W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 124/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 11 kwietnia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Ponadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu

3. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10.45 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 kwietnia 2018 roku.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

1. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie udziału w procedurze tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencji Cyfrowych, będącego instytucją wspierającą procesy transformacji cyfrowej naszego województwa.

2. Ustalenie kwot dotacji dla szkół niepublicznych

3. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie zakupu mebli, wykładzin oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

4. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Dobrzyniu w sprawie wyrażanie zgody i dofinansowanie wycieczki do Warszawy w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

5. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażanie zgody i dofinansowanie wycieczki do Gdańska w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

6. Rozpatrzenie pisma OSP w Źródłach w sprawie dofinansowania zakupu używanego samochodu strażackiego.

7. Rozpatrzenie pisma OSP w Główczynie w sprawie wsparcia finansowego organizacji uroczystości z okazji 90-lecia jednostki

8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego

9. Rozpatrzenie pisma Pani A. Przybojewskiej i Pana J. Malinowskiego z Makówca w sprawie bieżącego użytkowania działki w Kolankowie.

10. Rozpatrzenie pisma Kapelana Strażaków Powiatu Lipnowskiego w sprawie objęcia patronatem Diecezjalnej Pielgrzymki Strażaków do parafii Święte Miejsce k. Przasnysza i pomocy dotyczącej wynajmu autokaru.

11. Sprawy różne.

Ad.1. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie udziału w procedurze tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencji Cyfrowych, będącego instytucją wspierającą procesy transformacji cyfrowej naszego województwa.

Pani Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki powiedziała, że wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaproszenia do uczestnictwa w procedurze tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencji Cyfrowych, które jest instytucją wspierającą procesy transformacji cyfrowej województwa. Podmiot ten funkcjonowałby jako spółka prawa handlowego, w skład której wchodziłyby jednostki samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Pani Szafrańska dodała, że na razie nie przesłano żadnych innych dokumentów, informacji. W piśmie proszą o wskazanie osoby, która będzie przedstawicielem Powiatu w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił wyznaczyć Panią Annę Smużewską- Wicestarostę Lipnowskiego- jako przedstawiciela Powiatu Lipnowskiego.

Ad.2. Ustalenie kwot dotacji dla szkół niepublicznych.

Wicestarosta Anna Smużewska przedstawiła proponowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie ustalił kwoty dotacji dla szkół niepublicznych w 2018 roku w następujących wysokościach:

- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie- 83 zł

- dla Prywatnego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie- 152 zł

- dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Lipnie- 455 zł

- dla OREW w Dobrzyniu n/W- 4 360 zł


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie zakupu mebli, wykładzin oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Pani A. Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zakup mebli, wykładzin oraz pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystywane podczas zajęć Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka na terenie Poradni. Dodała, że przewidywany koszt zakupu to 3 500 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na zakup w kwocie 3 500 zł mebli, wykładzin i pomocy dydaktycznych.

Ad.4. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Dobrzyniu w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie wycieczki do Warszawy w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Ad.5. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody i dofinansowanie wycieczki do Gdańska w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Pani A. Smużewska- Wicestarosta- powiedziała, że wpłynęły wnioski z Zespołu Szkół w Skępem oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie dofinansowania wycieczek dla uczniów w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego. Zespół Szkół w Skępem organizuje wycieczkę do Gdańska natomiast Zespół Szkół w Dobrzyniu n//W organizuje wycieczkę do Warszawy.

Pani Smużewska dodała, że Wydział Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniował te wnioski, stwierdzając, że cele, treści i założenia programowe wycieczek są zgodnie z treściami Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie z Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego wycieczki do Warszawy na wniosek Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W oraz wycieczki do Gdańska na wniosek Zespołu Szkół w Skępem.

Ad.6. Rozpatrzenie pisma OSP w Źródłach w sprawie dofinansowania zakupu używanego samochodu strażackiego.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach zwrócił się o dofinansowanie zakupu używanego samochodu strażackiego. Dodał, że jednostka ta w roku 2018 obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia.

Starosta powiedział, że proponuje dofinansować zakup samochodu strażackiego kwotą 9 800 zł, jednakże miałoby to być w formie porozumienia z Wójtem Gminy Tłuchowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu, doceniając poświęcenie i zaangażowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach w służbie niesienia innym pomocy oraz mając na uwadze 90-lecie istnienia jednostki, jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 9 800 zł na zakup samochodu na potrzeby jednostki OSP w Źródłach.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma OSP w Główczynie w sprawie wsparcia finansowego organizacji uroczystości z okazji 90-lecia jednostki.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczynie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu, doceniając ofiarność i zaangażowanie członków jednostki w ratowanie ludzkiego życia i dobytku, jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 500 zł organizację jubileuszu 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Główczyn.

Ad.8. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

Pan Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- przedstawił sprawy Referatu Administracyjnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. Wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania „Budowa pomostu do rekreacji i wypoczynku na Jeziorze Wielkim w Skępem oraz zagospodarowania turystyczne i rekreacyjne terenu w postaci wiat biesiadowych do wysokości 911 875,26 zł brutto.

2. Wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 651 180,97 zł brutto na realizację zadania kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla jednostek administracyjnych Powiatu Lipnowskiego.

3. Wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 3 644 zł brutto środków na realizację zadania pn. „Budowa dwóch budynków przeznaczonych na całodobowe opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży na działkach o nr ew. nr 8 miasta Lipna wraz z wyposażeniem- dostawa mebli”.

4. Wyraził zgodę na wynajęcie garażu murowanego na okres 3 lat znajdującego się w Lipnie przy ul. Sierakowskiego Pani S. Foksińskiej.

Ad.9. Rozpatrzenie pisma Pani A. Przybojewskiej i Pana J. Malinowskiego z Makówca w sprawie bieżącego użytkowania działki w Kolankowie.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił pisma Pani A. Przybojewskiej i Pana J. Malinowskiego dotyczących użytkowania działki w Kolankowie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na korzystanie w 2018 roku z gruntu, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego, ustalając odpłatność w wysokości 1000 zł za 1 ha rocznie.

Ad.10. Rozpatrzenie pisma Kapelana Strażaków Powiatu Lipnowskiego w sprawie objęcia patronatem Diecezjalnej Pielgrzymki Strażaków do parafii Święte Miejsce k. Przasnysza i pomocy dotyczącej wynajmu autokaru.

Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Kapelana Strażaków Powiatu Lipnowskiego oraz Prezesa Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lipnowskiego, w którym zwraca się z prośbą o dofinansowanie wynajmu autokaru na pielgrzymkę strażaków do Świętego Miejsca k. Przasnysza.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie wyraził zgodę na objęcie patronatem przez Powiat Lipnowski Diecezjalnej Pielgrzymki Strażaków Diecezji Płockiej oraz postanowił sfinansować koszt wynajmu autokaru z Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Ad.11. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego chce obniżyć o 25% kwotę dotacji na budowę placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starosta dodał, że zwrócił się do Ministerstwa Finansów o przeprowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu kontroli dotyczącej tego projektu.

Więcej spraw nie było.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego