uchwałę.

Skarbnik B.Małkiewicz odpowiedziała, że taki zapis był wprowadzony na prośbę Dyrektora ZS w Lipnie, ponieważ nie był uwzględniony wcześniej i dotyczy tylko tej jednostki.

Innych pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/2005 z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie: ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „ za”. / tekst uchwały w załączeniu /


 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2005 – 2015.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipnowskim na lata 2005 – 2015.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „ za”. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski zapytał czy nie należałoby wpisać, termin złożenia zaświadczenia do 30 marca zamiast 15 marca, ponieważ student może nie mieć takiego zaświadczenia 15 marca, ponieważ w tym okresie odbywają się zaliczenia.

A.Szafrańska - referent d/s informacji europejskiej odpowiedziała, że ten termin został narzucony przez Urząd Miasta Bydgoszcz, który ten program koordynuje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/176/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27.06.2005r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

zmiany szczegółowych zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


10.Wnioski i zapytania.

Nie było.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta P.Gęsicki powiedział, iż wcześniej padło pytanie odnośnie składania sprawozdania Starosty na sesjach. Zwracając się do radnego A.Antoszewskiego powiedział: „ Nie wiem skąd się wzięła u Pana ta myśl, żeby nie było składane sprawozdanie. Jest to rozliczenie Zarządu przed radnymi. Byłoby to niedopełnieniem Przewodniczącego Zarządu, gdyby nie rozliczał się z radnymi. Druga sprawa to, wpłynęła nie wiem czy interpelacja czy pismo, ale raczej to jest pismo urzędowe na ręce Starosty Lipnowskiego od klubu radnych SLD. Są tu poruszane bardzo ważne sprawy dotyczące szpitala. Odpowiedź klub radnych otrzyma. Zwróciłem się do P.Przewodniczącego, bo nie wiedziałem kto jest przewodniczącym klubu, ponieważ pismo było podpisane nieczytelnym podpisem.

Radny L.Bramorski przerwał wypowiedź Starosty i powiedział, aby odczytał pismo a nie komentował.

Starosta P.Gesicki odczytał pismo i dodał: „ sprawa dotyczy bardzo poważnych rzeczy, dlatego nadałem tok wyjaśniający. Pismo do P.Dyrektora Szyjkowskiego, który odpowiada za pewne rzeczy. Mówi się o pieniądzach, o rzekomej interesowności, więc to pachnie kryminalną sprawą. Uważam, że to co żeśmy tu podjęli odnośnie szpitala jest kierunkiem na dzień dzisiejszy tym, co mogliśmy zrobić. Ja rozumię klub radnych, że to w trosce szpitala, ale nie rozumię pewnych rzeczy, nikt się nie interesował jak ze szpitala odchodzili dobrzy lekarze do innych firm, natomiast tutaj jest to sprawa dyrektorów szpitali i wiem, że takie migracje są, lekarze przechodzą z jednego szpitala do drugiego. Natomiast mnie tutaj stawianie takiej rzeczy. Odpowiedź pójdzie i państwo zapoznacie się z nią. Nie możemy się zgodzić, że w tym kraju za zdrowie nie odpowiada nikt. Państwo wiedzą, że w tym kraju za służbę zdrowia faktycznie nie odpowiada ani rząd, ani Prezydent a jak ma odpowiadać biedny Starosta, który ma budżet taki jaki ma. Myślę, że jest to w stosunku do mojej osoby pismo takie bardziej. Jeżeli chodzi o szpital to powinniśmy dbać wszyscy a nie jedna strona bo ja mam interes. Poprosiłem P.Dyrektora, żeby na te pytania publicznie odpowiedział, bo jest to niepokojące, 200 tyś. zł. interesowność.?”

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J.Szyjkowski powiedział: „ Panie Przewodniczący Szanowna Rado! Ja jestem spokojny i nie ulegam emocjom. Niemniej jednak to pismo wywarło na mnie pewne zdziwienie. To pismo datowane było16 sierpnia br. Do 16 sierpnia i 16 sierpnia i następne dni sierpnia żaden lekarz w moim szpitalu zatrudniony nie został. Skądże ta wiedza u radnych klubu SLD, który to pismo napisał. Owszem udało mi się zatrudnić dwóch dobrych lekarzy, ale miało to miejsce w dniu 5 września br. to jest pierwsza sprawa. Druga, wymienienie kwoty w wysokości 200 tyś.zł. w skali roku to dlaczego nie w skali 5 lat 1 mln. zł. Skąd ta kwota tam się pojawiła ?

Chciałbym poinformować państwa radnych, że ci dwaj lekarze zostali zatrudnieni na umowę o pracę według obowiązujących zasad zatrudniania pracowników, które określa taryfikator i układ zbiorowy, także nie są to takie kwoty pieniędzy jakie wymieniają autorzy tego pisma. Skąd wzięli tę kwotę, też nie wiem. Szanowni Państwo! SP ZOZ, którego powiat jest organem założycielskim ja sądziłem, że dobro tego szpitala powinno leżeć na sercu każdego z radnych a tu nagle się okazuje, że w tym szpitalu chce się coś zrobić, że chce się poprawić opiekę nad ciężarną, nad chorą ginekologicznie bo dlaczego ten szpital nie ma odzyskać dawnego blasku. Są teraz zasady konkurencji. Jest owszem szpital położniczy prywatny i Zakład, którym ja kieruję może jak najbardziej z nim konkurować. Dlaczego my nie mamy zdobywać pacjentek a za tym idą środki finansowe, żeby z tych długów, które się tam wymienia 20 mln. zł wygrzebywać. Jest to jedna z metod pozyskiwania środków na działalność, na normalne funkcjonowanie. Jestem bardzo zdumiony treścią tego pisma. W pewnym sensie jest mi przykro, że nie wszyscy radni rozumieją sytuację w jakiej ten szpital się znalazł, że trzeba coś robić. Oświadczam z całą odpowiedzialnością, że żadnego interesiku sobie nie ukręciłem. Korzystając z okazji zapraszam wszystkie panie, kobiety w ciąży, że mogą również korzystać z usług szpitala na ul.Nieszawskiej, że kadra jest dobra.

Było 2,5 etatu i zatrudnienie dwóch nowych lekarzy jest jak najbardziej uzasadnione, bo trudno takim stanem personelu lekarskiego obstawić oddział i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało.”

Radny Z.Lewandowski zabierając głos powiedział: „ słuchając tego pisma, które odczytał P.Starosta, pierwsze zdanie: w imieniu społeczeństwa powiatu lipnowskiego. Ja jestem też członkiem społeczeństwa powiatu lipnowskiego i ja państwu radnym Klubu SLD Rady Powiatu nie wyraziłem na to zgody i większość obecnych na tej sali radnych powiatowych też nie wyraziło zgody. Możecie napisać w imieniu członków SLD. Mam pytanie do P.Dyrektora SP ZOZ. Jeżeli pracodawca przyjmuje pracowników to opiera się na pewnych dokumentach: civi, opinia, świadectwo pracy. Czy by mógł pan określić na podstawie tych dwóch lekarzy zatrudnionych jacy to lekarze i skąd przyszli.?”

Dyrektor SP ZOZ J. Szyjkowski odpowiedział: „ lekarzy, których zatrudniłem są dobrze państwu znani lekarze, ponieważ te nazwiska były wymieniane na tej sali wśród liderów, zdobywców nagród i uznania społeczeństwa powiatu lipnowskiego P.dr Placek i P.dr Maciaszek, który wcześniej pracował w szpitalu. Świadectwa z ostatniego miejsca dostarczą w późniejszym terminie. Wiadomo, że odeszli od P.dr Bramorskiego. Wystąpienie Klubu SLD jest wystąpieniem klubu w obronie swojego kolegi ze swoich szeregów.”

Radny L.Bramorski zabierając głos i powiedział: Wysoka Rado, Panie Przewodniczący!, jeżeli wy tak chcecie jak sugeruje przyjaciel, który głupa pali to ja zaraz udowodnię. „

Przewodniczący Rady zwracając się do radnego powiedział: „Proszę kontynuować wypowiedź, proszę o trochę szacunku dla P.Dyrektora.”

Radny L.Bramorski kontynuował dalej wypowiedź : „ Jeżeli państwu to jest tak wygodnie to ja mogę napisać drugi list o treści podobnej tylko jeszcze bogatszy. Proszę Państwa, Panie Starosto! czy Pan jest Starostą szpitala czy Pana interesuje opieka nad chorymi w danym powiecie, Jeżeli Pana interesuje opieka w danym powiecie nad wszystkimi to Pan powinien rzeczywiście podsycać nas do konkurencji, żeby ludzie byli bardziej zadowoleni i wybrali sobie szpital, żeby się czuli lepiej i bezpieczniej i to w Pana interesie jest żeby właśnie tego przestrzegać, ale co Pan robi, prawdopodobnie Pan przyzwala na takie rzeczy, żeby ten który jest lepszy to go potrącimy, może mu lekarza zabierzemy a może nie napiszemy opinii o nim a może na sesji nie będziemy tego przekazywali. To może jakoś go stłamsimy i to jest brzydkie, tak nie należy postępować. Jeśli chodzi o to pismo, tych lekarzy o których Pan Szyjkowski powiedział, ja nazwisk nie powiedziałem ale rzeczywiście o tych lekarzy chodzi i pertraktacja między Panem Szyjkowskim a tymi lekarzami była poza moimi plecami. W dniu najlepszej atmosfery załóżmy rano przychodzą i mówią, że oni idą do Pana Szyjkowskiego bo tam dostaną więcej, bo jeden będzie ordynatorem a drugi będzie zastępcą. A ile P. Szyjkowski daje to ja nie wiem, ale jak już ujawnia to niech ujawni. U mnie Proszę Państwa! nie wiem czy to mogę powiedzieć ale chyba tak, mogę powiedzieć za cztery dni pracy w tygodniu płaciłem osiem tysięcy złotych. To jest dużo czy mało, czy ktoś jest głupi i poszedł za mniejsze pieniądze pracować? Jeżeli Pan Szyjkowski uważa, że pozyskał ich tak tanio to niech ujawni to rzeczywiście i wszyscy będziemy mu przyklaskiwali, nawet ja będę usatysfakcjonowany, że poszli na gorsze. To było normalne, ordynarne przebicie a jeżeli mówimy już o trosce Pana, Panie dyrektorze to nie chciałem tego podejmować, skoro Pan posłucha to Pan wczoraj przeczytał w gazecie o sobie i mnie niepokoi jako radnego jako obywatela tego miasta, że Pan miał jedną sprawę Panu umorzyli motywując troską Pana o szpital, że Pan zabierał ludziom pieniądze. Chciałbym zapytać czy Pan w tym czasie jedną pensję może przeznaczył dla szpitala albo nie brał przez dwa miesiące swoich pieniędzy.

W protokole z posiedzeń Zarządu członek Zarządu T.Woźnicki pyta czy Pan ma zastępcę Panie Dyrektorze i daje Pan odpowiedź nie, mam pełniącego obowiązki, który jest radcą prawnym u mnie w Zakładzie. Mnie jako radnego i obywatela niepokoi, takie pieniądze daliśmy, takimi pieniędzmi decydują, rozrzucają ludzie obydwaj nieprzygotowani, ani dyrektor, ani zastępca i tu państwo nie macie niepokoju, tu na ten temat nic nie mówicie, wszystko jest cacy? Zobaczymy za rok czy za dwa kto będzie w końcu odpowiadał za takie deficyty jeżeli w sprawozdaniu z ubiegłego roku mieliśmy 11 mln deficytu i to wszystko tak gładko bezboleśnie poszło i daliśmy następne pieniądze. Czy tak można działać? Myślę że nie ? Powinno tu być wiele niepokoju i myślę Panie Przewodniczący, stawiam wniosek, że należałoby wymusić na Staroście, żeby ogłosił konkurs jakiś czy powołał ludzi kompetentnych na stanowiska, żeby mieli zabezpieczenie naszych pieniędzy. Dziękuję.”

