W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XXVII/2005 z XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2005 roku

Protokół Nr XXVII/2005
z XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 lipca 2005r.


XXVII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 5 lipca 2005 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1400 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1440.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 18 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecny radny: A.Rafiński / lista obecności w zał. /

3 Powołanie Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny Z. Lewandowski.

4. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o wprowadzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005r..

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

 1. Wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

 3. Sprawy różne i komunikaty

 4. Zakończenie.


5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi SP ZOZ w Lipnie.

Dyrektor SP ZOZ J. Szyjkowski krótko omówił projekt programu restrukturyzacji SP ZOZ w Lipnie. Poinformował, że przyjęcie tego programu wiąże się z uzyskaniem pomocy publicznej. Rada Społeczna przy SP ZOZ w Lipnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt programu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny T.Woźnicki powiedział: „ uważam, że wskaźniki przedstawione w programie są ważne, że muszą być, ale najważniejsze jest:

 • po pierwsze, propozycja przeniesienia oddziału psychiatrycznego

 • po drugie budynek po oddziale psychiatrycznym będzie sprzedany

 • po trzecie będą duże oszczędności w ogrzewaniu i administrowaniu.

Będę głosował za.”

Radny A.Antoszewski powiedział, że jest zwolennikiem zmian restrukturyzacyjnych. Zapytał Dyrektora SP ZOZ czy wypłacono odprawy pracownikom tego Zakładu.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że odbył się przetarg na kredyt. Przetarg wygrał Bank Nordea z Gdyni. Bank udzielił kredytu w kwocie 2 mln 100 tyś.zł, z czego potrącił sobie około 1 mln. zł, ponieważ na taką kwotę szpital miał zadłużenie w tym banku. Pozostała kwota została przeznaczona na wypłatę należności pracowniczych. Ta kwota całkowicie wystarczy na wypłatę tych należności. W miesiącu lipcu wszystkie należności pracownicze zostaną uregulowane.

Radny A.Antoszewski zapytał jak będzie rozwiązany problem ogrzewania w tym roku grzewczym, ponieważ są duże straty ciepła.

Dyrektor SP ZOZ J.Szyjkowski odpowiedział, że temat ogrzewania jest tematem otwartym i w przypadku kiedy pojawi się kontrahent czy firma, która kotłownie przejmie i zapewni odpowiednie warunki cieplne i bezpieczeństwa energetycznego to szpital chętnie tę kotłownię przekaże. W dniu wczorajszym odbyły się negocjacje z Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy są przygotowani na wyższe ceny, które będą płacić za ewentualne ciepło jeżeli nadal będzie wytwarzane przez kotłownię w szpitalu. Jest to wzrost około 70 –80%. Ceny, które obowiązywały do tej pory były zbyt niskie.

Radny S.Błażejewski poinformował, że klub Zgoda będzie głosował za przyjęciem tego programu. 2 radnych tego klubu jest członkami Rady Społecznej SP ZOZ i wszystkie szczegóły programu zostały omówione na posiedzeniu tej Rady.

Radny L.Bramorski powiedział: „ ja nie będę dyskutował na temat tego programu, bo się trochę znam i musiałbym powiedzieć kilka przykrych słów a życzę dobrze dyrektorowi i temu zakładowi i chcę żeby się to wszystko udało ale chyba się to nie uda” Odesłał radnych do wypowiedzi P. Radziszewskiej w artykule zasady zbywania nieruchomości i eksperta Poręby, który zajmuje się sprawami restrukturyzacji z ostatniego Pulsu Medycyny. Następnie powiedział: Ja będę w tej komfortowej sytuacji, że w imieniu własnym wstrzymam się bo wiem, że i tak to będzie przegłosowane.”

Starosta P.Gęsicki odnosząc się do wypowiedzi radnego L.Bramorskiego – „ jestem z wami, ale życzę, że nic w tym względzie się nie uda” i „ wstrzymam się bo i tak zostanę przegłosowany.” Powiedział: „ przecież zasadniczym warunkiem jest pozytywne opinia Rady, gdy jej nie będzie nie ma szans przedstawiania programu Wojewodzie. Możemy się nie zgadzać z pewnymi rzeczami w tym programie, ale wymagana jest opinia Rady. Takie zasady ustalił Sejm. Gdyby stało się inaczej to P. Dyrektor ze swoim sztabem musiałby opracować następny program a termin przedstawienia Wojewodzie jest do 20 sierpnia. Po to żeśmy się zebrali, aby to przyjąć, przegłosować z wynikiem pozytywnym dla P.Dyrektora dla ludzi tam pracujących i dla społeczeństwa tego powiatu. Ten program jest to trzeci z kolei, jest o tyle istotny, aby pozyskać pieniądze. Inną sprawą jest to jak się ustosunkują służby Wojewody, na pewno będą jakieś poprawki.”

Radny A.Czajkowski powiedział: „ myślę że jedna i druga strona powiedziała bardzo ważne rzeczy. Każdy ma prawo mieć wątpliwości co do tych wszystkich wyliczeń i myślę, że i P.Dyrektor jeżeli nie wątpliwości to ma obawy, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć czy to potoczy się dokładnie tak, dlatego może mieć te pewne wątpliwości, ale jest też druga sprawa o której powiedział P.Starosta. Przyjęcie tego programu jest niezbędne po to, żeby szpitalowi dać szansę, bo jeżeli tego czy innego programu nie przyjmiemy i to w określonym terminie to ten szpital niestety zostanie pozbawiony szans dalszego funkcjonowania i myślę, że nie potrzebna jest jakakolwiek dyskusja i przekonywanie się czy to jest prawdziwe do końca czy nieprawdziwe. Tylko jedna idea powinna przyświecać dajmy szansę P.Dyrektorowi, dajmy szansę ludziom, którzy tam pracują i dajmy szansę mieszkańcom powiatu , żeby mieli szpital na swoim terenie. Myślę, że można zakończyć tę dyskusję i przejść do głosowania.”

Radny L.Bramorski zabierając głos powiedział; „ mówiąc to ci powiedziałem miałem swobodę tej wypowiedzi. Panie Starosto mój głos w tym wypadku nie liczy się w sensie, że i tak ta uchwała będzie przegłosowania. Natomiast gdyby tego mojego głosu zabrakło to ja bym głosował za tą uchwałą i tak to należy rozumieć. Proszę mi również jako człowiekowi znającemu się na rzeczy dać komfort możliwości wypowiedzenia się uczciwego, żeby później za 2, 3 czy 5 lat ktoś nie powiedział panie ty też tak mówiłeś, z nimi byłeś. Ja jestem z wami, jestem ze szpitalem jak najbardziej i jak powiedziałem mój głos w tym wypadku się nie liczy i tak zostanie to przegłosowane. Jeszcze raz powtarzam, żeby to od niego zależało deklaruję jestem za.”

Radny K.Bejnar powiedział: rozmawiamy nad przegłosowanie tego projektu restrukturyzacji. Uważam, że powinniśmy dyskutować i jeżeli są niedociągnięcia jest to jedyna okazja, żeby je wyeliminować. P.Dyrektor na Radzie Społecznej powiedział, że to jest program , który jest programem otwartym i my jako Rada mamy doradzać w jakiś sposób, udzielać wskazówek. Na Radzie Społecznej nie mieliśmy wiele pytań, wątpliwości.

Radny A. Antoszewski powiedział: „ Uważam że należy dyskusję skończyć bo będziemy mówili to samo. Mam taką myśl, że jeżeli byśmy jako Radni nie przegłosowali , nie dali szansy szpitalowi to odwróci się to na nas. Społeczeństwo powie, że nie daliśmy szansy, tak samo powiedzą pracownicy szpitala a więc przeciwko nam to się stanie. W związku z tym musimy dać tę szansę. Drugi element jest to konkurencja. Nie może być dobrze, jeżeli nie ma konkurencji. Musi być publiczne i niepubliczne, wtedy jest zachowana pewna równowaga. Jeżeli tego nie ma, wiemy jak by się sytuacja potoczyła.”

Radny K.Kwiatkowski powiedział: „ prawda jest taka, że ten program rozpoczęliśmy już rok temu. Znamy jako była sytuacja SP ZOZ w Lipnie, jaka była kondycja tego Zakładu. Skoro wtedy mieliśmy odwagę powiedzieć pomagamy w ramach naszych możliwości a więc ja sądzę, że na dzień dzisiejszy zarzuty, nie jestem fachowcem, nie znam się na tym, pan Dyrektor ma swoich pracowników opracował to i sądzę jak P.Starosta powiedział jeżeli on zostanie przyjęty przez służby Wojewody w takiej wersji jak został nam przedstawiony to służby P.Dyrektora na pewno dołożą wszelkich starań żeby te luki czy te wymogi spełnić. Moim zdaniem zasadniczą sprawą bezdyskusyjną jest to przyjąć i zacząć ciągnąć dalej jak przyjęliśmy rok temu.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „ za” przy 1 głosie „ wstrzymującym” / tekst uchwały w załączeniu /

Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski podziękował radnym za pozytywne zaopiniowanie programu i obiecał, że będzie podejmował takie działania, żeby ten program został zrealizowany, żeby ten szpital nadal funkcjonował, żeby od 2008 roku finansowo zaczął się bilansować.


 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 rok.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Małkiewicz Skarbnik Powiatu, która omówiła projekt uchwały.

Radny A.Czajkowski zapytał czy kwota oszczędności dotycząca szkół Oświata i Edukacja wynika ze zmniejszenia liczby uczniów a zwiększenie z potrzeby pokrycia jakiś innych kosztów.

Naczelnik Wydziału OKSZ A.Smużewska odpowiedziała, że powstały oszczędności, ponieważ w ciągu roku ubywa słuchaczy. Zwiększenie dotyczy dokształcania i doskonalenia nauczycieli ponieważ od 1 stycznia br wzrósł funduszu płac. Zgodnie z Karta Nauczyciela 1% od funduszu płac przeznacza się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


6. Wnioski i zapytania

Radny A.Antoszewski zapytał jak wygląda sprawa sprzedaży budynku po internacie ZS w Lipnie. Następnie stwierdził, że powinno się go sprzedać i pieniądze ze sprzedaży zainwestować.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że obiekt internatu jest zagospodarowany. Jest prowadzona działalność i stołówka. Pan Dyrektor ZS w Lipnie przedstawił wyliczenia i stwierdził, iż nie dopłaca do utrzymania. Zarząd przyjął stanowisko, iż budynek ten powinien być sprzedany. Jest opracowany operat szacunkowy i w najbliższym czasie ponownie będzie wystawiony na sprzedaż.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Odpowiedzi na wnioski i zapytania odbyły się w pkt. 6.


8. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta P.Gesicki poinformował radnych, iż z dniem 1 lipca br. obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych pełni P.Wojciech Jańczak. Dotychczasowy Dyrektor J.Ryskowski złożył rezygnację z funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w przyczyn osobistych. Na Zarządzie 29 czerwca br ta rezygnacja została przyjęta jednocześnie powierzono obowiązki P.W.Jańczakowski.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur


Powiadom znajomego