W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 8/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 23 lutego 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Mieczysłąw Rojek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8.40 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 lutego 2011 roku.

Następnie powiedział, że dzisiejsze posiedzenie został zwołane, by przyjąć i przekazać na posiedzenie Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

Zwrócił się do Skarbnik Powiatu w Lipnie o przedstawienie przygotowanych autopoprawek.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały RP w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

Powiedziała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 160 900 zł i zamkną się kwotą 60 960 580 zł. Dodała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej: dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85195- pozostała działalność, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze i rozdz. 85295- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz.85415- pomoc materialna dla uczniów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z sytuacją finansową Powiatowego Urzędu Pracy dotyczącą środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych. Dodał, że PUP w Lipnie otrzymał około 40% ubiegłorocznego algorytmu. Zaznaczył, ze w takim wypadku Zarząd Powiatu będzie szukał innych rozwiązań korzystnych dla osób bezrobotnych, zwłaszcza dla bezrobotnej młodzieży i osób w bardzo trudnej sytuacji życiowej, polegających na przeznaczeniu środków własnych na aktywizacje bezrobotnych i przeciwdziałanie bezrobociu. Dodał, że takie rozwiązania należy jednak skonsultować z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy.

K. Kwiatkowski- powiedział, że sytuacja rzeczywiście wymaga pomocy ze strony władz powiatu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 23 lutego 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

Powiadom znajomego