W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 139/2018z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:40 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 25 września 2018r.

Powiedział, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane ponieważ zaszła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

Następnie zwrócił się do Skarbnik Powiatu w Lipnie o przedstawienie proponowanych zmian do budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła proponowane zmiany do budżetu powiatu lipnowskiego na 2018r. Powiedziała, że zmiany proponuje się w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków :

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na patronaty Starosty. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów promocyjnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie faktur za zużytą energię. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat od nieruchomości.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 300,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat zdrowotnych i realizacji usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat składek za ubezpieczenie mienia..

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 300,00 zł Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych w ramach realizowanego projektu. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów w ramach realizowanego projektu oraz wydatki na wypłatę świadczeń.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów, wydatków bezosobowych, realizacji usług oraz kosztów postępowania sądowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2018 / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu powiedział, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkół w Lipne dot. dotyczące wyrażenia zgody na korzystanie z auli Zespołu Szkół w Lipnie przez organizatorów jubileuszu 40-lecia istnienia Przedszkola nr 4 w Lipnie w dniu 12 października 2018r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków, mając na uwadze jubileuszowy charakter uroczystości, wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie auli Zespołu Szkół w Lipnie w dniu 12 października br. na przeprowadzenie tej uroczystości.

Przewodniczący Zarządu powiedział również, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W dotyczące objęcia patronatem i dofinansowania XIV Sympozjum ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków mając na uwadze wyjątkowy charakter organizowanego Sympozjum, postanowił objąć go swoim patronatem oraz przeznaczył kwotę 1000 zł na jego organizację.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 10 października 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego