W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 4/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 grudnia 2014r. ( godz. 8:00 )


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2014r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014


1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie – Przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Powiedziała, że plan wydatków ulegnie zmianom w następujących działach: dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami; dział 757 – obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe; dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - pozostała działalność. Dodała, że zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na organizację imprez kulturalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyjąć projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014


9. Sprawy różne.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Zarządu pan Krzysztof Baranowski zamknął o godzinie 8:30 posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 19 grudnia 2014 roku.


Protokołowała

Emila PieczywekPowiadom znajomego