W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 21/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 lipca 2011 roku

Protokół Nr 21/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 27 lipca 2011 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Z-cę Przewodniczącego Zarządu Jarosława Poliwko.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.00 Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Poliwko witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Jarosław Poliwko przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2011 roku. /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok /ref. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu/

  3. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o nadanie odznak honorowych "Zasłużony dla rolnictwa".


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2011 roku.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego. Wyjaśniła, że na koniec II kwartału 2011 roku dochody (na plan 62 881 973,00 zł) zostały wykonane w wysokości 30 016 963,93 zł, tj. 47,74% planu. Natomiast wydatki (na plan 62 881 973,00 zł) zostały wykonane w wysokości 27 240 090,15, tj. 43,32 % planu. Szczegółowe wykonanie budżetu w rozbiciu na poszczególne źródła dochodów i wydatków przedstawia załącznik do uchwały.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonanym budżecie Powiatu Lipnowskiego za II kwartał 2011 roku.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 10 602 zł i zamkną się kwotą 62 912 406 zł. Zmiany dokonuje się w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 602 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Natomiast planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 10 602 zł i zamkną się kwotą 62 912 406 zł. w dziale rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 602 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.3. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o nadanie odznak honorowych "Zasłużony dla rolnictwa".

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla rolnictwa" dla następujących osób: Władysława Szablewskiego, Grzegorza Izraelskiego, Henryka Gutmańskiego, Józefa Wiśniewskiego, Pawła Jankowskiego. /wnioski w załączeniu do protokołu/

Ponadto Zarząd Powiatu w Lipnie upoważnił Krzysztofa Baranowskiego Starostę Lipnowskiego do podpisania wniosków o nadanie odznak honorowych.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Z-ca Przewodniczącego Zarządu J. Poliwko zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 lipca 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

Powiadom znajomego