W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XIX/2004 z XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 września 2004 roku

 

Protokół Nr XIX/2004
z XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2004rXIX Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 29 września 2004 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1430.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów.


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

Nieobecny radni: R.Ofmańska,L.Bramorski.

/ lista obecności w zał. /


3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny T.Woźnicki.


4. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 5. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w I półroczu 2004r.

 6. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego.

 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego w 2004r.

 8. Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy za 2003 r, w tym powiatu lipnowskiego.

 9. Analiza budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2004r.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004r.

 • zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 • utworzenia środkspecjalnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie pod nazwą: „ Ratownictwo Medyczne”

 • zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

 • zmiany zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

 • zbycia nieruchomości w drodze zamiany

 • powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie

 • zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Radny A.Antoszewski zwracając się do Przewodniczącego powiedział, że drzwi wejściowe do Starostwa są zamknięte. Wpuszcza się tylko interesantów. Nie ogłoszono, że dzisiejsza sesja jest za zamkniętymi drzwiami. Obywatele są zainteresowani i trzeba im umożliwić przysłuchiwanie się obradom Rady. Ten problem trzeba rozwiązać w tej chwili.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że mamy doświadczenie z poprzedniej sesji gdzie było bardzo dużo ludzi, ale sesja było o godz. 1400, więc to nie komplikowało spraw związanych z załatwianiem petentów. W tej chwili, jeżeli powtórzy się sytuacja zostaną zablokowane ciągi komunikacyjne. Nie tylko petenci będą mieli zablokowany dostęp, ale zagraża to bezpieczeństwu. To nie jest zamknięcie tylko regulowanie, ponieważ ten obiekt ma swoją ograniczoną pojemność. Ktoś za to bezpieczeństwo odpowiada. Poprosił Sekretarza Powiatu o wyjaśnienie sytuacji.

Sekretarz Z.Chmielewski poinformował, że jest grupa około 30 –40 osób, są to prawdopodobnie pracownicy szpitala. Jesteśmy w stanie przyjąć ograniczoną liczbę osób 10-15, jeżeli chcą uczestniczyć w obradach sesji. Mają takie prawo.

Dbając o bezpieczeństwo interesantów więcej osób nie może wejść.

Przewodniczący Rady zwracając się do radnego A.Antoszewskiego powiedział, iż myśli, że to wyjaśnienie satysfakcjonuje go. Wskazał, że nie zdaje sobie sprawy jak wyglądała sytuacja na ostatniej sesji. ponieważ był nieobecny. Dodał, że Urząd musi funkcjonować i trzeba zapewnić bezpieczeństwo interesantów i pracowników.

Radny A.Antoszewski powiedział, że nie neguje tego co powiedział P.Przewodniczący i Sekretarz, ale ci ludzie z zewnątrz muszą wiedzieć , że możemy przyjąć delegację 3,10,15 osobową, która nie zakłóci porządku obrad sesji a będzie to korzystne dla Rady i dla obywatela lub w wolnych wnioskach mogą wejść i przedstawić swoje problemy.

Radny A.Rafiński powiedział, że podziela zdanie radnego A.Antoszewskiego, żeby wpuścić 10-15 osób, aby to nie stwarzało żadnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie było zakazu wpuszczania pracowników SP ZOZ, tylko ci pracownicy mają swoich przedstawicieli w postaci związków zawodowych. Ci przedstawiciele są zapraszani na sesję. Dzisiaj uznały, że nie ma punktów dotyczących bezpośrednio ZP ZOZ i nie przyszły. Następnie poprosił Sekretarza Powiatu o ustalenie przedstawicieli, 10, 15 osób, żeby weszło na salę i uczestniczyło w obradach.

Radny T.Wożnicki dodał, że należy wpuścić określoną liczbę przedstawicieli, żeby można było swobodnie prowadzić obrady sesji.

Radny T.Wiewiórski powiedział, że podziela pogląd radnego A.Antoszewskiego, że nie możemy zamykać obrad sesji. Musimy zagwarantować jawność obrad tym, którzy chcą skorzystać z uczestnictwa. Niemniej jednak bezpieczeństwo też jest ważne, dlatego organizatorzy tej sesji powinni zadbać o warunki bezpieczeństwa radnych i uczestników sesji. Na przyszłość poddał pod rozwagę zmianę lokalu tak jak zaproponował za poprzedniej sesji radny A.Czajkowski.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że taka sytuacja zdarzyła się 2 dni temu. Dzisiaj jest to w mniejszej skali. Nie zawsze na każdej sesji jest takie zainteresowanie. Odnośnie zmiany lokalu nie podziela tej propozycji, ponieważ podczas pracy Rady są na bieżąco potrzebne informacje poszczególnych urzędników.


5.Informacja Komendy Powiatowej Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w I półroczu 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji celem przedstawienia informacji.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz przedstawił Informację Komendy Powiatowej Policji w Lipnie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w I półroczu 2004r. / informacja w załączeniu /

Komendant Powiatowy Policji podziękował radnym za pomoc udzieloną przy remoncie Komendy i społeczeństwu za współpracę z Policja.

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi za złożoną informację i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Rafiński powiedział, że widać więcej patroli pieszych mundurowych w miastach także i w Lipnie. Zwrócił się do Komendanta o rozważenie możliwości wprowadzenia partoli nie umundurowanych, ponieważ patrole mundurowe widać z daleka.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że takie patrole nie umundurowane są. z młodych policjantów, którzy są nieznani lub z policjantów ściąganych z Posterunków. Są także nocne patrole po cywilnemu i to głównie przyczyniło się do większej wykrywalności przestępstw.

Radny S.Błażejewski wskazał, iż z informacji wynika, że jest duży wzrost przestępczości gospodarczej. Zapytał, jakie są struktury tych przestępstw i na jakie kwoty.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że są różne przestępstwa, najczęściej są to sprawy korupcyjne. Kwoty kształtują się od 50 zł do 100 tyś. zł. Więcej informacji na ten temat nie może przekazać.

Radny A. Antoszewski wskazał, że brak jest znaku drogowego stop na drodze Lenie Wielkie w kierunku Włocławka. Jest pierszeństwo ruchu i nagle się kończy. Są tu wypadki. Ta logiczność podporządkowania dróg powinna być logiczna dla kierowców. Należy porządkować regulacje znaków drogowych.

Następnie powiedział, że obecnie jest dużo kontroli policjantów po mieście. Komendant wybrał dobrą drogę. Zgodnie z Programem trzeba wyjść z inicjatywą do społeczeństwa, ponieważ są większe zagrożenia przestępczości wśród młodzieży i będą one narastały.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogi będą występowali o postawienie znaków drogowych. Do 15 października zainstalowane zostaną znaki drogowe na wylotowych drogach typu fotoradar. Przeprowadzona kontrola wykazała wiele przypadków przekroczenia prędkości. Przez 3 godziny zanotowano 180 przypadków. Zaznaczył, że takie kontrole będą nadal przeprowadzane.

Radny A. Czajkowski powiedział, że jest dobre działanie Policji. Nawiązał do zdarzenie, które miało miejsce dawno. Po morderstwie matki i córki, które miało miejsce w jednej miejscowości w powiecie lipnowskim dziennikarz z Nowości oskarżał policjantów, że to od nich wyszły jakieś informacje i to było skutkiem tej tragedii. Nikt z Komendy nie zdementował tej informacji. Nie było żadnej odpowiedzi. Wskazał, że policjanci muszą czuć się bezpieczni, nie można ich swobodnie oskarżać. Pan czy ktokolwiek w pana imieniu powinien dać odpowiedź jasną do prasy, że takie zdarzenie nie miało miejsca. W przyszłości taka sytuacja nie powinna się powtórzyć dla dobra nas wszystkich.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że jest to słuszna uwaga. Politykę prasową prowadzi Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego i powinien dać informację do prasy, że takie zdarzenie nie miało miejsca. W przyszłości jeżeli będą miały miejsce takie zdarzenia będą występować o sprostowania.

Starosta P.Gęsicki w imieniu własnym, Zarządu Powiatu i Komisji Bezpieczeństwa podziękował za współpracę za pracę policjantów dla dobra społeczeństwa powiatu. Zaznaczył, że policjanci mają złe warunki lokale i sprzętowe. Przy każdej okazji spotkania z Panią Komendant Wojewódzką przypomina o tym w jakich warunkach pracuje Komenda Powiatowa Policji w Lipnie. Ma nadzieję, że rok 2005 w tym zakresie będzie pomyślny.

Radny K.Bejnar powiedział, że z analizy za I półrocze wynika, że jest wzrost przychodów za mandaty 15%. Pan Komendant poinformował, że zainstalowany zostanie fotoradar. Przychody z mandatów także wzrosną. Zapytał gdzie odprowadzane są środki z mandatów.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że pieniądze z mandatów przekazywane są do Urzędu Wojewódzkiego. Komenda nie ma nic z mandatów.

Następnie Komendant Policji podziękował Staroście i Przewodniczącemu Rady za okazaną pomoc w remoncie Komendy i za współpracę.

Radny T.Wiewiórski powiedział, że w pracy Policji jest różne współdziałanie policjantów z mieszkańcami. Zwrócił się do Komendanta z sugestią czy nie warto by było bardziej chronić informatorów, ze względu na lepszą współpracę.

Komendant Powiatowy Policji S.Banaszkiewicz odpowiedział, że informatorzy są chronieni wystarczająco. Jest to działka, o której się nie mówi.


6.Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dotycząca stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie M.Baczyńskiemu, który przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego. / informacja w załączeniu/

Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi Komendy Powiatowej PSP w Lipnie i zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny A.Rafiński zapytał czy ktoś pilnuje starych obiektów po Strażnicy i jakie jest ich dalsze przeznaczenie.

Komendant Powiatowy PSP M/ Baczyński odpowiedział, że w większości tych budynków własność prawna nie jest uregulowana. Były spotkania P.Starosty i Burmistrza Miasta. Pan Burmistrz zobowiązał się do załatwienia tych spraw. Część budynków będzie przekazana OSP. Budynek główny będzie przekazany P.Staroście i P.Starosta będzie decydował dalej. Na dzień dzisiejszy strażacy pilnują tego obiektu.

Radny S.Błażejewski wskazał, że są Strażnice OSP, które nigdy nie wyjechały do żadnego pożaru nawet, gdy obok Strażnicy był pożar. / nie ma tego w analizie./ Wójtowie narzekają na utrzymanie tych Strażnic.

Powiedział, że jest 45 jednostek a 49 samochodów. Istnieje System Krajowy Ratownictwa Gaśniczego i część tych jednostek wchodzi w skład tego Systemu. Jednostki, które należą do Systemu mogą uzyskać pieniądze na sprzęt. Zapytał Komendanta czy jest sens utrzymywać te małe strażnice, które mają stary sprzęt i nie będą miały dodatkowych pieniędzy. Czy nie warto sprzedać ten stary sprzęt a w to miejsce kupić jeden dobry.

Komendant Powiatowy PSP M.Baczyński odpowiedział, że zdania są podzielone. Jednostka, która była zła staje się raptem dobrą jednostką. Wszystko zależy od tych, którzy tam działają i pracują. Są gminy, które utrzymują te jednostki. Strażacy wykonują różne działania nie tylko gaśnicze. Lepiej mieć taką armię ludzi, na których można liczyć w każdej chwili. Są takie przypadki, że jest pożar i jednostka OSP nie wyjedzie do pożaru. Wtedy zwracamy się z pismem do Komendanta Gminnego OSP. Jest to pokazywane.

Było spotkanie Komendantów, Prezesów OSP, Wójtów i o tych wszystkich sprawach była mowa. Następnie powiedział, że nie chciałby rozwiązywać tych jednostek , choć ubolewa nad nimi.

Odnośnie sprzętu powiedział, że sprzęt jest lepszy lub gorszy. Sprzęt typu średniego czy ciężkiego jest najczęściej angażowany i ten sprzęt się najwięcej niszczy. Każdego roku są prowadzone kontrole jest przegląd tych samochodów.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter poinformował, że środki na remonty czy naprawy Strażnic można pozyskać z UE. Na każdą gminę jest około 450 tyś.zł. Drugie źródło finansowe to zarejestrowanie OSP jako organizacji pożytku publicznego i wówczas można uzyskać 1% z podatku PIT.

Radny Z. Lewandowski zabrał głos w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych przez miasto Lipno odcinek ul. Mickiewicza i Kościuszki oraz Okrzei i Kościuszki w kierunku Płocka. Była propozycja zmiany kierunku transportu, ale do tej pory nic się nie zmieniło. Zapytał czy robione są jakieś starania zmiany kierunku trasy transportu materiałów niebezpiecznych.

Komendant Powiatowy PSP M.Baczyński odpowiedział, że miasto Lipno jest w takim punkcie, że przechodzą szlaki komunikacyjne. Jest takie ustalenie Marszałka Województwa. My możemy tylko wnioskować o zmianę kierunku przewozu materiałów niebezpiecznych. Niedobrze by było, żeby zdarzyła się akcja wybuchu materiałów niebezpiecznych. Jest to akcja bardzo skomplikowana i trudna. Współpracujemy z Policją i prowadzone są działania kontrolno-rozpoznawcze, gdzie kontroluje się przewóz materiałów niebezpiecznych.

Starosta P.Gęsicki uzupełniając powiedział, że trasy przewozu materiałów niebezpiecznych wytycza Marszałek Województwa. My możemy tylko prosić i wnioskować. Rozmawiał z Wicemarszałkiem Kubiakiem na ten temat. Najlepszy rozwiązaniem była by zmiana trasy przewozu przez Kolankowo.

Następnie w imieniu Zarządu Powiatu i Komisji Bezpieczeństwa podziękował za współpracę. Zaznaczył, że strażacy mają lepsze warunki bytowe niż Policja. Gorzej jest ze sprzętem. Wskazał, że ktoś podejmując decyzję o budowie Strażnicy też powinien pomyśleć o sprzęcie. Jeżeli dojdzie do transakcji działki przy ul. 22 Stycznia i budynku po starej Strażnicy to Rada Powiatu rozpatrzy możliwość przekazania jakiejś kwoty dla Straży.


7.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego w 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu inspektorowi weterynarii .Markowi Sopotnickiemu celem przekazania informacji.

Inspektor weterynarii M.Sopotnicki przedstawił informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego w 2004r. / informacja w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował P.M.Sopotnickiemu za przedstawienie informacji i zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny K.Bejnar powiedział, że z raportu wynika, iż sytuacja bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego jest dobra. Zapytał czy są informacje jak wygląda ten stan bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w sąsiednich powiatach.

Inspektor wet. M.Sopotnicki odpowiedział, że również województwo mazowieckie zostało zaszczepione i jest zabezpieczone. Jest dużo przypadków wścieklizny. Notuje się sporadyczne przypadki wścieklizny u nietoperzy. Nie można niczego przewidzieć. Przy ruchu nie kontrolowanym handlarzy w każdej chwili można oczekiwać przypadków różnych zachorowań. UE wymusi obowiązek szczepienia na terenie całego kraju, ale potrzebne są na to środki.

Radna B.Kania – powiedziała, że najwięcej przypadków wścieklizny jest w środowisku zwierząt dziko żyjących. Zapytała czy stwierdzono przypadki wścieklizny innych populacji.

Inspektor wet. M.Sopotnicki odpowiedział, że wściekliznę stwierdzono w populacjach: lis, borsuk, jenot, kuna. Coraz częściej stwierdza się u nietoperzy i wiewiórek. Problem wścieklizny był i będzie.

Radny K.Urbański uzupełniając powiedział, że szczepienia były prowadzone sektorowo województwami droga lotniczą. O tych szczepieniach decydują służby centralne i budżet.

Radny A.Antoszewski zapytał czy w powiecie lipnowskim są zakłady, które mają uprawnienia eksportu zwierząt czy żywności na wschód.

Inspektor wet. M.Sopotnicki odpowiedział, że jesteśmy rynkiem unijnym. Jest jedna baza końska, która eksportuje na rynek francuski i włoski. Ponadto jest jeden zakład pretendujący do eksportu mięsa. Dwa pozostałe nie spełniają wymogów. Każdy zakład będzie miał duże problemy, ponieważ potrzebne są duże środki na dostosowanie wymogów unijnych.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że te sprawy były omawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu, w którym uczestniczył P. doktor Galiński. 20 października br. odbędzie się spotkanie wszystkich radnych gminnych i powiatowych organizowane przez Urząd Marszałkowski. Na tym szkoleniu będzie możliwość omówienie tych wszystkich spraw, ponieważ obecny będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii W.Galiński.

8. Raport z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy za 2003 r, w tym powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Kierownikowi Oddziału w Lipnie Arturowi Góreckiemu w celu przedstawienia raportu. / raport w załączeniu /

Przewodniczący Rady podziękował Kierownikowi Oddziału A.Góreckiemu za złożenie raportu i zwrócił się do radnych czy są pytania.

Radny K.Kwiatkowski zapytał jaki jest stosunek zużycia środków substancji biologicznej czynnej. Jak się to kształtuje w stosunku do krajów UE.

Kierownik Oddziału w Lipnie Artur Górecki odpowiedział, że jest to niewielki procent substancji biologicznej czynnej do tego co jest w krajach zachodnich.

Radny P.Wojciechowski powiedział ,że dwie firmy przeprowadzają systematyczne atesty badania opryskiwaczy: firma z Inowrocławia i firma z Kikoła. Zapytał jaki jest koszt wykonania atestu opryskiwaczy i czy nie można poczynić starań, aby na naszym terenie taki punkt utworzyć.

Kierownik Oddziału w Lipnie Artur Górecki odpowiedział, że nie znalazł się chętny aby taki punkt utworzyć. Wykonanie atestu jest to koszt 120 zł. Jest dotacja z budżetu państwa i rolnik płaci około 60 , 70 zł.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że w poprzedniej kadencji ten temat był rozpatrywany. Punkt taki miał być utworzony w ZST w Lipnie. Skalkulowano koszty przystosowania i ewentualne późniejsze odzyskanie tych środków. Okazało się to nieopłacalne przy takiej ilości badań w naszym powiecie.

Kierownik Oddziału w Lipnie Artur Górecki dodał, że stacja z Inowrocławia tylko się tym zajmuje. Ponadto prowadzi badania w innych powiatach.

Radny A.Antoszewski zapytał, czy w powiecie lipnowskim są firmy, które eksportują rośliny i płody rolne na rynek wschodni.

Kierownik Oddziału w Lipnie Artur Górecki odpowiedział, że jest tylko eksport mrożonek. Nie ma przypadków eksportu roślin czy płodów rolnych z naszego terenu. Wiąże się to z wieloma badaniami.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad:


9.Analiza budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2004r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnik Wydz. Finansowego B.Małkiewicz, która omówiła analizę.

Przewodniczący Rady podziękował Nacz.Wydz.Finansowego B.Małkiewicz za złożoną informacje i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny K. Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował radnych, że komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2004r. Wskaźniki są dobre, nie ma przekroczeń. Członkowie komisji wskazywali, że Zarząd Powiatu trzymał dyscyplinę budżetową. Życzyliby, aby ta dyscyplina była przestrzegana w II półroczu 2004r. Problemy służby zdrowia będą miały swoje odzwierciedlenie w budżecie w przyszłym roku i w latach następnych. Jest to zagrożenie dla budżetu powiatu lipnowskiego.

Informacje z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2004 rok komisja zaopiniowała pozytywnie. Pozytywnie też zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian z budżecie powiatu lipnowskiego na 2004r.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za I półrocze 2004 roku.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli informacje jednogłośnie / informacja w załączeniu /


10.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu/

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2004r.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu/


 • zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Radny A.Czajkowski zabierając głos powiedział, że w poprzednim Regulaminie Rady Społecznej jeden punkt miał inne brzmienie teraz jest zmieniony. „ na wniosek zgłoszony na piśmie i podpisany przez 4 członków Rady Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne nie wcześniej niż w terminie 10 dni od złożenia wniosku” Powiedział, że w takim przypadku nie ma mowy o nadzwyczajności, jeżeli połowa Rady musi się podpisać i jeszcze nie wcześniej niż 10 dni. Proponuje, żeby ten punkt zmienić, aby wniosek był podpisany przez mniejszą ilość członków nawet dwóch tak jak było w poprzedniej kadencji i termin, żeby był nie dłuższy niż 7 dni. Wnioskuje, aby ten punkt zmienić.

K.Klimaszewski Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie odpowiedział, że ten Regulamin był przyjmowany przez Radę Społeczną SP ZOZ w Lipnie i ten zapis może zmienić tylko Rada Społeczna nie Rada Powiatu. Proponuje przyjęcie Regulaminu w przedstawionej wersji. Zmiany zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ.

Naczelnik Wydz. A.Smużewska poinformowała, że art. 46 ustawy o zoz nakłada na Radę Powiatu zatwierdzenia Regulaminu przyjętego przez Radę Społeczną SP ZOZ. Rada Powiatu nie ma nic do zmiany Regulaminu.

Radny A. Czajkowski zgłosił wniosek o wycofanie tego punktu do czasu, gdy Rada Społeczna SP ZOZ rozpatrzy tą zmianę na swoim posiedzeniu. Zaznaczył, że Rada Społeczna ma stary Regulamin i może działać.

Radna B.Kania powiedziała, że regulaminy znanych jej stowarzyszeń mówią, że nadzwyczajne posiedzenia zwoływane są minimum połową bądź 2/3 składu. O nadzwyczajności nie może być mowy jeżeli będzie mniej niż połowa. 4 na 7 członków jest prawidłowe. Odnośnie terminu to w różnych regulaminach są rożne terminy. Wnioskuje, aby ten punkt zachować w takim brzmieniu jak jest.

Radny A.Czajkowski powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią radnej, ponieważ w ustawie o samorządzie powiatowym ¼ składu osobowego Rady wnioskuje o zwołanie sesji. Przewodniczący Rady zobowiązany jest w ciągu 7 dni zwołać sesję. Jest to przykład dla nas najbardziej konkretny, ponieważ tryb nadzwyczajności stosuje się wtedy, kiedy nastąpiło jakieś nadzwyczajne wydarzenie i należy podjąć natychmiastową decyzję. Takie sytuacje mogą wystąpić w obecnej sytuacji SP ZOZ.

Radny K.Urbański dodał, że powinniśmy znaleźć jakąś analogię czy ta Rada Społeczna jest w rodzaju Rady Nadzorczej spółki handlowej czy to jest Towarzystwo. Wnioskuje o odesłanie tego Regulaminu do poprawki i odłożenia przyjęcia projektu tej uchwały.

E.Frąckowska – radca prawny powiedziała, że ten Regulamin większością był uchwalony przez Radę Społeczną SP ZOZ. I to Rada Społeczna decydowała, że ten Regulamin został przyjęty o takiej treści i w tej formie.

K.Klimaszewski Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie uzupełniając powiedział, że ten Regulamin był opracowany na podstawie byłego Regulaminu Rady Społecznej i ustawy o zoz. Jeżeli okaże się, że będą potrzebne zmiany to Rada Społeczna będzie je wprowadzała.

Radny A.Czajkowski powiedział, że nie przekonuje go wypowiedź E.Frąckowskiej ponieważ jeżeli będzie potrzeba zwołania posiedzenia w celu podjęcia pilnej decyzji korzystnej dla szpitala to jeżeli nie będzie takiego zapisu, nie będzie możliwości zwołania posiedzenia w ciągu 3 dni. Tylko za zgodą członków Rady Społecznej. W obecnej sytuacji szpitala może się zdarzyć, że Rada Społeczna będzie musiała się zebrać na telefon. Po co za tydzień mamy wprowadzać zmiany skoro za tydzień możemy przyjąć ewentualnie poprawiony Regulamin.

Radny K.Bejnar poinformował, że 29 lipca br.jako członek był na posiedzeniu Rady Społecznej i głosował za przyjęciem takiego Regulaminu. Członkowie Rady Społecznej dostali projekt i dyskutowali nad tym projektem. Nie było wniosków na temat posiedzeń nadzwyczajnych. Zaznaczył, że jest to Uchwała nr 1 Rady Społecznej i żeby zaczęła funkcjonować proponuje przyjąć w takiej formie jak jest. Wnioski odnośnie zmian będą rozpatrywanie przez Radę Społeczną.

Radny A.Rafiński zaproponował zmianę w pkt. 4 Regulaminu. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor SP ZOZ, żeby dopisać kogoś z księgowości i przedstawicieli wszystkich związków zawodowych.

K.Klimaszewski Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ odpowiedział, że Dyrektor SP ZOZ ma służby do dyspozycji i jeżeli będzie taka potrzeba to je przywoła. Na pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej organizacje związków zawodowych wystąpiły z prośbą do związków zawodowych o wytypowanie przedstawicieli na posiedzenia Rady Społecznej. Na najbliższym posiedzeniu będą przyjęte propozycje.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Czajkowskiego o przesunięcie głosowania uchwały na następną sesję, po uprzednim rozpatrzeniu zmiany w Regulaminie przez Radę Społeczną.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki głosowali za wnioskiem 6 głosów „ za” 8 głosów „ przeciw”.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek radnego A.Czajkowskiego upadł.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 9 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” i 2 głosami „ wstrzymującymi”

/ tekst uchwały w załączeniu / • utworzenia środka specjalnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie pod nazwą: „ Ratownictwo Medyczne”

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

utworzenia środka specjalnego przy Starostwie Powiatowym w Lipnie pod nazwą: „ Ratownictwo Medyczne”.

Radni Rady powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu/


 • zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu P.Wojciechowskiemu przedstawicielowi Komisji Stypendialnej, która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o stypendia.

Radny P.Wojciechowski poinformował, że zmiany do uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów podyktowane są zawartym porozumieniem z dnia 13.09.2004r. między wszystkimi powiatami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zmieniają się stawki maksymalne stypendiów. Stawka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych była 120 zł. teraz jest 100 zł.przez 10 miesięcy. Stawka dla studentów była 220 zł. teraz jest 200 zł. przez 10 miesięcy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych otrzymają pieniądze po przedstawieniu rachunku na co zostały wydatkowane. Natomiast studenci nie muszą okazywać rachunków.

Ponadto wskazał, że media zrobiły zła pracę, ponieważ osoby, które złożyły wnioski były przekonane, że otrzymają stypendium. Nie wszyscy dostaną stypendium pomimo, że spełniają kryterium ponieważ jest niewystarczająca kwota pieniędzy. Głównym kryterium, którym kierowała się komisja jest przyjęty dochód do 100 zł. i średnia ocen.

Jest złożonych 766 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całego powiatu i 895 wniosków studentów. Może być przyznanych 327 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 22 stypendia dla studentów. Komisja analizowała wnioski uczniów w obecności dyrektorów szkół. 13 października br. planowane jest zakończenie prac komisji.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zmiany zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zbycia nieruchomości w drodze zamiany

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • powołania Skarbnika Powiatu w Lipnie


Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście celem przedstawienia kandydatury Skarbnika Powiatu.

Starosta P.Gęsicki przedstawił kandydaturę P. B.Małkiewicz dotychczasowego Naczelnika Wydziału Finansowego na stanowisko Skarbnika Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

B.Małkiewicz podziękowała za wybór.

Radny A.Antoszewski zapytał czy zwolniony etat będzie zagospodarowany w tym roku.

Starosta P.Gesicki odpowiedział, że zagospodarowanie tego etatu będzie w porozumieniu z P.Skarbnik, która organizuje pracę tego Wydziału.


 • zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.


Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K.Kwiatkowskiemu.

Radny K.Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu zajmowała się budżetem i zostało wypracowane stanowisko do powyższej uchwały.

Komisja proponuje, aby Rada odstąpiła od głosowania tej uchwały i przesunęła głosowanie na następną sesję. Uzasadniła tym, iż w ubiegłym roku Komisje Rewizyjna i Budżetu postanowiły zapoznać się z organizacja wszystkich podległych jednostek. W ubiegłym roku komisje zapoznały się z funkcjonowaniem jednostek oświatowych . W tym roku komisje zaplanowały wyjazd w teren i zapoznanie się z funkcjonowaniem tych 4 jednostek. Po przedstawieniu protokółu z tej wizytacji w jednostkach, komisje będą wnioskować o podjęcie tej uchwały.

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski poinformował, że ta uchwała była analizowana przez Zarząd Powiatu. Wartość tych punktów została dokładnie przeanalizowana z księgowego punktu widzenia Jeżeli komisję dojdą do wniosku, że są nieodzowne podwyżki to ta uchwała stwarza taką możliwość.

Radny K.Kwiatkowski odpowiedział, że komisja nie ma zastrzeżeń do podwyżek tylko momentu wprowadzenia tej uchwały. Jeżeli koliduje to i nie jest to uruchamiane to proponuje przyjąć uchwałę w takiej formie jaka jest a w najbliższym czasie komisje dokonają spotkania w tych jednostkach.

Starosta P.Gęsicki zwrócił się do Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej o podjęcie uchwały. Powiedział, że podjęcie tej uchwały nie jest równoznaczne z dawaniem podwyżek, ale od 3 lat tego typu uchwały nie były podejmowane. Rozmawiał z kierownikami jednostek i jeżeli są możliwości i środki w płacach to należy podwyższyć wynagrodzenia pracownikom. Kierownicy jednostek wiedzą, że nie powinno to skutkować w przyszłorocznym budżecie.

Zwrócił się z prośbą do Komisji, aby tę uchwałę przegłosować, ponieważ pisma dyrektorów o zmianę tej uchwały leżały w Zarządzie od 4 miesięcy.

Radny A.Czajkowski powiedział, że źle zostały odebrane intencje komisji. Nie było złych intencji, blokowania. Nie chodziło, że punkty są za wysokie, nawet były głosy, że trzeba sprawdzić czy nie są one zbyt niskie. Padały słowa, żeby podwyższyć wynagrodzenia z wyrównaniem. 100% komisji miało takie zdanie. Wcześniej komisje zaplanowały odwiedzić te jednostki i teraz przyszedł czas. Komisja wnioskowała, że będzie miała większą wiedzę do podjęcia tej uchwały.

Powiedział, że może przystąpić do głosowania.

Radny A.Antoszewski powiedział, że już drugą kadencje mówi o niskich poborach pracowników Starostwa i jednostek w stosunku do pracowników gmin. Jest zwolennikiem podjęcia tej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter nawiązując do wypowiedzi radnego A.Czajkowskiego powiedział, że nie chodzi nawet o intencje tylko o fakty. Faktem jest protokół z posiedzenia komisji, gdzie wszyscy członkowie komisji powiedzieli zbadajmy i dajmy podwyżki. Jesteśmy za podwyżkami. Następnie powiedział, że od 2 lat zapytuje P.Starostę, kiedy pracownicy zatrudnieni w Starostwie dostaną podwyżki a teraz miałby być przeciw.

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o wycofanie wniosku i przegłosowanie, aby rozwieść wszelkie wątpliwości.

K.Kwiatkowski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w imieniu komisji wycofał wcześniej zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/139/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


11. Wnioski i zapytania.

Radny A.Rafiński powiedział, że w budynku Starostwa przy ul.Mickiewicza zostały wymienione okna. Zapytał ile ta wymiana okien kosztowała i kto wygrał przetarg.

B.Małkiewicz Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że planowana była kwota 25 tyś.zł. Prawdopodobnie rachunek ma być na kwotę 18 tyś.zł. Okna wymieniała forma lipnowska.

Radny A.Czajkowski poinformował, że jeden mieszkaniec Lipna był na dzisiejszej sesji, ale musiał wcześniej wyjść i poprosił go, żeby w imieniu mieszkańców przekazać apel do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, aby podjął rozmowy z Zarządem Drogi Wojewódzkiej odnośnie ul.Okrzei. Ulica ta od Zespołu Szkół Technicznych do Urzędu Pracy w kierunku Płocka jest nie oznakowana ani nie ma przejścia dla pieszych. Prosił, aby się zwrócić do zarządcy drogi o usunięcie tych uchybień.

Radny A. Rafiński dodał, że nie ma również odpowiedniego pobocza i chodnika.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o położenie chodnika na drodze powiatowej od ul. Targowej w kierunku Ciełuchowa, ponieważ tą drogą dużo dzieci uczęszcza do szkoły a droga jest bardzo wąska. Zaproponował wspólne rozwiązanie tej sprawy z wójtem gm. Kikół.

Radny A.Antoszewski powiedział, że chce złożyć interpelację w sprawie zalesienia gruntów. Problem jest w całym kraju. Żeby zalesić grunty musi być opracowany plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Na dzień dzisiejszy gminy nie opracowały planów przestrzennego zagospodarowania. Zwrócił się z propozycją, aby przywrócić plan zagospodarowania przestrzennego z 1993r. i upoważnić wójtów i burmistrzów do wydania decyzji, które by były honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to w przyszłym roku można by było zalesiać grunty. Jeżeli się tego nie zrobi to przepadną środki na dopłaty do zalesień i rolnik z nich nie skorzysta. Ten problem jest napięty bo czas zalesień to wiosna. Wniosek, że nie tylko Rady Powiatu w kraju powinny interweniować, ale i Rady Gmin, żeby problem był rozstrzygnięty na szczeblu centralnym.

Druga sprawa to są głosy w gminach wójtów i burmistrzów, że jak powiat sprzedaje swoje grunty to najpierw powinien się zapytać co planują gminy na tych terenach. Zaznaczył, że powinniśmy współpracować z gminami.

Po trzecie w budżecie powiatu dział komunikacji stworzył największe dochody i ich wykonanie będzie jeszcze większe, ale petent żąda, żeby był obsłużony szybko, sprawnie by nie czekał w kolejce. Tu są interwencje, żeby P.Starosta rozwiązał ten problem by ci ludzie nie stali w kolejce. Dodał, iż należy szanować tych ludzi bo to są duże środki finansowe.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiadając radnemu A.Antoszewskiemu odnośnie zalesienia gruntów powiedział, że gdy obowiązywała poprzednia ustawa o zalesieniach było duże zainteresowanie rolników i to było limitowane. Obecnie obowiązuje nowa ustawa i potrzebne jest do zalesienia zaświadczenie z planu zagospodarowania. Rozmawiał z Kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i żadne stanowisko Powiatu nie jest potrzebne ponieważ Minister Rolnictwa wystąpił o zmianę Rozporządzenia. To rozporządzenie prawdopodobnie będzie opublikowane w październiku br.

Odnośnie sprzedaży mienia powiatu. Jeżeli mienie powiatu przeznaczone jest do sprzedaży to obwieszczenie wisi też w gminie czy mieście zgodnie z miejscem położenia działki.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział radnemu odnośnie komunikacji. Poinformował, że jest wdrożony system Pojazd. Jest to w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury. Minister daje określoną ilość urządzeń i nie ma dowolności w tym zakresie.

Sekretarz Z.Chmielewski uzupełniając powiedział, że są uruchomione 4 stanowiska i więcej stanowisk utworzyć nie można. Jest kierowana wszelka pomoc do tego Wydziału. Dodał, że jest to problem ogólnokrajowy dlatego, że zwiększyła się radykalnie liczba rejestrowanych pojazdów i w tym okresie wdraża się nowy system Pojazd, który stwarza dodatkowe komplikacje. W stosunku do ościennych Starostw nasza baza przeszła w 90%. Od 18 września br. komunikacja pracuje w nowym systemie. W innych urzędach stworzyła się instytucja „stacza kolejkowego”. U nas na szczęście tego nie ma.

Starosta P.Gęsicki poinformował radnych, że zawsze mówi pracownikom, że „klient nasz pan” i w taki sposób rozmawia z pracownikami. Wdrażany jest nowy system, są różne zmiany procedur i dlatego ten czas załatwiania jest wydłużony. Nie ma dużo interwencji. Nie ma takich dużych wpływów finansowych jak zaznaczył radny A.Antoszewski.

Radny K.Urbański zapytał w jakiej kwocie wpływy z tych nowych rejestracji zasilają budżet.

B.Małkiewicz odpowiedziała, że za lipiec i sierpień wpłynęła kwota około 200 tyś. zł. Ale jak jest więcej rejestracji to są również większe wydatki.

Radny S.Błażejewski odnośnie zalesień dodał, że jest ustawa, ale nie ma przepisów wykonawczych. Są pieniądze, ale nie można ich wykorzystać ponieważ jest bariera. Lasy państwowe posiadają tzw. fundusz leśny z odpisów z podatku leśnego. Każdy może się zgłosić po sadzonki. Jest dotacja na sadzonki lecz po zalesieniu nie będzie renty leśnej.

Radny A.Rafiński poinformował, że Komisja Budownictwa była na gruntach w Żagnie i tymi gruntami zainteresowany był jakiś inwestor. Jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiedział, że ten inwestor zrezygnował z tych gruntów, ponieważ znalazł odpowiednie w gm. Kikół.

Radny A. Antoszewski powiedział, że „ niektórych radnych gnębi sprawa Pana Starosty. Ukazał się w gazecie artykuł odnośnie dodatkowego zatrudnienia. Ja jako nauczyciel rozumiem przesłanki zatrudnienia w innej jednostce. Chodzi o kwestię czasu pracy, ponieważ zajęcia w szkole odbywają się od godz.800 do 1400. Prosi o przedstawienie tej sprawy radnym.

Starosta P.Gesicki odpowiedział, że na łamach prasy p.redaktor Goździalska to wyjaśniała i myśli, że wszyscy radni są poinformowani. Zaznaczył, że praca w szkole nie koliduje z pracą w Starostwie. Przykładem tego jest to, że do tej pory nie opuścił żadnego Zarządu ani Sesji.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że Pan Starosta zwrócił się z prośbą o umożliwienie pracy w szkole. Dodał, że zarówno on jak i Pan Starosta nie dopuścił by do tego, aby to odbywało się kosztem pracy w Starostwie.


12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Były się w punkcie 11.


13. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta P.Gęsicki wskazał, że P.Dyrektor SP ZOZ zobowiązał się, że do poniedziałku przygotuje Plan Restrukturyzacji. Ten dokument trzeba powieli i zapoznać się z nim, więc termin kolejnej sesji w najbliższą środę jest nieaktualny. Zaproponował termin zwołania sesji za 2 tygodnie Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy wyrażą zgodę jeżeli będzie konieczność zwołania sesji telefonicznie w ciągu 3 dni.

Następnie poinformował radnych, że dzięki Przewodniczącemu Komisji Budżetu K.Kwiatkowskiemu w dniu wczorajszym odbyły się rozmowy z P.Prezesem Maciejewskim z Banku Kujawsko-Dobrzyńskiego odnośnie poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Lipnie. P.Prezes przyjedzie ze swoimi pracownikami w celu zapoznania się z dokumentami w Starostwie i SP ZOZ w Lipnie. W Starostwie nie widzi żadnego zagrożenia, gorzej jest w SP ZOZ, ponieważ nie ma płynności finansowej. Rozmowy trwają i radni będą zawiadomieni o decyzji w tej sprawie.

Radny K.Bejnar zwrócił się z prośbą do radnych, aby zapoznali się ze wszystkimi wariantami przekształcenia SP ZOZ przedstawionymi w audycie a następnie by zapoznali się z Planem Restrukturyzacji SP ZOZ , który przekaże Dyrektor. W ustawie o zoz jest zapisane, że jeśli SP ZOZ przestaje być samodzielny ze względów finansowych i nie jest w stanie funkcjonować to na organ założycielski spada obowiązek zmiany prawnej tego Zakładu. My jako Rada mamy podjąć decyzję.

Przewodniczący Rady powiedział: „chciałbym się odwołać do każdego radnego z osobna, ponieważ sytuacja jest bardzo gorąca. Musimy przyjąć jedną zasadę albo stanowimy jedno ciało jako Rada albo zaczynamy się w jakiś sposób dzielić. Nie chciałbym być zaskakiwany. Jest początek sesji i pada stwierdzenie, że przenosimy się gdzieś indziej. Jeżeli jest taka potrzeba to od razu ustalamy przed zwołaniem sesji, że sesja odbędzie się w innym miejscu, bo przenoszenie w trakcie trwania sesji jest niepoważne. Nie róbmy z tego precedensu. Dzisiaj mieliśmy dobre doświadczenie, stali ludzie przed budynkiem dlatego, że poszła informacja, iż będą podejmowane decyzje dotyczące zoz bez ich udziału. Nie było żadnej mowy o nie wpuszczaniu tych ludzi, ale można było z nimi rozmawiać. Pan Sekretarz przeprowadził rozmowy i ci ludzie zrozumieli, że nie ma spraw SP ZOZ i nie muszą siedzieć i słuchać informacji, które być może ich nie interesują.

Radny A.Antoszewski zaproponował jeżeli będzie sesja odnośnie służby zdrowia i będzie dużo zainteresowanych, aby ta sesja odbyła się w większej sali.

Przewodniczący Rady dodał, że po to są przedstawiciele związków zawodowych, których wybrała załoga, ma do nich zaufanie, żeby oni im to relacjonowali. Nie chodzi o to, żeby tych ludzi odcinać od informacji, ale na poprzedniej sesji pewne odpowiedzi były niesłyszalne, nie można było pracować. Jeżeli jest sesja Rady, gdzie trzeba podejmować ważne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania SP ZOZ trzeba spokojnie pracować, aby podejmować słuszne decyzje. Jeżeli chcemy, żeby to był wiec możemy sie spotkać w dowolnym miejscu.

Radny A.Czajkowski powiedział, że w poniedziałek Rada wykazała swoją jedność i poczucie odpowiedzialności i powagi sytuacji za tych ludzi mimo, że radni usłyszeli , że są złodziejami.

Radny K.Urbański poprosił, aby na przyszłość były przekazywane postulaty związków zawodowych razem z materiałami, ponieważ będą podejmowane ważne decyzje odnośnie SP ZOZ. Nawet trzeba było przekazać tuż przed sesją.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w piątek obradowała Komisja Zdrowia i te materiały były przygotowane dla wszystkich radnych. Jest słuszna uwaga, że te materiały mogły być przekazane tuż przed sesją.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter powiedział, że poniedziałek zasygnalizował nam niebezpieczeństwo jakie niesie pewna grupa osób w pełni zdeterminowana. Nikt nad nimi nie panuje, nawet związkowcy, dlatego na organizatorze spoczywa obowiązek w pierwszej kolejności zabezpieczenia bezpieczeństwa tym ludziom i na równych prawach wszystkim zgromadzonym na sesji. Nie możemy pracować pod presją. Będziemy podejmowali ważne decyzje, które będą skutkować dla około tysiąca zatrudnionych i dla całego powiatu. Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady i Wicestarosty o zorganizowanie nadzoru i normalnych warunków pracy.

Przewodniczący Rady powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby wzywać policję, bo to by było źle odczytane. Istnieje niebezpieczeństwo kiedy przychodzi duża grupa ludzie, którzy mają słuszne pretensje, żale, ale może przyjść także ktoś kto zrobi sensację albo kawał i taki kawał może okazać być tragiczny w skutkach dlatego zwrócił się z prośbą do wszystkich o uspokojenie sytuacji.

Radny K.Bejnar zabrał głos w sprawie polityki informacyjnej Rady, Zarządu Powiatu i Starostwa na rzecz tego co się dzieje w SP ZOZ. Pracownicy SP ZOZ nie wiedzą co może Rada, co może Zarząd, co może SP ZOZ, jakie są możliwości. Należałoby przygotować takie informacje i wywiesić na tablicach ogłoszeniowych w SP ZOZ.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XIX Sesji został wyczerpany. Zamyka obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Protokółowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego