W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 115/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 stycznia 2018 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Ponadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego.

4. Józef Waleczko- Prezes Zarządu „Szpital Lipno” sp. z o.o.

5. Jerzy Szyjkowski- Dyrektor ds. lecznictwa w „Szpital Lipno” sp. z o.o.

6. Elżbieta Mazanowska- Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

7. Mariusz Linkowski- Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

8. Stanisław Jagielski- członek Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 09.00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Podjęcie decyzji o ewentualnym finansowaniu/ współfinansowaniu modernizacji szpitala w zakresie dostosowania do wymogów sanitarnych.

2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

3. Sprawy różne.

Ad. 1. Podjęcie decyzji o ewentualnym finansowaniu/ współfinansowaniu modernizacji szpitala w zakresie dostosowania do wymogów sanitarnych.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że trzeba podjąć decyzję o ewentualnym finansowaniu modernizacji szpitala w zakresie dostosowania do wymogów sanitarnych.

J. Waleczko powiedział, że Szpital Lipno sp. z o.o. realizował Program Dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w taki sposób, na ile było to możliwe z zasobami finansowymi spółki. Oczywiście nie jest to wystarczające. Zrobiono ok. 30-40% z listy zadań tego Programu. Dodał, że połowa szpitali w Polsce nie spełnia tych wymagań.

J. Waleczko powiedział, że otrzymał od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wezwanie do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania opinii o wpływie niespełnienia wymagań, o których mowa w art.22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na bezpieczeństwo pacjentów. W merytorycznym zakresie on udzieli odpowiedzi, jednak jedną z informacji, o które prosi inspektor sanitarny jest przedstawienie stanowiska organu założycielskiego w sprawie planów sfinansowania modernizacji szpitala wraz z podaniem terminu ich realizacji. Zwrócił się więc do Zarządu Powiatu o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.

Przewodniczący Zarządu zapytał w jaki sposób najlepiej byłoby pomóc szpitalowi, jaka kwota jest potrzebna na planowane zadania w celu dostosowania standardów szpitala do odpowiednich wymogów sanitarnych.

Prezes Waleczko powiedział, że najważniejsza sprawa to modernizacja bloków operacyjnych, przetarg na modernizację odbyłby się w 2019 roku. Natomiast na Szpitalny Oddział Ratunkowy w 2020 roku. Potrzeba jest na to ok. 6 mln zł.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie kapitału zakładowego spółki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyjąć plan pomocy finansowej dla spółki „Szpital Lipno” w celu dalszej modernizacji szpitala pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu z propozycją zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lipnowskiego poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Szpital Lipno” o kwotę 2 mln zł w roku 2019, 1 mln zł w roku 2020 oraz 500 tys. zł w roku 2021 r., z przeznaczeniem na realizację w/w celu. Pozostała część środków zostanie zabezpieczona przez spółkę „Szpital Lipno”.

Radny Mariusz Linkowski zapytał czy faktycznie jest ryzyko zamknięcia w szpitalu oddziału położniczego.

Pan Jerzy Szyjkowski- Dyrektor ds. lecznictwa w „Szpital Lipno” sp. z o.o.- powiedział, że zagrożenie istnieje ze względu na to, że jest problem z obsadą dyżurów neonatologicznych. Ale robi się wszystko, żeby pozyskać nowego lekarza neonatologa.

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu Administracyjnego.

Pan Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Administracyjnego- przedstawił sprawy należące do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w stosunku do przedstawionych kwestii podjął następujące decyzje:

- zwiększył o kwotę 8 188,67 zł środków finansowych na dokonanie zakupów wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”- dostawa narzędzi na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W;

- zwiększył o kwotę 3 019,63 zł środków finansowych na dokonanie zakupów wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu „Pracownie zawodowe na poziomie- trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”- dostawa modeli anatomicznych krowy, świni, kury, na potrzeby Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

Ad.3. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Pan Jakub Klaban- szef Lipnowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- zwrócił się o pomoc w związku z 26. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zarząd Powiatu w Lipnie, mając na uwadze szczytny cel 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jakim jest dofinansowanie leczenia noworodków, w stosunku do próśb przedstawionych w pismach, postanowił:

- bezpłatnie udostępnić sale lekcyjne Zespołu Szkół w Lipnie w dniu 14.01.2018r. w celu organizacji miejsca do liczenia zebranych pieniędzy oraz wydawania posiłków dla wolontariuszy

- bezpłatnie udostępnić halę sportową Zespołu Szkół w Lipnie w dniu 12.01.2018r. na przeprowadzenie turnieju ,,Koszykarskich trójek”, w dniu 13.01.2018r. turnieju w piłkę siatkową, oraz w dniu 14.01.2018r. turnieju piłkarskiego, podczas których będą zbierane środki na WOŚP

- bezpłatnie udostępnić halę sportową Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dniu 12.01.2018r. na przeprowadzenie turnieju piłki nożnej, podczas którego zbierane będą środki na WOŚP

- ufundować puchar dla zwycięskiej drużyny organizowanego turnieju.

Więcej spraw nie było.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 stycznia 2018 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego