W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 53/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 kwietnia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Bohdan Nowak- Przewodniczący Rady Gminy Lipno

2. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

3. Krzysztof Bierski- Specjalista w Dziale Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych

4. Agnieszka Grzywaczewska- Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:10 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie, Przewodniczącego Rady Gminy Lipno B. Nowaka, Dyrektora ZDP w Lipnie W. Jańczaka, pracownika Zarządu K. Bierskiego oraz w zastępstwie Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji Inspektor w tym Wydziale A. Grzywaczewską.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2012r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dzisiejsze posiedzenie Zarządu zostało zwołane w celu podjęcia ostatecznej decyzji związanej z wydatkowaniem znacznych środków publicznych dla społecznie oczekiwanej inwestycji jaką jest budowa obwodnicy dla miasta Lipna oraz żeby przypomnieć i zapisać chronologicznie przebieg działań dotyczących tej inwestycji potomnym i ewentualnym organom kontrolnym.

Przypomniał, że na sesji w dniu 2 lipca 2007r., która odbyła się Miejskim Centrum Kultury w Lipnie z udziałem trzech samorządów: Rady Miasta Lipna, Rady Gminy Lipno i Rady Powiatu w Lipnie zostały podjęte uchwały w sprawie: podjęcia działań mających na celu poszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie budowy obwodnicy drogowej dla Miasta Lipna oraz stanowisko w sprawie budowy schroniska dla zwierząt. Dodał, że po tej sesji odbyło się kilka spotkań z udziałem w/w samorządów, które dotyczyły obwodnicy, by w końcu w dniu 23 września 2008r. podpisać porozumienie na sali konferencyjnej Starostwa określające gotowość realizacji tej inwestycji. Porozumienie dotyczyło również określenia udziału finansowego w tym przedsięwzięciu tj. samorząd powiatowy -40%, samorząd Miasta Lipna- 40% i samorząd Gminy Lipno- 20% inwestycji. Dodał, że Powiat Lipnowski wziął na siebie rolę wiodącą przy realizacji tej inwestycji ponieważ pozostałe samorządy nie deklarowały takiej chęci, a ponadto dysponował komórką powołaną do administrowania drogami tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie. Zaznaczył, że po tym porozumieniu na dobre ruszyły procedury i działania związane z realizacja inwestycji tj. ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie dokumentacji, wydzielenie działek itp. Zaznaczył, że w międzyczasie odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi tą sprawą w Zarządzie Dróg Powiatowych, na którym to ze strony niewielkiej części mieszkańców pojawiły się głosy sprzeciwu, a większość zgodziła się z zaproponowanym przebiegiem obwodnicy. Dodał, że przez ten cały czas władze miejskie deklarowały chęć realizacji inwestycji. Podkreślił, że dopiero na spotkaniu w dniu 11 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Lipna władze miejskie określiły swoje stanowisko dot. realizacji projektu ,,Budowa Obwodnicy Miasta Lipna”. Zaznaczył, że dziwi go fakt, że dopiero w momencie kluczowym dla jej realizacji tj. w toku wydawania decyzji tzw. ZRiD samorząd miejski poinformował o braku środków na jej realizację w budżecie miasta. Wskazał, że na spotkaniu w dniu 11 kwietnia br. władze Powiatu jak i władze Gminy wyraziły swoje stanowisko, że mając na uwadze zaawansowanie prac przy tej obwodnicy i pomimo trudności finansowych należy kontynuować realizację projektu. Dodał, że na początku spotkania władze miejskie sugerowały, że budowa obwodnicy niewiele zmieni w ruchu komunikacyjnym miasta, że mają inne koncepcje rozwiązania tego problemu, że miasta nie stać na budowanie obwodnicy. Wskazał, że po przerwie Burmistrz Miasta Lipna oznajmił, że miasto może jedynie dołożyć 20% kosztów własnych czyli ok. 5 mln zł, co zostało poparte pismem Burmistrza Miasta Lipna z dn. 12 kwietnia 2012r. Dodał że w tym stanie rzeczy Powiatu Lipnowskiego nie stać na dołożenie brakującej kwoty, a występowanie do Marszałka Województwa o dołożenie takich środków jest niepoważne.

Zaznaczył, że na dzisiejszym posiedzeniu musi zostać podjęta ostateczna decyzja, by poinformować Urząd Marszałkowski o dalszych losach obwodnicy. Dodał, że należy mieć świadomość, że druga taka szansa na realizację tak dużego projektu się nie powtórzy, ponieważ istnieje duża przychylność Zarządu i Marszałka Województwa dla tej inwestycji oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Następnie otworzył dyskusję.

M. Kwiatkowski- wskazał, że na ostatniej sesji radny powiatu K. Grzywiński zapewnił, że samorząd miejski posiada zabezpieczone środki na budowę obwodnicy.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, ze władze miejskie zapewniają, że pieniądze na budowę obwodnicy mają ale nie oznacza to, że całość zaplanowanej kwoty chcą przeznaczyć na budowę obwodnicy. Na dzień dzisiejszy deklarują chęć przeznaczenie na ten cel jedynie do kwoty 20%. Dodał, że w poprzedniej kadencji sam był radnym miejskim i zawsze miał wrażenie, że władze miejskie nie czuły się współodpowiedzialne za realizację projektu i często podkreślały, że miastu obwodnica nie jest potrzebna.

P. Wojciechowski- wskazał, że zawsze miał podobne odczucia jak Dyrektor Jańczak. Dodał, że w tej sytuacji największymi przegranymi będą mieszkańcy Lipna, gdyż wybrane władze powinny je reprezentować i wypełniać ich wolę. Dodał, że obwodnica jest szansą, ponieważ jak pokazuje doświadczenie innych miejscowości posiadających obwodnicę, to właśnie wokół niej koncentruje się biznes, powstają przedsiębiorstwa, rożne lokale. Wskazał, że taka szansa, nawet przy determinacji Starosty już się nie powtórzy i z tego miejsca chce podziękować wszystkim za włożoną w ten projekt pracę.

B. Nowak- Przewodniczący Rady Gminy Lipno- powiedział, ze Burmistrz Lipna na ostatnim spotkaniu w dniu 11 kwietnia jasno powiedział, ze mieszkańcy Lipna nie chcą obwodnicy. Zaznaczył, że władze miejski potraktowały pozostałych partnerów niepoważnie deklarując tylko do 20% udziału w tej inwestycji, która jakby nie patrzeć dotyczy przede wszystkim mieszkańców Lipna.

K. Kwiatkowski- powiedział, że w piśmie Burmistrza zostało zawarte jednoznaczne stanowisko. Dodał, że od samego początku Rada Powiatu w Lipnie miała świadomość, że przystając na budowę obwodnicy rezygnuje z wielu innych ważnych inwestycji na terenie całego powiatu a mimo to podjęta to zobowiązanie, tak jak w przypadku decyzji o restrukturyzacji szpitala zakończonej pomyślnie. Dodał, że skoro zdaniem władz miejskich mieszkańcy miasta Lipna nie chcą obwodnicy, to pozostali partnerzy nie będą uszczęśliwiać ich na siłę. Podkreślił, że szkoda tylko, że samorząd miejski określił się tak późno, ponieważ zostały wydatkowane już środki finansowe na tę inwestycję i poniesiony wysiłek ludzki, który mógłby być spożytkowany na inne cele. Zaznaczył, że niepotrzebnie powiat wraz z Gminą Lipno znalazł się w niepoważnym towarzystwie włodarzy Miasta Lipna. Dodał, że jego zdaniem należy sobie podziękować i zamknąć na tym etapie te inwestycję.

M. Kwiatkowski- powiedział, że należy poinformować mieszkańców o zaistniałych faktach.

J. Poliwko- powiedział, że do dnia dzisiejszego uważa, że obwodnica jest miastu potrzebna, ale stanowisko przedłożone przez włodarzy miejskich prowadzi do zakończenia tego przedsięwzięcia na tym etapie. Dodał również, że gwarancja Burmistrza Miasta Lipna, że miasto dołoży 20% inwestycji nie może być traktowana poważnie, ponieważ nie ma żadnej pewności, że w trakcie dalszych prac ta kwota nie będzie obniżana.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, że z uwagi na fakt, iż samorząd miejski jest parterem niewiarygodnym nie możemy mieć gwarancji, że za rok znów nie zmieniłby decyzji w sprawie obwodnicy. Dodał, że firma, która wygrała przetarg na dokumentację dot. obwodnicy musi ją skończyć ponieważ jest zobowiązana zawartymi umowami.

P. Wojciechowski- zwrócił się z pytaniem, jak długo ważna będzie dokumentacja dotyczą obwodnicy.

K. Bierski- Specjalista w Dziale Utrzymania Dróg, Mostów i Zamówień Publicznych - powiedział, że w tego typu dokumentacji dokonanie choćby jednej najmniejszej zmiany powoduje, że staje się ona nieważna. Dodał, że wykup gruntów mógłby tym zmianom zapobiec, ale to naraża partnerów na koszty, które zostały wycenione wstępnie na około 2,5 mln zł, co w przypadku zagrożenia inwestycji jest wydatkiem niepotrzebnym. Ponadto pozostaje problem społeczny ponieważ właściciele działek sąsiadujących z wydzielonym pasmem powinni mieć zapewniony dojazd do swoich nieruchomości.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że firma, która wygrała przetarg na budowę obwodnicy nie dokonała tego w odpowiednich terminach, dlatego zobowiązał ZDP w Lipnie do wyegzekwowania stosownych kar wynikających z zawartej umowy.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie projektu ,,Budowa obwodnicy miasta Lipna” z listy projektów kluczowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął decyzję o wystąpienie do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o wykreślenie projektu ,,Budowa obwodnicy miasta Lipna” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013,powiadamiając o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony oraz zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie do wycofania wniosku o wydanie decyzji ZRiD w odpowiednich organach. Nadto zobowiązał wszystkich zainteresowanych do rzetelnego zabezpieczenie dokumentacji dot. obwodnicy.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 kwietnia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego