W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XVII/2004 z XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 lipca 2004 roku

 

Protokół Nr XVII/2004
Z XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 lipca 2004r.


XVII Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 30 lipca 2004 roku

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1000 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz.1200.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski , przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 19 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne.

/ lista obecności w zał. /

3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany radny K.Urbański.

4. Przyjęcie protokółu z XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

5. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 2. Stwierdzenie quorum,

 3. Powołanie Sekretarza obrad,

 4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 5. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

 • zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

 • zasad udzielania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

 • zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/

 • zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Myślę więc jestem” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/

 • odwołanie Skarbnika Powiatu w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie

6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Przewodniczący Rady oddał głos Staroście P.Gęsickiemu, który przedstawił

sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 29 czerwca 2004r. do 30 lipca

2004r. /sprawozdanie w załączeniu /

Ponadto poinformował, że 29 lipca br. odbyło się XIX posiedzenie Zarządu i dotyczyło spraw związanych z SP ZOZ Lipno. Zarząd podjął uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z P.Dyrektor SP ZOZ Marią.Zielińską oraz powierzenia obowiązków dyrektora na 3 miesiące P.Jerzemu Szyjkowskiemu. Omówiono poprawki do regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Radny L.Bramorski poprosił o wyjaśnienie decyzji podjętej przez Zarząd odnośnie odwołania Dyrektora SP ZOZ w Lipnie. Powiedział, że jest to poważna sprawa i myśli, że jest to błędna decyzja.

Radny A.Antoszewski zgłosił taki sam wniosek.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z Panią Dyrektor nastąpiła po konsultacji po opinii Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie. Powiedział „dla niektórych to może być zaskoczeniem, ale dla samej Pani Dyrektor nie. Często ta sprawa była poruszana na posiedzeniach Zarządu. Istotnym powodem rozwiązania umowy było nie realizowanie istotnych zapisów Programu Naprawczego SP ZOZ przyjętego przez Radę Powiatu. W tym stanie w jakim jest SP ZOZ w Lipnie i sytuacja Pani Dyrektor, pewna niepewność i brak zorganizowania pracy zmusiły Zarząd do podjęcia decyzji zobowiązującej mnie do rozwiązania umowy o pracę. Pani Dyrektor otrzymała propozycję pracy w SP ZOZ w Lipnie Z-cy Dyrektora d/s ekonomiczno- technicznych. W szpitalu musi być menadżer. Za 3-4 tygodnie firma konsultingowa ze Szczecina przedstawi szczegółową analizę SP ZOZ. P.Dyrektor pełniący obowiązki przedstawi Radzie kilka wyjść z tej sytuacji.

W takim stanie organizacyjnym jakim jest SP ZOZ dalej funkcjonować nie może. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że muszą być przekształcenia. Te przekształcenia realizują prawie wszystkie szpitale. Są różne drogi przekształcenia. W nowym projekcie Ministra jest przekształcenie w spółkę, dążenie do likwidacji. Stwierdziliśmy, że w tym momencie, tym nowym zadaniom Pani Dyrektor nie podoła, dlatego ta decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę. Obecnie P.Dyrektor przebywa na urlopie wypoczynkowym.”

Radny A.Czajkowski zwracając się do Starosty powiedział, że nie rozumie pewnych działań. Pani Dyrektor nie podoła nowym wyzwaniom na stanowisku Dyrektora, ale podoła jako Zastępca dyrektora d/s ekonomicznych a przecież to stanowisko będzie miało duży wpływ na to jak te przemiany będą następowały.

Zapytał P.Starostę jaka będzie forma restrukturyzacji, bo jeżeli przekształcenie w spółkę to będzie się wiązało najpierw z upadkiem tego szpitala. Jakie będą dalsze ruchy. W jakim kierunku przygotowywany jest przez tę firmę projekt.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że firma ta wskaże kilka rozwiązań i to Rada będzie decydowała we wrześniu w jakim kierunku i jaką formę przyjmą te przekształcenia. Firma przedstawi projekty rozwiązań. Powiedział, że przekształcenia i to wszystko co się dzieje w służbie zdrowia w Polsce muszą być i to musi się wydarzyć u nas. Myślę, że we wrześniu będzie na tej sali zrozumienie. Mamy w szpitalu zatrudnionych około 700 osób a jak się uda zachować 500 – 550 osób to będzie duży sukces dla Rady dla Powiatu. Rozwiązań co do spraw personalnych, przekształceniowych nie ma. Nie możemy dłużej czekać.

Radny A.Rafiński powiedział, że rozmawiamy o szpitalu największym zakładzie naszego powiatu, gdzie pracuje ponad 700 osób. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady o przełożenie dyskusji i zaproszenie telewizji kablowej niech mieszkańcy i pracownicy szpitala dowiedzą się co ich czeka.

Następnie zwrócił się do Starosty i powiedział, Pan Starosta mówił, że we wrześniu ma się to rozstrzygnąć to po co zmiana Dyrekcji szpitala?

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że telewizja kablowa jest zapraszana na każdą sesję Nie można jej ściągać siłą.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział radnemu A.Rafińskiemu, że dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby podjąć uchwały w sprawie stypendiów dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych potrzebne do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast we wrześniu będzie specjalna sesja poświęcona przekształceniom w SP ZOZ w Lipnie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych materiałów, nie ma nad czym dyskutować. We wrześniu nie Starosta czy Zarząd tylko Rada podejmie decyzję.

Radny L.Bramorski powiedział, iż zgadza się, że powinna odbyć się specjalna sesja na temat SP ZOZ w Lipnie. Zwracają się do Starosty zapytał „skoro już Pan podjął decyzję o odwołaniu Dyrektora SP ZOZ to Pan musi mieć materiały, które powinien przedstawić nam radnym punkt po punkcie a nie to, że nie wykonywała czegoś. Prosię o ich przedstawienie”.

Wracając do tematu, że się źle dzieje w szpitalu powiedział: „ 4 , 6 lat temu mówiłem, że się źle dzieje że są winni Pan i Pana poprzednik, były Dyrektor oni są sprawcami tego stanu. Jak mówiłem, że jest źle to zostałem odsunięty z Rady Społecznej. Wspólnie głosowaliście.”

Starosta P.Gęsicki odpowiadając radnemu L.Bramorskiemu odnośnie powodów odwołania P.M.Zielińskiej Dyrektor SP ZOZ w Lipnie powiedział, że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest nie realizowanie istotnych zapisów Programu Naprawczego opracowanego przez SP ZOZ w Lipnie a przyjętego przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwała Nr VI/20/2003 z dnia 28.03,2003r.:

 1. dokonanie odpowiedniego i zgodnego z zapisami powyższego opracowania zmniejszenia liczby łóżek w celu pełnego wykorzystania bazy łóżkowej

 2. dokonanie zmniejszenia kosztów osobowych przez likwidację podwójnych stanowisk i zmniejszenie stanowisk kierowniczych

 3. usunięcie przyczyn podnoszenia strat z tytułu sprzedaży ciepła odbiorcom zewnętrznym.

 4. Prowadzenie pełnej kontroli wydatków związanych z zakupem leków oraz nie podjęcie działań zmierzających do przeniesienia oddziałów psychiatrycznych oraz ZOL-u do budynku przy ul. Nieszawskiej, mimo wielokrotnych apeli ze strony Zarządu Powiatu w Lipnie.

Następnie powiedział, robimy to z troską i o troskę tego szpitala. Chcemy w tej chwili dyskutować o sprawach personalnych a chyba najważniejszą sprawą jest to żeby ten szpital uratować i żeby ludzie mieli pracę. To jest podstawowa rzecz a nie to, że wczoraj Starosta odwołał Dyrektora i powołał nowego. Ma takie prawo. Osoba powołana jest na 3 miesiące. Jeżeli nie będzie postępu będą następne zmiany.

Radny A.Czajkowski zwracając się do Starosty powiedział „ nie można dzielić na jedną i druga stronę bo wszyscy czujemy się odpowiedzialni za ten podmiot i wszystkim nam zależy aby szpital najlepiej funkcjonował, żeby w ogóle funkcjonował. Wskazał, że dwa lata temu na Radzie Społecznej powiedział, że może uda się zatrzymać 700 osób, kiedy zatrudnionych było 1000 osób to przez niektórych został oskarżony, że chce zwolnić 300 osób. Teraz mamy sytuację, że jeśli uda się zatrzymać 500 osób będzie sukces. Zwracając się do Starosty powiedział „ nikt nie zamierza Panu odbierać prawa do podejmowania niektórych decyzji, ale z drugiej strony te decyzje mogą być nie najlepsze. Moim zdaniem nie są to najlepsze zmiany. Zmiany mogły by być inne. Nie bronię Pani Dyrektor ale wszystkie te punkty, które Pan wyczytał nie zostały zrealizowane z dwóch powodów:

1/ pieniądze

2/ wewnętrzna opozycja w szpitalu do każdego dyrektora i to przede wszystkim musi się zmienić. Nie wiem czy się teraz zmieni w jakiś sposób przy osobie nowego szefa. Wiele osób w tym szpitalu poprzez różne układy przeszkadza w jakichkolwiek ruchach, które mają uzdrowić sytuację. Chciałbym wiedzieć w jaki sposób to będzie realizowane bo musimy pamiętać o konsekwencjach. Zobowiązania 203 i majątek zostają. Takie działania są istotne bo to może wpłynąć w znaczący sposób na Radę Powiatu, na budżet i funkcjonowanie. Uważam, że ruchy restrukturyzacji są zdecydowanie zrobione za późno. Powinny być zrobione dużo wcześniej 4 lata temu. Ostatnie trzy lata szpital zamknął się minusem 15 mln. zł. Te ostatnie 3 lata dobiły Zakład. Uważam, że musimy poważnie rozmawiać. Może nie dzisiaj, tylko przy udziale kamery przy udziale społeczeństwa.” Zwracając się do Starosty powiedział „ Panie Starosto my mamy prawo i obowiązek dowiadywać się o pewne rzeczy i nie traktujmy, że to jest jakaś walka. Przyjdzie czas do tego kiedy określimy swoje priorytety i jeśli będzie trzeba to być może będzie walka a być może, że będziemy razem.”

Następnie zapytał jaki jest sens na organizowanie konkursu na Z-cę Dyrektora..

Starosta P.Gęsicki odpowiedział: Kiedy była powoływana komisja konkursowa nie miałem takiej wiedzy, że P.Dyrektor będzie odwołana, że taka sytuacja się wydarzy. To było miesiąc temu. Teraz komisja nie działa, ale nie znaczy, że w przyszłości nie będzie konkursu.

Radny A.Rafiński zwracając się do Starosty powiedział „ Pan na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej 28.06.2004r. chwalił bardzo Panią Dyrektor. Mówił, że się stara, pracuje, że podpisuje, negocjuje umowy jak najlepsze dla szpitala a tu nagle na wczorajszym posiedzeniu nowej Rady Społecznej nie widzi współpracy z Panią Dyrektor. Jaka mogła być współpraca, kiedy wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady i zapadła decyzja o odwołaniu. Prosi o wyjaśnienie.

Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ w Lipnie K.Klimaszewski odpowiedział, że Rada Społeczna nie opiniowała współpracy z Panią Dyrektor tylko opiniowała wniosek Pana Starosty o odwołanie Pani Dyrektor.

Radny A.Antoszewski powiedział „ Ja jako społecznik będę bronił każdego miejsca pracy bo najłatwiej jest zwolnić. To, że restrukturyzacja tego Zakładu jest konieczna to jest oczywiste. Firma przedstawi jakąś koncepcję a koncepcja jest prosta, restrukturyzacja tego Zakładu musi dostosować do podpisywanych kontraktów finansowych. Jaki kontrakt finansowy tak ten Zakład ma istnieć. Ile ludzi pozostanie to jest wielki problem. Obawiam się, żeby ten Zakład nie został sprzedany na przysłowiową polską złotówkę, bo tak się zdarza w kraju. Ostrzegam radnych żeby do tego problemu nie doprowadzić. Nie neguję, że Starosta ma prawo powołania i odwołania Dyrektora SP ZOZ. My możemy zmieniać co miesiąc dyrektora i nic nie zrobimy bo gdzieś jest błąd. Średni personel i pielęgniarski podporządkują się pozostali nie i to jest przyczyna trudności restrukturyzacji tego Zakładu. Jest to jeden z czynników.

Starosta P.Gęsicki odpowiadając radnemu A.Rafińskiemu powiedział, że nie neguje tego, że P.Dyrektor włożyła dużo pracy ale nieraz można być pracocholikiem i nie ma efektów.

Natomiast odpowiadając radnemu A.Antoszewskiemu powiedział, że nie tylko jednym z czynników złego funkcjonowania szpitala jest brak pieniędzy i podpisywanie niekorzystnych kontraktów ale w tym szpitalu są wielkie rezerwy. Są kotłownie i wiele innych, którymi można inaczej zarządzać, zaoszczędzić. Dlatego też trzeba zaczekać do września, będą konkretne materiały. W takim stanie jakim jest obecnie szpital jak ktoś powiedział żaden dyrektor nic nie zrobi dlatego muszą być przekształcenia.

Radny K.Bejnar powiedział, że uczestniczył w posiedzeniach Rady Społecznej na Komisji Zdrowia, w grupach roboczych przy opracowywaniu Programu Naprawczego SP ZOZ w Lipnie i sprawy funkcjonowania szpitala były omawiane. Wiele razy mówił jak i koledzy, że zadaniem dyrektora jest zawieranie realnych kontraktów, dobieranie odpowiednich pracowników, kalkulacja kosztów i utrzymanie oddziałów. To był zarzut na Komisji Zdrowia.

Pewne rzeczy stały się za późno. Nie wiadomo, czy nowy dyrektor temu podoła. Najlepiej gdyby to był ktoś z zewnątrz bo my jesteśmy ze sobą różnie powiązani politycznie, rodzinnie. Odnośnie przekształcenia czy to będzie spółka czy inna forma zarządzania należy zaczekać na ustawę na akty wykonawcze. W ciągu najbliższych 2 – 3 tygodni firma, która się zobowiązała przedstawi materiały na bieżąco odnośnie pewnych działań.

Radny L.Bramorski wskazał, że przedsiębiorstwo takie jak ZOZ składa się z menadżerów poszczególnych oddziałów. Powiedział, że miałby pytanie na miejscu Pana Starosty czy ten menadżer, który ma wejść, jak na swoim miejscu

gospodarował czy przynosił zyski czy straty ?

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że w tym momencie nie może udzielić odpowiedzi szczegółowej. Straty przynosiły wszystkie oddziały w szpitalu.

Niepubliczne ZOZ funkcjonujące na terenie województwa przynoszą zyski, dlatego u nas trzeba stworzyć takie organizmy, żeby nie było strat. Zwracając się do radnego L.Bramorskiego powiedział „ Pana doświadczenia będą pomocne”

Radny A.Czajkowski powiedział, że wyczytał z protokołów z posiedzeń Zarządu, że firma będzie sukcesywnie dostarczać materiały. Zgłosił wniosek aby spotykać się możliwie często po przekazaniu materiałów i zapoznaniu się z nimi ponieważ jest to ważna sprawa dla całej Rady. Po analizie będziemy mogli zorientować się jak firma pracuje jak przygotowuje. Musimy ocenić czy analiza rzeczywiście jest adekwatna do sytuacji jaka jest w SP ZOZ, bo już były wcześniejsze audyty i sytuacja od tego czasu się pogorszyła.

Radny K.Urbański zgłosił wnioski:

1/ aby zakończyć dyskusję na temat SP ZOZ w Lipnie

2/ aby przekazać do konsultacji radnych w ramach Komisji Zdrowia całą dyskusję i te materiały, które będą spływały z firmy odnośnie restrukturyzacji. Poszerzyć Komisję Zdrowia o ludzi, którzy maja coś do powiedzenia w tym zakresie i na bieżąco te materiały opracowywać. Wypracowane przez Komisję Zdrowia wnioski przekazać do akceptacji Rady.

Starosta P. Gęsicki powiedział, że przychyla się do wniosków radnego K.Urbańskiego, gdyż jest to w interesie wszystkich. Każdy radny ma prawo być na Komisji Zdrowia, posiedzenia nie są zamknięte. Zobowiązał Wicestarostę K.Klimaszewskiego odpowiedzialnego za służbę zdrowia do dostarczenia wszystkim radnym materiałów, które przekaże firma.

Radny K.Bejnar – przewodniczący Komisji Zdrowia uzupełniając powiedział, że posiedzenia Komisji Zdrowia nie są zamknięte. W skład komisji Zdrowia wchodzą członkowie wszystkich klubów radnych. Są siły fachowe, które pomogą w dyskusji.

Przewodniczący Rady podsumowując powiedział, że „ ta dzisiejsza dyskusja była niepotrzebna, bo Pan Starosta na początku wyraził się jasno. Zmiany musiały być. Zadłużenie szpitala rośnie. Pojawiły się głosy, że trzeba to było zrobić 4 – 6 lat temu. Gdyby nie wczorajsza decyzja Zarządu to kto wie czy za miesiąc, za rok nie byłoby takich głosów, że trzeba to było zrobić w 2004 roku.

Myślę, że ta decyzja była potrzeba, że może być tylko lepiej nie może być gorzej. Natomiast tak jak powiedział Pan Antoszewski Pani Dyrektor do pewnego momentu doszła i tam była bariera, której nie była w stanie przekroczyć, bo do takich rzeczy trzeba być może odwagi, trzeba zdecydowania i być może tego Pani Dyrektor zabrakło. Stąd myślę, że ta decyzja o zmianie była jak najbardziej potrzebna.”


7.Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /


 • zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i udzielił głosu Pani A.Szafranskiej.

A.Szafrańska – referent administracyjno-prawny d/s informacji europejskiej omówiła regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponagimnazjalnych i studentów.

B.Jesionowska – inspektor d/s rozwoju regionalnego dodała, że konkurs będzie ogłoszony najprawdopodobniej na początku sierpnia br. Priorytetem będzie przyjęcie regulaminów przez Radę Powiatu.

Radny K.Bejnar zapytał o zapis § 3 pkt.5, który mówi, że stypendium nie dostanie ten kto pobiera stypendium z innych źródeł z wyjątkiem stypendium naukowego, sportowego i artystycznego. Jeżeli uczeń dostanie stypendium socjalne nie otrzyma stypendium ze środków unijnych

B.Jesionowska – inspektor d/s rozwoju regionalnego odpowiedziała, że taki zapis jest w regulaminie ponieważ jest bardzo dużo wniosków gdzie dochody są niskie. Po to taki zapis żeby nie było takiej sytuacji, że jeden stypendysta dostanie stypendium socjalne i ze środków unijnych a drugi nie dostanie żadnego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na wyrównywanie szans edukacyjnych

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu/


 • zasad udzielania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /


 • zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Nasza młodzież – nasza przyszłość” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


 • zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Myślę więc jestem” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

zatwierdzenia projektu pod nazwą „ Myślę więc jestem” realizowanego w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego /ZPORR / współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego /EFS/

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


 • odwołanie Skarbnika Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poprosił Starostę o uzasadnienie uchwały.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że w dniu 7 lipca 2004r, wydana została przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Włocławku decyzja przyznająca Pani K.Fabian rentę inwalidzką. Z tym dniem P.K.Fabian przeszła na rentę i z tym dniem ustało zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Dodał, że do czasu wyboru nowego Skarbnika obowiązki Skarbnika będzie pełniła B.Małkiewicz Naczelnik Wydziału Finansowego.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie

Odwołania Skarbnika Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie / tekst uchwały w załączeniu /


 1. Wnioski i zapytania.

Radny A. Czajkowski zapytał jak wygląda sprawa ewentualnej sprzedaży starej strażnicy, ponieważ wie, że do końca nie jest uregulowana sprawa własności.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że stara strażnica jest własnością Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W czwartek odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron w tej sprawie. Spotkanie ma na celu uzgodnienie ewentualnej sprzedaży lub przekazania. Jest długa procedura ponieważ musi to być przekazane przez Wojewodę do Starosty, który działa w imieniu Skarbu Państwa. Następnie Rada podejmie decyzję ewentualnej sprzedaży czy przekazania. Zaznaczył, że będzie na bieżąco informował Radę w tej sprawie.

Radny A.Antoszewski zwrócił się z pytanie do Starosty w sprawie dotyczącej sporu rolników z EuRoPolGazem. Czy ta sprawa posunęła się do przodu, czy to jest taka trudna sprawa, że nie będzie nigdy rozwiązania, jeżeli jedna i druga strona nie dogadają się.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że ta sprawa ciągnie się bardzo długo. Jest to sprawa cywilno-prawna między inwestorem EuRoPolGazem a rolnikami. Sprawy idą do przodu. Na siedem osób trzy osoby podpisały umowę. Jest to pewien sukces. Z pozostałych 4 rolników jedna sprawa jest trudna. Obecnie jest w Strasburgu.

Radny L.Bramorski zgłosił wniosek o odpowiedź na jego interpelację, jak zostały wycenione świerki przy Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie. Do tej pory nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi.

Starosta P.Gęsicki powiedział „ ja dostaję dużo odpowiedzi, które mnie nie satysfakcjonują i też mógłbym ciągnąc dalej korespondencję. Pan radny L.Bramorski otrzymał odpowiedź, która jego zdaniem go nie satysfakcjonuje. Jeżeli jest ponowna interpelacja to będzie udzielona odpowiedź.

Radny L.Bramorski powiedział, że chciałby otrzymać odpowiedź w jaki sposób zostały sprzedane świerki i za ile.

Wicestarosta K.Klimaszewski zobowiązał się udzielić szczegółowej odpowiedzi radnemu L.Bramorskiemu.

Radny A.Antoszewski powiedział, że w Starościaku należy pokazywać nie tylko obcję rządzącą ale trzeba też pokazywać wszystkich radnych. Radny L.Bramorski jest Honorowym Obywatelem Miasta Lipna i nie było żadnej informacji.

Przewodniczący Rady powiedział, że przekaże tę sugestię P.Piotrkiewiczowi. Wskazał, że Starościak nie jest cenzurowany. Jeżeli są ważne rzeczy to proszę zgłaszać. Być może odbywa się to na takiej zasadzie, że ci którzy zgłaszają i przynoszą materiały są one publikowane.

Z.Chmielwski Sekretarz Powiatu uzupełniając powiedział, że Starościak jest gazetą otwartą. Jest szerokie spektrum publikacji. Publikują różni autorzy. Prosi o kontakt zainteresowanych z P.Piotrkiewiczem. I tak jak powiedział Pan Przewodniczący żadna informacja nie będzie pominięta.


 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odbyły się w punkcie 8.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Radny A. Czajkowski powiedział, że czuje się w obowiązku poinformować, że w ostatnich dniach od niedzieli do wtorku gościliśmy na terenie miasta i powiatu Zespół Pieśni i Tańca „Solczanka” w Litwy. Było dużo problemów z organizacją, ponieważ było mało czasu na przygotowanie, ale dzięki władzom miejskim i powiatu udało się zorganizować ten pobyt w bardzo dobry sposób. Sam Zespół stwierdził, że był znakomicie przyjęty. Powiedział, że jest zobowiązany podziękować za organizację pobytu tego Zespołu Panu Staroście, Panu J.Kalinowskiemu Dyrektorowi ZST w Lipnie i Panu T.Bełkowskiemu Dyrektorowi Bursy Szkolnej w Lipnie.

Radny S.Błażejewski powiedział, że był na spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Na tym spotkaniu był także przedstawiciel ARiMR., który poinformował, że w powiecie lipnowskim najwięcej zostało złożonych wniosków o dopłaty dla rolników. Podziękował ARiMR i Starostwu za wniesiony wkład pracy.

Radny J.Szmelter poinformował, że firma konsultingowa przygotowała wstępną analizę działalności SP ZOZ w Lipnie. Analiza ta była przedstawiana na Komisji Zdrowia i ta analiza nie odbiega od wniosków, które były wypracowane na Komisji Zdrowia. To co zaproponował radny Urbański zaowocuje w szerszym gronie. Nasze spostrzeżenia i sugestie będą bliższe prawdy.

Przewodniczący Rady dodał, że obecnie przygotowywany jest audyt szczegółowy. Firma konsultingowa będzie wchodziła w szczegóły chodzi o aspekty prawne, finansowe i ekonomiczne. Musimy pewne kierunki określić i zaakceptować. Ta firma działała na terenie innych ZOZ-ów i ma doświadczenie. Musimy jej zaufać.

Radny A.Antoszewski zgłosił sugestię, aby zaplanować środki w budżecie na przeklasyfikowanie małych działek 0,10, 0,15 ha, które zostały rolnikom w wyniku melioracji i innych.

Starosta P.Gęsicki odpowiedział, że zgodnie z przepisami przeklasyfikowanie gruntów następuje na wniosek właściciela. Jeśli wniosku nie ma geodezja nie może tego wykonać. Właściciel musi to zgłosić , złożyć wniosek.


Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XVII Sesji został wyczerpany. Podziękował wszystkim radnym za udział w sesji i zamknął obrady XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Protokołowała
Maria Mazur

Powiadom znajomego