Radny A. Antoszewski powiedział: „ Ja postawię nieco inny punkt widzenia, który przedstawił mój przedmówca. Moje zdanie jest proste jako radnego, proponuję żeby P.Starosta nie dawał jeszcze odpowiedzi. Jest po to komisja, Rada Społeczna, żeby ten problem zbadała. Jeśli Rada Społeczna nie jest w stanie to jeszcze istnieje Komisja Zdrowia a jak nie, to jest w sprawach finansowych Komisja Rewizyjna. Zbadać to, przedstawić sytuację a problem jest jasny, istnieje konkurencja. Ja w tej konkurencji działam i niestety gra jest różna, różne interesy są i w związku z tym trzeba się Panie Bramorski i Panie Dyrektorze pogodzić, bo taka jest sytuacja. Jest publiczne i niepubliczne i w związku z tym, kto wygra ten będzie miał pieniądze. To jest konkurencja, jest prosta, jasna i przejrzysta i uważam, szanuję Pana Panie Bramorski i nieraz występuję, żeby Pana uwzględnić i pokazywać ale takie wyrażanie się dla mnie ubolewam, słowem ubolewam, takich słów nie można używać, bo jeśli w Sejmie używamy to musimy w Powiecie je używać? Jest tyle pięknych słów polskich, że można zamienić w inny sposób i dlatego też jeszcze raz podpowiadam niech Komisja zbada tę sprawę i przedstawi ją jasno i przerwać dyskusję bo będziemy wciąż to samo odbijać piłeczkę i do niczego nie dojdziemy. Czy P.Bramorski chce setkę kobiet rodzących, czy też ma dwadzieścia, czy przejdą do niego, czy nie do niego ? To jest konkurencja, kto stworzy lepsze warunki dla tych kobiet one same zadecydują. To mój zdrowy rozsądek przemawia, nie róbmy z tego cyrków tylko normalną drogą, normalnej konkurencji będziemy się rozwijać. To czy P.Dyrektor wyjdzie z tego problemu, z zapaści nie umię odpowiedzieć na sesji. Wiele czynników decyduje, czy państwo umorzy 203, czy da pożyczkę, nie umię odpowiedzieć bo władze centralne nie odpowiadają na to. To ja taki mały pioneczek z gm. Tłuchowo mam rozwiązywać te problemy. Ja mogę tylko pomagać, stwarzać klimat, żeby lepiej ci ludzie docierali do służby zdrowia i byli lepiej leczeni. Ja jestem zbulwersowany tym, że powiedzmy jestem rakowcem, nie kryję się, będzie wymagało drogiego leku to mi powiedzą zastępcze, reszt ę idź do nieba a więc muszę ruszyć swoją własną kieszeń a więc ta służba jest chora, chory jest system podkreślam. Może nowe władze, które będą w Sejmie i Prezydent pomyślą o rozwiązaniu tego problemu. W tej chwili tak jest jak jest ale proszę państwa skończmy ten temat proszę radnych.

Odnośnie domów dziecka. Te domy to są molochy nie stwarza im się warunków rozwojowych, psychicznych itp. Dziecko musi ktoś odwiedzać , żeby nie było samotne, żeby nie zapadło z chorobę sierocą. Chyba lepiej, żeby tych domów więcej było w powiecie to wtedy matka, wuj, babcia dojedzie i jakoś na duchu będą podtrzymywać tych dzieci, bo będziemy mieli znów pewną grupę młodzieży, z którą jak wejdzie w życie dorosłe nie będziemy mogli dogadać się. To była moja myśl. Finanse w tym wypadku przegrywają.

Pytanie do P.Starosty w protokóle z posiedzenia Zarządu jest zapisane, że 11 sierpnia o godz. 900 w Starostwie odbyło się spotkanie radnych i pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie z Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej. Telewizja kablowa też tak podawała. Jestem zaskoczony, ponieważ takiego zawiadomienia nie otrzymałem. Pytałem radnych okazało się, że też nie otrzymali. Czy to jest niedomówienie, czy przeoczenie, czy źle napisane w protokóle.?

Starosta P.Gesicki odpowiedział radnemu: „ Faktycznie takie stwierdzenie było, bo członkowie Zarządu też są radnymi. Tak wypowiadał się biskup, zwracał się do radnych, nie wypadało mi mówić, że to są pracownicy, ale witałem w imieniu Zarządu i pracowników.

Odnośnie tego pisma to co P.Antoszewski mówił. Jest pewien problem, żeby to pismo skierować do komisji, ponieważ do komisji kieruje się pismo, jeżeli by było skierowane do P.Przewodniczącego Rady to mówi § 18 Statutu. Ja nie wiedziałem jak to pismo zakwalifikować. Równie dobrze mogłem w ogóle nie odpowiadać, gdybym tak zrobił jaki byłby szum gdyby Starosta nie udzielił odpowiedzi, nie ustosunkował się. Jest wyraźnie napisane interpelacja pisemna jest złożona do P.Przewodniczącego Rady za pośrednictwem komisji i Zarządu i nie ma innej drogi, żeby to rozpatrzyła komisja. Ja będę z prawnikiem rozmawiał i jeżeli będzie można skierować do komisji Pana prośba zostanie spełniona bo chociaż jest w tym względzie pewna trudność, ponieważ nie jest to interpelacja.”

Dyrektor SP ZOPZ w Lipnie J.Szyjkowski powiedział: „ Chciałem uspokoić mieszkańców miasta Lipna i państwa radnych, że Pan radny Bramorski zarzucił mi niekompetencje na tej sali. Ja chciałem państwa uspokoić, że tak źle jeszcze nie jest i samo zdenerwowanie Pana doktora Bramorskiego na to wskazuje, że z tymi kompetencjami wcale najgorzej nie jest bo im u nas było gorzej tym u Pana doktora było lepiej. Jak u nas już lepiej i niego będzie gorzej i stąd te nerwy.

Druga sprawa tworzyliśmy program restrukturyzacji własnymi siłami nie korzystając z usług żadnej firmy konsultingowej. Program został zaakceptowany przez Radę. Został zaakceptowany także przez służby Wojewody, przez Ministerstwo Skarbu przez Bank Gospodarki Krajowej i wreszcie pracownicy co miesiąc otrzymują wynagrodzenie. Przystąpiliśmy do wypłacania zaległych wynagrodzeń, na koniec tego miesiąca pracownicy dostaną zaległe pieniądze z ustawy 203. Remontujemy blok operacyjny, aby Zakład przystosować do obowiązujących standardów. Zrobiono pracownię endoskopową. W tym szpitalu zaczyna iść w dobrą stronę ale smutne jest to, że niektórym osobom to przeszkadza.”

Przewodniczący Rady powiedział: „ Myślę, że to pismo równie dobrze nie musiało wpłynąć w ogóle, bo przecież zdawaliśmy sobie sprawę, że we wrześniu będzie sesja i te sprawy można było przedstawić tu na Radzie. To pismo wywołało wiele zamieszania tym bardziej, że kierowane było również do Wojewody i tu odpowiedz musiała być. Druga część mojego wywodu sprowadza się do tego, ja słyszę, że było pisane w imieniu Klubu radnych . Chciałbym dowiedzieć się bo słyszę również, że niektórzy radni z Klubu nie uczestniczyli w ogóle w redagowaniu tego pisma. Również wiem, że niektórzy radni zmienili Klub radnych i stąd było moje pismo skierowane do Przewodniczących Klubów i przygotowanie na dzień dzisiejszy listy Klubu radnych bo chciałbym te sprawy uporządkować, ponieważ występowanie w imieniu Klubu wiąże się z występowaniem konkretnych osób. Przed dzisiejszą sesją otrzymałem listy Klubu radnych Zgody i PSL i prosiłbym jeszcze o listę Klubu radnych SLD.

Radny K.Urbański odpowiedział, że przekaże taką listę w poniedziałek lub we wtorek.

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz od Klubu radnych PSL.

W skład Klubu Radnych PSL wchodzą:

 1. Tomasz Woźnicki

 2. Renata Ofmańska

 3. Jarosław Poliwko

 4. Karol Kwiatkowski

 5. Krzysztof Bejnar

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedz Klubu Radnych Zgody.

W skład klubu Radnych Zgoda wchodzą:

 1. Błażejewski Sławomir – przewodniczący

 2. Gęsicki Przemysław – członek

 3. Baranowski Marek – członek

 4. Kania Barbara – członek

 5. Lewandowski Zygmunt – członek

 6. Wojciechowski Piotr – członek

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego L.Bramorskiego, aby sformułował swoją myśl odnośnie telewizji kablowej.

Radny L.Bramorski odpowiedział: „ wszystko wcześniej powiedziałem co chciałem powiedzieć, w przerwie usłyszałem od pana operatora – „ przepraszam, ale taśma mi się skończyła i nie ma sprawy na razie.”

Radny K.Urbański powiedział:

 1. że ma sygnały iż mieszkańcy gmin, miast i gmin powiatu chcieliby obejrzeć relacje z obrad sesji Rady Powiatu. Żeby to im udostępnić.

 2. Niektórzy wójtowie czy burmistrzowie z powiatu lipnowskiego zasygnalizowali, że chcieliby uczestniczyć w niektórych sesjach Rady Powiatu. Chcieliby znać terminy sesji i tematykę.

 3. Budynek Starostwa przy ul.Mickiewicza został odrestaurowany, została zrobiona elewacja zewnętrzna, ale nie ma tablicy pamiątkowej, która wcześniej wisiała.

Starosta P.Gesicki odpowiedział radnemu, że tablica pamiątkowa będzie w najbliższym czasie na 11 listopada. Będzie zweryfikowany napis, ponieważ nie oddawał do końca prawdzie jaka miała miejsce. Jest to potwierdzone przez Instytut Pamięci Narodowej. Są stosowne pisma. Radni zostaną powiadomieni o odsłonięciu tablicy.

Odnośnie uczestnictwa wójtów i burmistrzów na sesjach naszej Rady jest to słuszna uwaga. Myślę, że Pan Przewodniczący weźmie to pod uwagę.

Przewodniczący Rady powiedział, że od następnej sesji zawiadomienia będą rozsyłane do gmin.

Radny S.Błażejewski powiedział: „ Wywołany został temat prasy. Na szczęście doczekaliśmy się czasów demokracji i prasa jest wolna. Nie wiem czy byłbym skłonny powiadamiać o terminie Sesji Rady Powiatu i Rady Gminy uważam, że jest internet i nie jest żadną tajemnicą i każdy zainteresowany sprawą dowie się na własną rękę o interesującej sesji czy spotkaniu. Był rok 80. Minęło 25 lat. Były wspomnienia tych czasów. Sprzykrzyło mi się tłumaczyć za kolegów radnych z Lipna i nie tylko. Ludzie czytają najczęściej tytuły w prasie np. „Szpital w Lipnie zbankrutował „ dalej nie czytają wyjaśnień. „ Radni w Lipnie urlopują a uczniowie nie mają stypendiów”. Znowu ludzie mówią co wy tam robicie, nic nie robicie. Muszę tłumaczyć, że to chodziło o Radę Miasta Lipna, że tam nie odbywają się Rady, nie uchwalane są odpowiednie uchwały i uczniowie nie mają stypendiów. Korzystając z kamery należałoby ludziom uświadomić, że jak już czytają niech przeczytają dokładnie o co chodzi i do kogo kierować swoje pretensje. Co do dzisiejszej nie chcę powiedzieć pyskówki ale ten styl uprawiania polityki znany i typowy dla SLD był przez cztery lata. Dzięki Bogu za kilka tygodni są wybory i wyborcy zdecydują.”

Radny Z.Lewandowski poinformował radnych, iż 31 sierpnia br. minęła 25 rocznica powstania Solidarności. Między innymi 4 września 2005r. były obchodzone dni w Lipnie. W tych uroczystościach uczestniczył P.Starosta P.Gęsicki i przekazał list, który radny Z.Lewandowski odczytał i przekazał Przewodniczącemu Rady / list w zał./

Następnie podziękował za pamięć w imieniu wszystkich uczestników tego okresu.

Radny A.Czajkowski zabierając głos powiedział: „ Była tu mowa o pewnej medialności, o partiach ,o przynależnościach, o partyjniactwie. Ja chciałbym powiedzieć jedno: pierwsza sprawa Panie radny Błażejewski, ja tak samo jak Pan może być Pan przekonany ubolewam nad rokiem 81,56,68 i wieloma innymi i tak samo jak Pan cieszę się z tego co się stało w roku 89 i przykładem takiej jak powiedział Pan radny Lewandowski , że niech Pan sobie nie zawłaszcza tej dumy z pewnych rzeczy a z innych rzeczy smutku, bo myślę, że każdy ma prawo myśleć i uważać tak jak podpowiada mu sumienie i serce a przede wszystkim powinniśmy być do jednego zobowiązani a mianowicie do zobowiązania o dobrą jakość, o trwałość naszej Ojczyzny czyli i tej mniejszej Ojczyzny czyli powiatu lipnowskiego. Dla mnie osobiście nie jest istotne z jakiego Pan jest klubu z jakiego Pan Przewodniczący czy ktokolwiek inny, ponieważ w jakimś sensie te kluby miały wpływ na nasz wybór, desygnując nas na listę wyborczą ale przede wszystkim wybrali nas mieszkańcy i jeżeli będziemy się zajmowali sprawami powiatu i ich mieszkańców to wypełnimy należycie swoją rolę a to właśnie na samym końcu się stało. Są pewne polityczne rozgrywki zupełnie niepotrzebne. Ja na pewno w takich rozgrywkach nie mam zamiaru uczestniczyć a chcę uczestniczyć tylko w tym, żebyśmy działali na rzecz powiatu.”

Przewodniczący Rady odpowiedział: „ Tak dużo się mówi o tym partyjniactwie ale przepraszam pismo skierowane od Klubu radnych SLD wyraźnie biło w opcję rządzącą , więc nie deklarujmy się tak do końca, ponieważ co innego się mówi i co innego się czyni.”

Radny L.Bramorski – „ Panie Przewodniczący! protestuję przeciwko temu, proszę publicznie do kamery przeczytać jeszcze to pismo.”

Radny S.Błażejewski powiedział: „Podzielam Pana Czajkowskiego zdanie, dla mnie absolutnie cały czas jest nieistotne z jakiego klubu wywodzi się ale Proszę Państwa! jeżeli wpływa pismo Panie Bramorski! gdzie w tytule w adresie jest nadawca Klub radnych SLD Rady Powiatu to nie jest osoba, ktoś jest podpisany osobowo. Bez użycia SLD nie byłoby dzisiaj wywołanego tematu. Jeżeli Pan wywołał taki temat to proszę się nie dziwić riposty z naszej strony, politycznej riposty.”

Radny L.Bramorski – „ Ale niepotrzebnie riposta, riposta powinna być, zbadać temat czy to prawda czy nieprawda, jak dalej pokierować sprawą.”

Radny K.Bejnar wystąpił z wnioskiem, jeżeli nie ma istotnych spraw i komunikatów dla mieszkańców powiatu zawnioskował o zakończenie sesji.

12 Sprawy różne i komunikaty

Radny A.Antoszewski poinformował, iż tę informacje przekazywał już na sesji w Tłuchowie iż, w gm. Tłuchowo na 5 ha leży rozbity eternit. Jest to zagrożenie Sygnalizuje dla Sanepidu, aby zajął się tym tematem.

Radny T.Woźnicki dodał: „ na tych gruntach były tzw. PZZ, tuczarnia. Tuczarnia przekazała to gminie, gmina sprzedała wzięła za to miliard siedemset tysięcy złotych. Następnie było przedsiębiorstwo prywatne, które zbankrutowało. Syndykt sądowy sprzedał i znów zbankrutowało a było to przedsiębiorstwo z Bobrownik drobiowe. Są złodzieje, wykradli stal wszystko co się dało a resztę zostawili. Teraz jest teren niczyj.”

Radny A.Antoszewski zwrócił się do radnych z prośbą, jeżeli będzie taka potrzeba aby podpisali pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Kamień Kotowy , ponieważ często są tam wypadki / 16 zabitych/. Zwrócił się z prośbą o przyjęcie takiego stanowiska.

Radni wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XXVIII Sesji został wyczerpany, zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego