W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 126/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 maja 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

 3. Leszek Statkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie

 4. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

 5. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,10 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 26 kwietnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok”.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej propozycję pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 6904W Podgórze –Płock przebiegającego na terenie powiatu płockiego.

 4. Podjecie uchwał w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

 5. Podjecie uchwał w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.

 6. Podjecie uchwał w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

 7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawek za wynajem pokoi w budynku internatu Zespołu Szkół w Skepem.

 8. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zwiększenia placu finansowego jednostki w związku z przebudową drogi w miejscowości Janiszewo

 9. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej w sprawie zainstalowania znaku lustra na zakręcie drogi 2724C Kłokock – Złowody- Szpiegowo w miejscowości Ostrowite

 10. Rozpatrzenie pisma pani Doroty Sobotki w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dot. dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Miłosza Sowy.

 11. Podjecie decyzji w sprawie wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie

 12. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Urzędu Gminy Kikół, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie, Lipnowskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Sportowego ,,Orion” Popowo, Sołtysa Sołectwa Białowieżyn, Koła Gospodyń Wiejskich Popowo, Zespołu Szkół w Chrostkowie, Stowarzyszenia ,,Zielona Lipna”, Stowarzyszenia Kobiet ,,Koniczynka”: z Łochocina,

 13. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

 14. Podjęcie decyzji w sprawie sanitariatów i budynku socjalnego przy ZS w Skępem.

 15. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.11. Podjęcie decyzji w sprawie wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie

Na wstępie powiedział, że na dzisiejsze posiedzenie zaprosił Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w kwestie zaplanowanej na ten rok inwestycji polegającej na wymianie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie. Nadmienił, że na ten cel zaplanowana została kwota 100 tys. zł.

L. Statkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie- powiedział, że kosztorys inwestorski zaplanowanej inwestycji opiewa na kwotę 174 900,43 zł. i uwzględnia demontaż starej instalacji i montaż nowej, ale nie uwzględnia prac wykończeniowo- malarskich , które wstępnie określone zostały na ok. 20 tys. zł. Zaznaczył, że kosztorys został podzielony na części ( II piętro, I piętro, parter, piwnica). Zaznaczył, że zakres prac jest duży a środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu są niewystarczające na zrealizowanie inwestycji w całości dlatego proponuje podział inwestycji na dwa etapy. Zaznaczył, że prace realizowane byłyby w okresie wakacyjnym. Zaznaczył, że planowane było oświetlenie ledowe, które w pierwszym etapie jest trochę droższe, ale w okresie uzytkowania będą oszczędności w użytkowaniu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że oczywistym faktem jest, że instalację elektryczną należy wymienić w Zespole Szkół w Lipnie, która nie była wymieniana od czasu powstania budynku. Zaznaczył, że kosztorys nie uwzględnia prac malarskich, które należy doliczyć do ceny, a dodatkowo należy postarać się o pracowników z PUP w Lipnie, których celem będzie wykonanie prac malarskich, co nie będzie taką prostą sprawą, ponieważ środki Funduszu Pracy na chwilę obecna zostały już rozdysponowane. Zaznaczył, że jest zwolennikiem, by każdą inwestycję realizować kompleksowo, a nie dzielić na etapy. W związku z powyższym zaproponował, by tę inwestycję zaplanować jako priorytetową razem z wymianą dachu na Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na przyszły rok.

J. Kołaczyński- powiedział, że tegoroczny budżet jest napięty, także nie ma środków by dołożyć do inwestycji wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie. Dodał, że on również jest zwolennikiem realizacji inwestycji w całości.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że inwestycji i różnych zadań jest tak wiele, że nie ma z czego dołożyć. Nadmienił, że trzeba zakupić kostkę pod śmietnik przy nowo pobudowanych placówkach, zgodnie z zaleceniem Sanepidu, poza tym przed nami decyzja o ogłoszeniu przetargu na budowę pawilonu usługowo- handlowego przy ul. Nieszawskiej. Nadmienił, że jesteśmy po otwarciu ofert na budowę pomostów, gdzie wpłynęła jedna ofertę na kwotę 883,878,29 i w tej chwili trwa badanie oferty. Zaznaczył, że na ten roku priorytetem jest modernizacja dróg powiatowych i chodników. Poza tym realizowany jest II etap remontu oddziału wewnętrznego w lipnowskim szpitalu. Nadto na finiszu jest dopięcie wszystkich spraw związanych z budową dwóch budynków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz trwa realizacja dużego projektu dot. pracowni zawodowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków dostrzegając konieczność wymiany instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół w Lipnie, uznając ją jako inwestycję priorytetową razem z wymianą dachu na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, jednogłośnie postanowi zaplanować je do realizacji w przyszłorocznym budżecie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie-przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane wydatki ulegają zmianom w dziale: 853- rodzina, rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, gdzie zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zadań remontowych związanych z konserwacją klimatyzatorów, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów oraz opłat za usługi telekomunikacyjne. Dodała, że równocześnie proponuje się zmiany w zadaniach remontowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2018r./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje się dokonanie pewnych przesunięć finansowych między poszczególnymi zadaniami w planie promocji, dodając środki finansowe na patronat Starosty, ponieważ jest duże zapotrzebowanie w tym zadaniu, a zdejmując środki z Festiwalu Kultury Ranczerskiej, z obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, z Promocji Powiatu Lipnowskiego, z Powiatowego Dnia Emeryta i Rencisty, z obchodów 20-lecia Powiatu Lipnowskiego, z Powiatowych Obchodów Świata Konstytucji 3 Maja.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2018 rok”. /uchwała stanowi zał. nr do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 6904W Podgórze –Płock przebiegającego na terenie powiatu płockiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest pozytywna opinia w tym zakresie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, którą proponuje podtrzymać.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi powiatowej nr 6904W Podgórze –Płock przebiegającego na terenie powiatu płockiego.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że kończy się kadencja na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie oraz Zespołu Szkół w Lipnie i Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, więc należy ogłosić i przeprowadzić konkursy na te stanowiska. Zaznaczyła, że w przypadku szkoły muzycznej są trochę inne kryteria z uwagi na artystyczną specyfikę szkoły, natomiast w przypadku dwóch pozostałych szkół kryteria są takie same.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą. . /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawek za wynajem pokoi w budynku internatu Zespołu Szkół w Skepem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze różny standard pokoi w internacie Zespołu Szkół w Skępem ustalił następujące kwoty za wynajem pokoi od osoby:

- za wynajem pokoju z łazienką na 50 zł + VAT

- za wynajem pokoju bez łazienki na 37,04 zł +VAT.

Przewodniczący Zarządu- nadmienił, by dokonać zakupu dwóch telewizorów do pokojów w internacie Zespołu Szkół w Skępem.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zwiększenia placu finansowego jednostki w związku z przebudową drogi w miejscowości Janiszewo

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z licznymi protestami mieszkańców miejscowości Janiszewo dotyczącymi przebudowy drogi w miejscowości Janiszewo polegającej na demontażu części nawierzchni chodnika i krawężników i ich obniżeniu oraz poszerzeniu jezdni na odcinku 42,0 mb. Zaznaczył, że modernizacja ta pozwoli na bezkolizyjne mijanie się pojazdów i maszyn rolniczych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze okoliczności wymienione w piśmie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie kwoty zadania pod nazwa ,,Przebudowa drogi Ławki – Janiszewo” i zwiększenie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 25 408,00 zł.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej w sprawie zainstalowania znaku lustra na zakręcie drogi 2724C Kłokock – Złowody- Szpiegowo w miejscowości Ostrowite

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ZDP w Lipnie dokonał oględzin terenu i stwierdził, że ustawienie ,,lustra drogowego” na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą powiatową nr 2724C Kłokock- Złodowy – Szpiegowo w miejscowości Ostrowite znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów poruszających się drogą powiatową. Dodał, że trzeba by dokonać rozeznania, ile tych ,,luster drogowych” jest potrzeba i pomyśleć o ich zakupie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na ustawienie urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-18a na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą powiatową nr 2724C Kłokock- Złowody- Szpiegowo w miejscowości Ostrowite.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma pani Doroty Sobotki w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dot. dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Miłosza Sowy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, że w przypadku rezygnacji osoby, której przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w pierwszej kolejności przyzna dofinansowanie na złożony przez Panią wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym syna Miłosza Sowy.


Ad.12. Rozpatrzenie pism dot. objęcia patronatem i dofinansowania wycieczek, uroczystości i innych z: Urzędu Gminy Kikół, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie, Lipnowskiego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwa Sportowego ,,Orion” Popowo, Sołtysa Sołectwa Białowieżyn, Koła Gospodyń Wiejskich Popowo, Zespołu Szkół w Chrostkowie, Stowarzyszenia ,,Zielona Lipna”, Stowarzyszenia Kobiet ,,Koniczynka”: z Łochocina,

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Międzynarodowego Dnia Dziecka” dla dzieci z terenu gminy Kikół i dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu lipnowskiego kwotą 10 000 zł.

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Światowego Dnia Inwalidy” kwotą 500 zł organizowaną przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie,

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,, ,,Dnia Emerytów, Rencistów i Inwalidów” kwotą 1 500 zł organizowaną przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,, Dnia Dziecka” pod hasłem ,,Bawimy się na sportowo” kwotą 2 000 zł organizowaną przez Towarzystwo Sportowe ,,ORION” Popowo

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Dnia Dziecka” kwotą 500 zł organizowaną przez Sołectwo Białowieżyn

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Dnia Dziecka” kwotą 500 zł organizowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Popowo’

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Dnia Dziecka i Dnia Rodziny Polskiej” kwotą 6000 zł organizowaną przez Zespół Szkół w Chrostkowie.

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację wycieczki do Gdańska kwotą 2 500 zł organizowaną przez Koło Kobiet ,,Koniczynka” z Łochocina.

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację imprezy pod nazwą ,,Koncert na Łące” kwotą 500 zł organizowaną przez Stowarzyszenie ,,Zielona Lipna”

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Dnia Dziecka” kwotą 500 zł organizowaną przez radnego Gminy Lipno

 • postanowił objąć swoim patronatem oraz dofinansować organizację uroczystości ,,Dnia Dziecka” kwotą 500 zł organizowaną przez Sołtys Sołectwa Ignackowo.

Ad.13. Podjęcie decyzji w sprawach Referatu Administracyjnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie:

1. podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chmielewskiemu- Sekretarzowi Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie: pn.: ,,Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z wyposażeniem – dostawa mebli II”.

2. podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu – Kierownikowi Referatu Administracyjnego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Budowa budynku usługowo-biurowo- oświatowego przy ul. Nieszawskiej w Lipnie”.

3. podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wiesławowi Kempińskiemu Inspektorowi ds. transportu publicznego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Zakup autobusu na rzecz Powiatu Lipnowskiego”.

4. przyjął i przekazał na najbliższa sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 49/6 położnej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego przez POLKOMTEL SP zo.o.

5. wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdu samochodu osobowego pochodzącego z przepadku mienia Suzaki SWIFT 1.3. KAT nr rej CW 14931

6. wyraził zgodę na zwiększenie środków na dokonanie zakupów narzędzi dla pracowni zawodowych w ramach projektu ,,Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego” zapytanie ofertowe o sygnaturze Or.II 2600.166.2018 –dostawa narządzi III na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do kwoty 9 496,00 zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jeszcze przed rozbiórką starego szpitala proponuje dokonać powiększenia działki pod budowę Szkoły Muzycznej I Stopnia w Lipnie i przystąpienia do przygotowywania dokumentacji projektowej budowy tej szkoły.

Wskazał, że 65 tys. zł zostało zaplanowane na termomodernizację pomieszczeń, w których ćwiczy Orkiestra Reprezentacyjna Powiatu Lipnowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zwrócił się do Kierownika Referatu Administracyjnego, by Referat dokonał oglądu tych pomieszczeń i w okresie wakacyjnym wykonał niezbędny remont tj., wymiana okien, drzwi, malowanie.

Zaznaczył, że powiat realizuje projekt geodezyjny, projekt na budowę dwóch obiektów na placówki opiekuńczo- wychowawcze, projekt na wyposażenie pracowni zawodowych.

A. Linkowski- poinformował, że przyczepa, w sprawie której odbyło się spotkanie, została dostarczona po terminie, więc zgodnie z umową zostały naliczone kary umowne.

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Promocji, Sportu i Turystyki- przedstawiła zasady realizacji projektu pn..,, Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu “ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Podkreśliła, że w ramach tego projektu będą realizowane zajęcia dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski z przedmiotów kluczowych tj. matematyka, język obcy, geografia, biologia itp., zakupione doposażenie oraz przewidziano finansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli. Dodała, że nie trzeba będzie przeprowadzać przetargów, bo osoby prowadzące zajęcia będą mogli je realizować na podstawie przepisów Karty Nauczyciela lub prawa oświatowego.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, czy Powiat Lipnowski jest w stanie bezproblemowo zrealizować ten projekt.

A. Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki- powiedziała, że to nie jest skomplikowany projekt . Dodała, że będzie on realizowany na zasadzie zaliczek, które będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem. Dodała, że w przypadku tego projektu wkład własny wynosi tylko 5% wartości zadania, czyli 67 042,92 zł.

Dodała, że Rada Powiatu w Lipnie podejmując stosowną uchwałę wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji tegoż projektu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mając na uwadze różne zawirowania przy realizacji projektów unijnych proponuje by to był ostatni projekt realizowany ze środków unijnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Rozwoju Promocji, Sportu i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. wyrażenia zgody na realizację projektu ,, Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” i zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego.


Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawie sanitariatów i budynku socjalnego przy ZS w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z realizowanym zadaniem dotyczącym budowy pomostu i wiat rekreacyjnych nad jeziorem w Skępem proponuje zagospodarować budynek gospodarczy, który znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Skępem na łazienki i pokoik socjalny, w którym można będzie magazynować np. napoje, żywność i zabezpieczyć 25 tys zł na przeprowadzenie niezbędnego remontu dostosowującego to pomieszczenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił zabezpieczyć kwotę 25 tys zł na przeprowadzenie niezbędnego remontu dostosowującego pomieszczenie gospodarcze na łazienki i pokój socjalny.


Ad.15. Sprawy różne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zapoznał się z treścią postanowienia o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy oraz zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działce o numerze ewidencyjnym 118/1 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 maja 2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego