W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr XV/2004 z XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 kwietnia 2004 roku

 

Protokół Nr XV/2004
z XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

 

XV Sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się dnia 27 kwietnia 2004 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie  ul.Sierakowskiego 10 b

Rozpoczęła się o godz. 1200 wysłuchaniem hymnu państwowego  a zakończyła się  o godz.1420.

Została zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Baranowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Marek Baranowski, przywitał radnych, Zarząd Powiatu i zaproszonych gości.

 

2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził quorum – 17 radnych na stan 19 radnych, w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały były prawomocne. Nieobecni radni  : L.Bramorski, K.Urbański.

W trakcie trwania sesji przybył radny: L.Bramorski, . Stan Rady wynosił 18 radnych.

/ lista obecności w zał. /

 

3 Powołania Sekretarza obrad.

Na Sekretarza obrad został powołany Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter.

 

4. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokółu.

Uwag nie było

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli protokół jednogłośnie.

 

5. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie  przyjęli następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

2.       Stwierdzenie quorum,

3.       Powołanie Sekretarza obrad,

4.       Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie

5.       Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie,

6.       Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

7.       Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok:

-      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003r.

-      przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  w Lipnie.

-      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok.

-      podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi  Powiatu w Lipnie.

8.       Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

-          wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego SP ZOZ w Lipnie

-          przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego  dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

-          uchylenia Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

-          ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

9.       Wnioski i zapytania.

10.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

11.   Sprawy różne i komunikaty.

12.   Zakończenie

 

6.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z prac między sesjami.

Starosta P. Gęsicki przedstawił najistotniejsze sprawy z posiedzenia Zarządu Powiatu  w okresie od 31 marca 2004r. do dnia 26 kwietnia 2004r.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

 

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok:

-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003r.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok.

 

-     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  w Lipnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B.Kani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

 

-     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o   przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie   z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego  za 2003 rok.

Przewodniczący Rady przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok.

 

-     podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium Zarządowi  Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu B. Małkiewicz p.o. Naczelnika Wydziału Finansowego, która przedstawiła informację na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok.

 

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielał kolejno głosu radnym.

Radny A.Czajkowski powiedział, że nie ma co dyskutować w sprawach formalno-prawnych, ponieważ opinie RIO są rzetelne i prawdziwe i należy je przyjąć. Wskazał, że  po raz drugi budżet zamknął się deficytem. Dług wynosi już 800 000 złotych. Będzie dobrze jak się na tym zakończy i ta spłata zadłużenia będzie następowała sukcesywnie i zadłużenie nie będzie się zwiększało. Nie ma  pewności, ponieważ na Komisji Oświaty analizowano bardzo pobieżnie sytuację w oświacie za I kwartał br. i występują niewielkie zagrożenia. Dojdą podwyżki dla nauczycieli tj. ponad 200 000 złotych, które nie ujęte są w budżecie, chociaż Ministerstwo pisze, że są ujęte w subwencji. Wobec tego będzie bardzo dobrze jeżeli to zadłużenie nie będzie dalej rosło i będzie sukcesywnie spłacane. Niemniej jednak chciał uczulić wszystkich, aby budżet na przyszły rok nie zakończył się deficytem, ponieważ zwiększenie zadłużenia utrudni sytuację, Na pewno kierownicy jednostek analizowali budżety i robią wszystko, żeby w tym roku było lepiej. Zaznaczył, że jego głos jest ku przestrodze, aby nie zwiększać zadłużenia.

Radny K.Kwiatkowski -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przestawił stanowisko komisji odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok popierające wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za jego wkład w realizacjęi dyscyplinę wykonania budżetu.

Radny S.Błażejewski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, że głównym tematem trzeciego posiedzenia komisji było  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok                      i dzielenie absulutorium Zarządowi Powiatu.  Członkowie komisji wyrazili pogląd, że widać  powiecie dbałość o finanse publiczne i roztropność w podejmowaniu decyzji strategicznych i  o  wydatkowaniu środków budżetowych. Komisja jednogłośnie głosowała za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za wykonanie budżetu powiatu lipnowskiego w 2003 roku.

Wiceprzewodniczący Rady J.Szmelter nawiązują do wypowiedzi przedmówców powiedział, że przy uchwalaniu budżetu na 2003 rok w miesiącu marcu miała być nadwyżka. W październiku okazało się, że jest niedobór budżetu. Okazuje się, że istotną kwotę, największy procent w naszym budżecie stanowią wydatki na oświatę. Zaznaczył, że w październiku ubiegłego roku skrytykował założenia do budżetu na 2003 rok. Wspólne komisje wypracowały wnioski. Sytuacja w oświacie spowodowała to, że  wszyscy się bardzo mocno zaangażowali i była jedność w działaniu, nie było podziału na lewo, prawo, tylko problem, który staraliśmy się rozwiązać. Założenia przyjęte do budżetu na 2004 rok są właściwe i słuszne. Natomiast z niepokojem słuchał P.Czajkowskiego, że coś się dzieje w oświacie. Powiedział, że jest członkiem Komisji Budżetu i Finansów i podpisał się pod stanowiskiem komisji. Jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu, ale należy pamiętać o oświacie i przyglądać się bardzo uważnie.

Radny L.Bramorski powiedział -  Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, że nie będzie nikogo z nas kto nie będzie głosował za przyjęciem tego budżetu. Mnie jako radnemu śniłby się budżet nad, którym by można dyskutować. Jeżeli wszystko się bilansuje, wszystko zostało wykonane co należało stawiam wniosek o zakończenie dyskusji.

Przewodniczący Rady podziękował radnym za rzeczową dyskusję na temat budżetu 2003r. 

Starosta P.Gęsicki w imieniu własnym i Zarządu Powiatu podziękował radnym za zrozumienie w zaciągnięciu kredytu i wprowadzeniu wielu zmian i poprawek do budżetu w 2003 roku. Podziękował  kierownikom jednostek, pracownikom administracji i Wydziałowi Finansowemu za realizację budżetu w 2003r. Komisjom wspólnym za wizyty w jednostkach i wypracowanie wniosków.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2003 rok oraz udzielenia z tego tytułu  absolutorium Zarządowi  Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” / tekst uchwały w zał./

 

8.Podjęcie uchwał w sprawach:

-          zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok.

Przewodniczący  Rady udzielił głosu B.Małkiewicz p.o Naczelnika Wydziału Finansowego, która przedstawiła zmiany w budżecie zawarte  w projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2004 rok i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie./ tekst uchwały w zał./

 

-          wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lipnie

Przewodniczący Rady udzielił głosu A.Smużewskiej Naczelnik Wydziału OKSZ, która omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego SP ZOZ w Lipnie  i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie./ tekst uchwały w zał./

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. Przywitał Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Jana Wadonia, który przybył na Sesję.

Przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

 

-          przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006.

Przewodniczący Rady poprosił A.Szafrańską koordynatora zespołu zadaniowego d/s rozwoju lokalnego, która poinformowała w jakim celu uchwalany jest Plan Rozwoju Lokalnego.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielał głosu radnym:

Radny A. Czajkowski powiedział, że jest to dokument niezbędny do ubiegania się o środki finansowe i uważa, że taki dokument trzeba przyjąć. Ten Plan jest zestawieniem zamierzeń w poszczególnych gminach i powiecie. Dobrze by było, żeby to było zrealizowane.

Radny S. Błażejewski powiedział, że z projektu wynika, iż głównie pieniądze są w gminach. Starostwo Powiatowe stanowi rolę koordynatora tych wszystkich działań. Zwrócił uwagę na kwoty, które  poszczególne gminy zamierzają przeznaczyć na rozbudowę i modernizację wysypisk śmieci. Wskazał, że według wszelkich unijnych wzorców racjonalnym jest jedno wysypisko śmieci na 50 tyś.   mieszkańców. Nie wybuduje się wysypiska śmieci za 1 mln. zł. Wysypisko, które by spełniało wszystkie warunki unijne jest to wydatek rzędu 20 mln. zł.

Zwrócił się do radnych w prośbą, aby przekonywać gminy  by było to jedno wysypisko śmieci w powiecie. Każde wysypisko śmieci jest to bomba ekologiczna i im więcej takich punktów to środowisko jest mniej przyjazne.

Zwrócił się o opinię na ten temat do Dyrektora J.Wadonia.

Starosta P.Gęsicki powiedział, że wysypisko śmieci jest to wycinek z Planu Rozwoju Lokalnego. Na ten temat były rozmowy na spotkaniu wójtów i burmistrzów w Chrostkowie w lutym br. Burmistrz miasta Lipna wstępnie podpisał z wójtami porozumienie odnośnie partycypacji budowy wysypiska śmieci w Lipnie z udziałem gmin.

Plan Rozwoju Lokalnego spełnia bardzo ważną rolę dla powiatu i dla wszystkich gmin. Jest dokumentem otwartym gdzie można wnosić zmiany i uzupełnienia. Podziękował za opracowanie planu i zwrócił się do radnych              o jego przyjęcie.

Radny T.Woźnicki powiedział, że gminy przeznaczają około 2 mln. zł na inwestycje. Gmina Tłuchowo nie zaplanowała żadnych środków na budowę wysypiska, bo korzysta z wysypiska sąsiadów. Poinformował, że rozpoczął się proces oczyszczalni przyzagrodowych. Wójt i Rada gm. Tłuchowo inwestuje w oczyszczalnie przyzagrodowe rolników. W tym roku będzie ich 26 a co roku około 50. Rolnik płaci tylko 1.500 zł. Zwrócił się do radnych o przyjęcie Planu.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego J.Wadoń podziękował Przewodniczącemu Rady za zaproszenie na Sesję. Pogratulował Zarządowi Powiatu za uzyskane absolutorium. Następnie omówił cel i funkcje Planu Rozwoju Lokalnego. Powiedział, że ten Plan jest powszechny i spełnia wymogi oraz zawiera wszystkie elementy. Część gmin wskazała projekty a nie wskazała strony finansowania. Tam gdzie jest to wskazane, są to udziały jakie gmina lub powiat życzy sobie, żeby wystąpiły przy realizacji poszczególnych projektów. Każdy projekt wskazany przez gminę czy powiat będzie indywidualnie rozpatrywany  i w stosunku do każdego projektu będzie podejmowana indywidualna decyzja dofinansowania ze środków unijnych i z budżetu państwa. Jest to pewna strona życzeniowa wnioskodawcy.

Odnośnie wysypiska śmieci w powiecie normy mówią o około 60 tyś. mieszkańców dla 1 wysypiska śmieci nowobudowanego. W powiecie lipnowskim w gminach funkcjonują wysypiska, które jeszcze nie są zapełnione. Ich projekty dotyczą modernizacji wysypiska celem dostosowania do norm unijnych do czasu zapełnienia wysypiska. Potem będzie problem likwidacji wysypiska na co też można uzyskać fundusze unijne. Z punktu widzenia racjonalności gospodarowania, między gminami w powiecie lipnowskim powinien powstać 1 projekt wysypiska zbiorczego dla całej społeczności powiatu 60 tyś. mieszkańców. Dla spełnienia tego warunku jest projekt lipnowski, gdyż to nie jest wysypisko tylko kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Powiedział, że podziela pogląd radnego, że w powiecie trzeba prowadzić dyskusję i ukierunkować tak decyzję, żeby w możliwie krótkim czasie ten problem rozwiązać na zasadzie koncentracji a nie dekoncentracji.

Problem jest wtedy gdy wysypisko jeszcze funkcjonuje, ma pewną pojemność, ale nie spełnia norm to trzeba je w krótkim czasie zamknąć albo zmodernizować i do zapełnienia użytkować. To są decyzje, które muszą być podejmowane. Zablokowanie może nastąpić na etapie oceny projektu jeżeli w powiecie planowane jest więcej niż jedno wysypisko śmieci.

Co do funkcji koordynacyjnej Starostwa. Jest to program gmin i powiatu lipnowskiego i każda gmina przedstawiając swoje projekty do programu przedstawia je na swoje ryzyko i na swoją odpowiedzialność. W związku z tym obowiązek monitorowania sytuacji spoczywa na benificjentach. Dla Starostwa jest to rola ogólnie koordynująca nie związana z odpowiedzialnością prawną za realizację poszczególnych projektów gmin poza projektami, które są zadaniami własnymi powiatu.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Wadoniowi za złożenie wyjaśnień i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania. Pytań nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego  dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2004-2006 i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę jednogłośnie. / tekst uchwały w załączeniu /

 

-          uchylenia Uchwały Nr XIV/91/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Projekt uchwały omówił radca prawny T.Spryszyński.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w załączeniu /

 

-         ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Radny L.Bramorski zwrócił się z pytaniem odnośnie formalności związanych        z zajęciem pasa drogowego.

Dyrektor  ZDP J.Ryskowski odpowiedział, że tok postępowania o zajęcie pasa drogowego reguluje ustawa o drogach.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za”

 

9. Wnioski i zapytania.

Radny A.Rafiński zabierając głos powiedział, że ubiegłym roku Zarząd Powiatu i P.Dyrektor ZDP prowadził korespondencję z Generalną Dyrekcją Dróg odnośnie skrzyżowania ul. Sierakowskiego, Włocławskiej i Mickiewicza. Zwrócił się z pytaniem czy są jakieś dalsze rozmowy czy korespondencja odnośnie modernizacji w celu poprawy płynności ruchu na tym skrzyżowaniu.

Radny L.Bramorski powiedział, że na sesji zgłaszał zapytanie o wycenę świerków w Ośrodku Zdrowia w Chrostkowie. Otrzymał pismo, które nie wyjaśniło jego pytania  Chce uzyskać konkretną informacje w tej sprawie.

 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Dyrektor ZDP w Lipnie J.Ryskowski odpowiadając radnemu A.Rafińskiemu powiedział, że nie umie odpowiedzieć czy będzie przebudowa tego skrzyżowania w tym roku, bo Generalna Dyrekcja Dróg nie odpowiada. Wiadomo, że opracowana jest dokumentacja, pozwolenie budowlane na sygnalizację świetlną. Zarząd Powiatu wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg o rozważenie wyspy centralnej - małego ronda, ponieważ przy sygnalizacji świetlnej zmieni się organizacja ruchu.

Starosta P.Gęsicki odpowiadając na pytanie radnego L.Bramorskiego odpowiedział, że radny L.Bramorski odpowiedź otrzymał z tym, że jak rozumie nie jest ona satysfakcjonująca Pana radnego.

Radny L.Bramorski zabierając głos powiedział, że nie może tak być, że się odpowiada i się temat zamyka pomimo, że radny się z tym nie zgadza, ponieważ otrzymana odpowiedź nie wyjaśnia  sprawy. Powiedział, że temat jest otwarty i prosi o konkretną odpowiedź

Radny A.Antoszewski powiedział, że SP ZOZ w Lipnie sprzedaje 4 działki budowlane. Zapytał ile pieniędzy z tych działek uzyska SP ZOZ i na co je przeznaczy w pierwszej kolejności. Po drugie pracownicy SP ZOZ informują, że mieli wypłacone pobory w połowie za marzec i nie mają z czego żyć. W związku z tym postuluje, żeby Starosta spotkał się z załogą Zakładu, ponieważ ci ludzie żyją na granicy ubóstwa.

Wicestarosta K.Klimaszewski odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, że

uzyskał informację od P.Dyrektor SP ZOZ iż pieniądze ze sprzedaży działek budowlanych zostaną przeznaczone na potrzeby SP ZOZ w Lipnie tj. na wypłaty, na doposażenie sprzętu, który poprawi pozyskanie większych dochodów. Będzie to kwota około 20 tyś. zł. Ponadto do sprzedaży musi być zrobiony operat szacunkowy tej nieruchomości.

Starosta P.Gęsicki odpowiadając na drugie pytanie odnośnie spotkania z załogą SP ZOZ odpowiedział, że  na Komisji Zdrowia, której członkiem jest radny A.Antoszewski wyraził opinię wspólnego spotkania. Ta sprawa było wyjaśniona i uzgodniona na komisji i dziwi go postawione pytanie.

Radny A.Rafiński zwracając się do Dyrektor SP ZOZ powiedział, że pobory były wypłacone w formie gotówkowej zaliczkowo około 300 zł. dla średniego personelu medycznego szpitala za marzec.  Dlaczego nie była zmniejszona wypłata kontraktów.  Kontrakty były wypłacone w 100%.

Radny A.Antoszewski uzupełniają wypowiedź radnego A.Rafińskiego dodał, że pracownicy wypowiadają się, że pieniądze otrzymane do ręki nie załatwiają sprawy, lepiej byłoby przekazać na konta, ponieważ konta zostały wyczyszczone i od razu bank nalicza odsetki.

Z-ca Dyrektora SP ZOZ d/s Medycznych odpowiedział, że pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały przekazane na 2 dni prze świętami i nie było czasu żeby zrobić przelewy na konta wszystkich pracowników. Dlatego Dyrekcja podjęła decyzję o wypłacie gotówkowej wynagrodzeń pracownikom, gdyż poprzez przelewy nie otrzymali by tych pieniędzy przed świętami. Natomiast kontrakty opiewają na kwotę ¼ całej płatności pensji podstawowej wynikającej z zatrudnienia etatowego. Poza tym spóźnienia dotyczą płatności tych kontraktów i wynoszą ponad 2 miesiące. Kontrakty były wypłacone za luty.

 

11.Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady poprosił Wicestarostę K.Klimaszewskiego o przedstawienie wyników konsultacji społecznych dotyczących herbu powiatu lipnowskiego.

Wicestarosta K.Klimaszewski poinformował, że zgodnie z sugestią radnych zgłoszoną na poprzedniej sesji projekty herbu powiatu lipnowskiego poddane zostały społecznej dyskusji. Były informacje wskazujące, że inicjatywa Zarządu Powiatu dotycząca przyjęcia herbu powiatu jest słuszna. W większości potwierdzano, aby wykorzystać wariant herbu historycznego i drzewo z logo powiatu.  Komisja  Budownictwa  wyraziła opinię, że wybiera projekt herbu powiatu lipnowskiego drzewo z logo powiatu z korzeniami i 2 głowami starca z herbu Ziemi Dobrzyńskiej. Uważa, że komisja heraldyczna w Warszawie to zatwierdzi. Prosi o wypowiedzenie się radnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie akceptację projektu herbu powiatu lipnowskiego: sosna z logo powiatu zakończona korzeniami z 2 głowami starca z herbu Ziemi Dobrzyńskiej po obu stronach.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki zaakceptowali zgłoszony projekt herbu powiatu lipnowskiego jednogłośnie.

Radny A.Czajkowski poinformował, że na początku tego roku prowadzony był konkurs przez Kujawską Informację Gospodarczą „ESKULAP” Pan Starosta jako jeden ze starostów był jednym z honorowych patronów. Dwóch radnych L.Bramorski K.Bejnar  zostało zgłoszonych przez pacjentów, mieszkańców do tego konkursu. Pan L.Bramorski z rekordową ilością wygrał ten konkurs w naszym powiecie na najlepszego lekarza. Pan K.Bejnar został wyróżniony. Powiedział , że to jest miła informacja, następnie złożył gratulacje.

Przewodniczący Rady powiedział, że w sprawach różnych miał ten punkt przedstawić a Pan radny A.Czajkowski uprzedził go. Dodał, że wyróżnienia otrzymały również Pani Tokarczyk i Pani Bautembach. Pogratulował radnym.

Starosta P.Gęsicki uzupełniając poinformował, że na Zarządzie ten temat był przedstawiany i Pan Przewodniczący był upoważniony, żeby tę informacje  przedstawić. Również złożył gratulacje radnym.

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Z.Chmielewskiego o przedstawienie informacji dotyczącej akcji charytatywnej i balu.

Sekretarz Powiatu Z.Chmielewski poinformował radnych, że bal jest punktem kulminacyjnym akcji charytatywnej dla SP ZOZ w Lipnie na zakup diagnostycznego sprzętu medycznego. Bal odbędzie się 5 czerwca br. o  godz.1700 w restauracji „Nowa” w Skępem. Bilety w kwocie  250 zł od pary. Zaproszonym gościem, który potwierdził swoją obecność na tym balu jest Lech Wałęsa. 5 czerwca o godz.1300 będzie  też spotkanie z Lechem Wałęsą w ZST w Lipnie. Potem Pan Prezydent będzie uczestnikiem balu.  Akcja zapoczątkowana została już 3 kwietnia br. W ramach tej akcji będzie prowadzona zbiórka charytatywna z puszkami. Został zawiązany Komitet Organizacyjny d/s przeprowadzenia tej zbiórki. Nosi nazwę „ Twoja pomoc – lepszy sprzęt diagnostyczny”.

Przewodniczący Rady dodał, że będą rozesłane zaproszenia do parlamentarzystów z naszego okręgu, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego. Liczymy na radnych na tym balu. Myślę, że ten bal wypadnie pozytywnie i po tym będzie można zakupić niezbędny sprzęt dla szpitala.

Następnie zwracając się do radnych powiedział, że 50% radnych złożyło oświadczenia majątkowe. Termin mija 30 kwietnia br.

J.Wadoń – Prezes Towarzystwa Rozwoju Powiatu Lipnowskiego poinformował, że z inicjatywy TRPL w dniu 6 marca br. odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lipnowskiego. Na tym Forum została powołana Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lipnowskiego. W dniu 26 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie tej Rady , na którym ukontytułowało się  Prezydium tej Rady.

Przewodniczący Jan Wadoń - Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego

Wiceprzewodniczący Krzysztof Baranowski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju gminy Kikół.

Sekretarz – Mariola Ejdowska – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Członek Prezydium – Małgorzata Szyda PTTK Oddział Lipno

Członek Prezydium – Wojciech Kuliński  - Ochotnicze Straże Pożarne.

Zaprosił do współpracy z organizacjami i Prezydium jak również z Forum Organizacji Pozarządowych i Prezydium.

Starosta P.Gęsicki poinformował, że na 8 maja br,  zaplanowano otwarcie nowej strażnicy. Radni otrzymają zaproszenia. Jest to również Święto Wojewódzkie Straży Pożarnych. Gospodarzem jest Komendant Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych i Prezes Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu gospodarzy zaprosił wszystkich radnych na tę uroczystość.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XV Sesji został wyczerpany. Zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała
Maria Mazur

 

Powiadom znajomego