W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 88/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 kwietnia 2013r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:45 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2013r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” realizowanego w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  3. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” realizowanego w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- poinformowała, że po ostatnich negocjacjach w siedzibie MEN z instytucją pośredniczącą II stopnia tj. Ośrodkiem Rozwoju Edukacji powiatowi lipowskiemu udało się pozyskać kwotę 831 345,00 zł na realizację projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” . Zaznaczyła, że projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r. w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Kompleksowe wspomaganie szkół”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu ,,Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” realizowanego w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r. / uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że konieczność dokonania zmian w planie wydatków jednostek oświatowych polegające na zwiększeniu wydatków na remonty związane z likwidacją barier architektonicznych w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkól Specjalnych w Lipnie w dz. 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80120- szkoły podstawowe specjalne, w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80195- szkoły zawodowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013./ uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.3. Sprawy różne

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął o godz. 10,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 kwietnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

    Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego