W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 113/ 2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2017r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, iż celem dzisiejszego posiedzenia jest przyjęcie i przekazanie na XXXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie, planowaną na dzień 28 grudnia materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję, tj. projektów uchwał w sprawie:

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok.

Dodał, że na tą sesję planowany jest również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/133/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2017-2028, które zostaną przekazane radnym w dniu sesji z uwagi na fakt, że do ostatniej chwili jednostki będą dokonywały zmian w budżecie w związku z końcem roku.

Nadmienił, ze XXXVI sesja planowana jest na dzień 28 grudnia br. na godz. 8,30 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie projekty uchwał w sprawach:

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

- przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2018 rok. , które stanowią zał. nr 2,3,4 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się również o udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do reprezentowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a także innymi podmiotami i osobami w sprawie sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia odpłatności z tytułu utrzymania małoletnich Mikołaja i Seweryna Jabłońskich w pieczy zastępczej tj. w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie postanowił udzielił wskazanego pełnomocnictwa radcy prawnemu Joannie Rapciewicz.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski o godz.8,50 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 grudnia 2017r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego