W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr I/2002 z I Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 

Protokół Nr I/2002

z I Sesji Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 26 listopada 2002 roku

 

I Sesja Rady Powiatu w Lipnie II kadencji odbyła się w dniu 26 listopada 2002 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b.

Rozpoczęła się o godz. 900 a zakończyła o godz. 1345.

Została zwołana przez Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego Marka Stefańskiego.

Prowadzącym I Sesji został najstarszy wiekiem Radny Lech Bramorski, który przywitał radnych, media oraz zaproszonych gości.

Na wstępie poprosił Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipnie Pana Jerzego Gawina o wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego.

Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Jerzy Gawin wręczył Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego. Pogratulował wyboru i życzył zgodnej współpracy dla dobra powiatu.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski stwierdził, że po wręczeniu zaświadczeń uważa, że I Sesja Rady Powiatu w Lipnie została otwarta.

 Następnie przeczytał rotę ślubowania i Radni po kolei składali ślubowanie wypowiadając słowo „ ślubuję”, niektórzy dodali również zdanie - „ Tak mi dopomóż Bóg”.

Prowadzący Sesji Radny Lech Bramorski, stwierdził quorum, powiedział, że wszyscy Radni obecni są na Sesji w związku z tym wszystkie podejmowane uchwały będą ważne

/ lista obecności w załączeniu /

Prowadzący Sesję Lech Bramorski przeczytał projekt porządku obrad i zwrócił się do radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku.

Uwag nie było.

Prowadzący Sesje Lech Bramorski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie I Sesji

2.     Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego

3.     Złożenie ślubowania

4.     Stwierdzenie guorum

5.     Przyjęcie porządku obrad

6.     Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Starosty, Wicestarosty i członka Zarządu.

7.     Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

8.     Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

9.     Wybór Starosty Lipnowskiego

10. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego

11. Wybór członka Zarządu Powiatu

12. Wystąpienie Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego

13. Wnioski i zapytania radnych

14. Zakończenie sesji.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski przeszedł do realizacji pkt. 6 Wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Starosty, Wicestarosty i członka Zarządu.

Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny A. Czajkowski w imieniu klubu radnych SLD zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Wiewiórskiego.

Radny Z. Lewandowski jako przedstawiciel Przymierza Samorządowego Zgoda zgłosił kandydaturę radnego Marka Baranowskiego.

Radny A. Rafiński jako przedstawiciel ugrupowania Samoobrona zgłosił kandydaturę radnego A. Antoszewskiego.

Radny Tomasz Woźnicki w imieniu grupy PSL zgłosił kandydaturę Krzysztofa Bejnara.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski poddał pod głosowanie przyjęcie Komisji Skrutacyjnej w zgłoszonym składzie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli Komisję Skrutacyjną w składzie: Tadeusz Wiewiórski, Marek Baranowski, Antoni Antoszewski, Krzysztof Bejnar.

Prowadzący sesję zwrócił się z pytaniem czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie było.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie prowadzący Sesję Lech Bramorski oddał głos radnemu Tadeuszowi Wiewiórskiemu, który poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się: członkami komisji zostali Pan Antoni Antoszewski i Pan Marek Baranowski, Sekretarzem został Pan Krzysztof Bejnar, Przewodniczącym Tadeusz Wiewiórski.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej prowadzący Sesję Lech Bramorski pogratulował i przeszedł do realizacji pkt. 7 Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Prowadzący sesję odczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie i zwrócił się do radnych czy są pytania do regulaminu. Pytań nie było.

Prowadzący sesję L. Bramorski poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny Sławomir Błażejewski zgłosił kandydaturę Zenona Stefana Góździa. Przedstawił krótką charakterystykę.

Radny Z. Góźdź wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur radni nie zgłosili.

Prowadzący Sesję Lech Bramorski ogłosił kilkuminutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisje Skrutacyjną.

Po przerwie Prowadzący sesję Lech Bramorski wznowił obrady.

Odbyło się głosowanie. Prowadzący sesję czytał nazwiska i Radni wg listy obecności podchodzili pobierali karty do głosowania, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Prowadzący Sesję ogłosił kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokółu przez Komisje Skrutacyjną.

 Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tadeusz Wiewiórski odczytał protokół z głosowania na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie

/ protokół w załączeniu /

W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie został wybrany Pan Zenon Stefan Góźdź bezwzględna większością głosów -12 głosami „ za”

Prowadzący Sesję Lech Bramorski złożył gratulacje i oddał głos wybranemu Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie Zenonowi Góździowi.

Przewodniczący Rady Zenon Góźdź podziękował za wybór i powiedział, że jego działania szczególnie nakierowane będą na promocje powiatu, ponieważ powiat lipnowski na mapie kraju a zwłaszcza Ziemii Dobrzyńskiej odgrywa ważną rolę. Jest to kraina natchnień.

Następnie przeszedł do realizacji pkt. 8 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są ewentualne uwagi do przedstawionego regulaminu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny T.Woźnicki w imieniu PSL zgłosił kandydaturę radnej Renaty Ofmańskiej i przedstawił krótką charakterystykę.

Radna R. Ofmańska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny M. Baranowski zgłosił kandydaturę radnego Józefa Szmeltera i przedstawił krótka charakterystykę.

Radny J. Szmelter wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny A. Rafiński zgłosił kandydaturę radnego Antoniego Antoszewskiego.

Radny A. Antoszewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku ze zgłoszeniem kandydatury radnego A. Antoszewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady zachodzi konieczność wyłączenia go z pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Radny A. Czajkowski zgłosił wniosek, aby Komisja Skrutacyjna w tym jednym głosowaniu pracowała w składzie 3 osobowym.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Czajkowskiego, aby Komisja Skrutacyjna pracowała w 3 osobowym składzie.

Radni Rady w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisje Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i udzielił głosu radnemu A. Antoszewskiemu, który złożył oświadczeniu o wykreśleniu jego kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z wnioskiem przywrócenia do pracy radnego A. Antoszewskiego w Komisji Skrutacyjnej w związku z wycofaniem kandydatury i poddał pod głosowanie.

Radni Rady w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że komisja przygotowała 19 kart do głosowania. Następnie omówił technikę skreślania na kartach do głosowania.

Odbyło się głosowanie. Radni wg listy obecności kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokółu przez Komisje Skrutacyjną

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Wiewiórskiemu, który odczytał protokół z głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie / protokół w załączeniu /

W głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Lipnie zostali wybrani:

-         Pani Renata Ofmańska bezwzględną większością głosów – 17 głosów „ za”

-         Pan Józef Adam Szmelter bezwzględną większością głosów – 18 głosówza”

Przewodniczący Rady pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym Rady i poprosił o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt. 9 Wybór Starosty Lipnowskiego. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej T. Wiewiórski przeczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są ewentualne uwagi do przedstawionego regulaminu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania.

Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego Przemysława Gęsickiego na Starostę Lipnowskiego przedstawiając krótką charakterystykę.

Radny P. Gęsicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Józef Szmelter w imieniu klubu radnych SLD zgłosił kandydaturę radnego Aleksandra Czajkowskiego przedstawiając krótką charakterystykę.

Radny A. Czajkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczacy Rady zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów i poddał go pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przyjęli wniosek jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej oświadczył, że komisja przygotowała 19 kart do głosowania.

Odbyło się głosowanie. Radni wg listy obecności kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokółu przez Komisje Skrutacyjną

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi  Wiewiórskiemu, który odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego

/ protokół w załączeniu /

W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady Starostą Lipnowskim wybrany został Pan Przemysław Mieczysław Gęsicki - 10 głosów „za”

Przewodniczący Rady Powiatu złożył gratulacje wybranemu Staroście Lipnowskiemu i przeszedł do realizacji pkt. 10 Wybór Wicestarosty Lipnowskiego. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej T. Wiewiórski przeczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są ewentualne uwagi do przedstawionego regulaminu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Lipnowskiemu Panu P.Gęsickiemu o przedstawienie kandydatury.

Starosta Lipnowskie P. Gęsicki przedstawił kandydaturę Krzysztofa Klimaszewskiego na Wicestarostę Lipnowskiego. Krótka scharakteryzował kandydaturę.

Pan Krzysztof Klimaszewski wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Odbyło się głosowanie. Radni wg listy obecności kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokółu przez Komisje Skrutacyjną

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Wiewiórskiemu, który odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

/ protokół w załączeniu /

W głosowaniu tajnym większością głosów Wicestarostą Lipnowskim wybrany został Pan Krzysztof Klimaszewski - 12 głosów „za”

Przewodniczący Rady Powiatu złożył gratulacje wybranemu Wicestaroście Lipnowskiemu i przeszedł do realizacji pkt. 11 Wybór członka Zarządu Powiatu. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej T. Wiewiórski przeczytał regulamin głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy są ewentualne uwagi do przedstawionego regulaminu.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie regulaminu głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu..

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli regulamin głosowania.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Lipnowskiemu Panu P.Gęsickiemu o przedstawienie kandydatury.

Starosta Lipnowskie P. Gęsicki przedstawił kandydaturę Tomasza Woźnickiego.

Krótko scharakteryzował kandydaturę.

Radny Tomasz Woźnicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.

Odbyło się głosowanie. Radni wg listy obecności kolejno podchodzili pobierali karty do głosowania, dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.

Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokółu przez Komisje Skrutacyjną

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Tadeuszowi Wiewiórskiemu, który odczytał protokół z głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu / protokół w załączeniu /

W głosowaniu tajnym większością głosów członkiem Zarządu Powiatu wybrany został Pan Tomasz Woźnicki - 11 głosów „za”

Przewodniczący Rady złożył gratulacje Panu T. Woźnickiemu i przeszedł do realizacji pkt. 12 Wystąpienie Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Markowi Stefańskiemu Komisarzowi Rządowemu dla Powiatu Lipnowskiego, który poinformował radnych o swoich działaniach od 19 sierpnia 2002r do dnia 26 listopada 2002r.

Przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu raport Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego z realizacji zadań i kompetencji organów powiatu zawieszonych z dniem 19 sierpnia 2002r. rozstrzygnięciem nadzorczym Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2002r.

Przekazał także Projekt budżetu powiatu lipnowskiego na 2003r.

Pogratulował radnym i życzył dużo sukcesów.

Przewodniczący Rady podziękował Komisarzowi Rządowemu.

Następnie wskazał, że aby dopełnić formalności należy przyjąć uchwały, ponieważ nie zostało to dopełnione.

-         odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-         odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-         odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-         odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 18 głosami „za” / tekst uchwały w zał./

-         odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu i poddał pod głosowanie.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki przyjęli uchwałę 15 głosami „za”, przy 2 głosach „ przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” / tekst uchwały w zał./

Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji pkt.13 Wnioski i zapytania radnych.

Udzielił głosu Staroście Lipnowskiemu P. Gęsickiemu, który podziękował za wybór i powiedział, że poświęci umiejętności i siły, aby dobrze sprawować tę odpowiedzialną funkcję. Zwrócił się do Komisarza Rządowego i zaprosił go na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Następnie zwrócił się do radnych o współpracę. Powiedział „ żebyśmy nie tracili czasu na jakieś kłótnie, waśnie, ażeby wszelkie działania były dla dobra powiatu, żebyśmy się wzajemnie wspierali. Uważam, że jest to możliwe.”

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad I Sesji Rady został wyczerpany, zamyka I Sesję Rady Powiatu w Lipnie.

 

Protokółowała

Maria Mazur

 

Powiadom znajomego