W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 listopada 2014 roku (godz. 10:00).


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu Lipnowskiego

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 13 listopada 2014r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

    Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

2. Sprawy różne.


1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

Skarbnik Powiatu -B. Małkiewicz - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Dodała, że zmniejszeniu ulegają dochody o kwotę 29 000 zł i zamkną się kwotą 60 933 530 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005- prace wojewódzkie; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Nadmieniła, że plan wydatków ulegnie zmniejszeniu i zamknie się kwotą 64 933 530 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dział 010 – administracja publiczna, rozdział 01005- urzędy wojewódzkie; dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące; dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80195 – pozostała działalność; dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej; dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; dział 854 – edukacja opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


2. Sprawy różne.

    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski K. Baranowski zamknął o godz. 10:15 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 26 listopada 2014r.


Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Emila Pieczywek
Powiadom znajomego