W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 168/2010 z z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2010r.

Protokół Nr 168/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 29 listopada 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu, a w punkcie 7 porządku obrad na posiedzenie Zarządu przybył J. Poliwko, wówczas stan osobowy wynosił 5 członków (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie kadencji 2006-2010

4. Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

5. Jozef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

6. Aneta Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 listopada 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 2. Rozpatrzenie pisma Sołtysa Jasienia w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jasień /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 3. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej Ośmiałowa w sprawie wybudowania chodnika dla pieszych w miejscowości Ośmiałowo /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

 4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przesunięcia terminu zapłaty faktur za czynsz dzierżawny /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

 6. Informacja o zmianach NFZ w kontrakcie na 2011 rok /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/

 7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/

 9. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie nieodpłatnego udostępnienia garażu do przetrzymywania samochodu służącego do ratownictwa wodnego /ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/

 10. Rozpatrzenie pisma A. Doleckiej w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/

 11. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Informacja o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie przedstawił informację o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych. Wskazał, że przygotowane na ten rok zasady zimowego utrzymania dróg nie różnią się od tych, które obowiązywały w roku ubiegłym i sprawdziły się podczas ciężkich warunków zimowych. Poinformował, że drogi powiatowe utrzymywane są w 5 grupie klasyfikacji utrzymania dróg w okresie zimowym tj. jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek oraz jezdnia posypana na odcinkach dróg decydujących o możliwości ruchu. Zaznaczył, ze w V kategorii dopuszczalne są przerwy w komunikacji do 24 godzin. Dodał, że wiosną wygasł 3-letni kontrakt z wykonawcami i został ogłoszony przetarg na świadczenie usług odśnieżania i zostały podpisane umowy z nowymi podmiotami w tym zakresie. Wskazał, że ZDP w Lipnie podpisał umowy z 12 podstawowymi podmiotami obsługującymi pługi plus umowy z 12 podmiotami dodatkowo obsługującymi pługi i 17 umów na obsługę dodatkowego sprzętu pomocnego w odśnieżaniu. Zaznaczył, że do zwalczania śliskości na drogach ZDP w Lipnie stosuje mieszankę piachu z solą i w tym momencie ZDP w Lipnie dysponuje 850-900 tonami tej mieszanki i w tym roku rozdysponowała po 100 ton na poszczególne jednostki do odśnieżania. Dodał, ze nowym elementem jest zakupienie i zainstalowanie GPS-ów w każdej piaskarce, dzięki czemu każdy dyżurny w ZDP w Lipnie będzie miał pogląd dot. trasy przejazdu poszczególnej piaskarki. Zaznaczył, że tylko udokumentowane przejazdy piaskarek będą opłacane. Podkreślił, że stawki za obsługę piaskarek poszły znacznie wzwyż i w tej chwili ZDP w Lipnie płaci 196 zł na jedną godziną pracy piaskarki. Nadmienił, że o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z poszczególnymi telefonami otrzymali urzędy gmin, Komenda Powiatowa PSP w Lipnie, Policja i wszystkie służby, które taka informację mieć powinny. Kończąc podkreślił, ze ZDP w Lipnie jest przygotowany do zimy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją o zasadach zimowego utrzymania dróg powiatowych.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Sołtysa Jasienia w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jasień /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na 2011r. został już zaplanowany zakres prac związanych z wykonaniem chodników w poszczególnych miejscowościach powiatu lipnowskiego i Jasień w tych planach nie został uwzględniony. Wskazał, ze na terenie Gminy Tłuchowo został zaplanowany do realizacji chodnik w miejscowości Tłuchowo, na ulicy, przy której znajduje się min. posterunek Policji.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by udzielić odpowiedzi, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oszczędności w środkach przeznaczonych na budowę chodników, zostanie wykonany z budżetu roku 2011 chodnik w Jasieniu, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas ta inwestycja zostanie zaplanowana do zrealizowania w 2012r

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oszczędności w środkach przeznaczonych na budowę chodników, zostanie wykonany w roku 2011 chodnik w Jasieniu, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas ta inwestycja zostanie zaplanowana do zrealizowania w 2012r


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Rady Sołeckiej Ośmiałowa w sprawie wybudowania chodnika dla pieszych w miejscowości Ośmiałowo /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na 2011r. został już zaplanowany zakres prac związanych z wykonaniem chodników w poszczególnych miejscowościach powiatu lipnowskiego i Ośmiałowo w tych planach nie zostało uwzględnione.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by udzielić odpowiedzi, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oszczędności w środkach przeznaczonych na budowę chodników, zostanie wykonany z budżetu roku 2011 chodnik w Ośmiałowie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas ta inwestycja zostanie zaplanowana do zrealizowania w 2012r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oszczędności w środkach przeznaczonych na budowę chodników, zostanie wykonany w roku 2011 chodnik w Ośmiałowie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas ta inwestycja zostanie zaplanowana do zrealizowania w 2012r..


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie przesunięcia terminu zapłaty faktur za czynsz dzierżawny /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno-powiedział, że jako pierwsze wystosował pismo dotyczące przesunięcia terminu zapłaty faktur za czynsz dzierżawny za ruchomości i nieruchomości do dnia 20.12. 2010, jednakże w związku ze zmniejszeniem wartości kontraktu na 2010r. o 55.845 zł i koniecznością wykonania niezbędnych remontów i napraw w szpitalu zwrócił się o umorzenie zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiące październik, listopad, grudzień 2010r. i styczeń luty, marzec 2011. Poinformował również, że przeznaczył również pewne środki finansowe na nagrody dla pracowników szpitala .

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że rozważając argumentację Prezesa Zarządu Spółki uważa, że należy przychylić się do prośby i umorzyć zobowiązania spółki z tytułu czynszu dzierżawnego ruchomości i nieruchomości wynikające ze stosownych umów z dnia 01 września 2009r.za okres od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r., natomiast w stosunku do należności za styczeń, luty i marzec 2011r. proponuje zaczekać, ponieważ może się okazać, że Spółka osiągnie znaczący zysk i będzie mogła uregulować swoje zobowiązania z tytułu zawartych umów dzierżawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków wyraził zgodę na umorzenie zobowiązań spółki z tytułu czynszu dzierżawnego ruchomości i nieruchomości wynikających ze stosownych umów z dnia 01 września 2009r.za okres od 1 października 2010r. do 31 grudnia 2010r.


Ad.6. Informacja o zmianach NFZ w kontrakcie na 2011 rok /ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że pierwsza propozycja kontraktu na 2011r. zakładała zmniejszenie kontraktu o około 1 mln zł, ale po negocjacjach będzie on mniejszy na około 500 tys zł. Dodał, ze propozycja kontraktu podstawowej działalności szpitala wynosi 19,5 mln zł, natomiast zmniejszy się kontrakt na psychiatrię ponieważ jest on zweryfikowany do liczby posiadanych łóżek zgodnie z obowiązującymi norami tj. w przypadku szpitala na oddziałach psychiatrycznych 73 łóżek, za które NFZ płaci 150 zł., jak również zmniejszenie kontraktu na opiekę specjalistyczną ( poradnie). Wskazał, że na chwilę obecną nie podpisał żadnej umowy kontraktowej. Nadmienił, że Wojewódzki Konsultant ds. psychiatrii podejmie działania w NFZ zmierzające do zwiększenie nakładów finansowych na psychiatrię dla województwa kujawsko- pomorskiego. Zaznaczył równocześnie, że NFZ nie płaci za nadwykonania i szpital zastanawia się nad wystąpieniem do sądu przeciwko NFZ. Zaznaczył, że już w tej chwili pacjenci na oddziale pediatrii i wewnętrznym leczeni są na koszt szpitala.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem, czy znane są oszczędności wynikające z przeniesienia oddziałów psychiatrycznych do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno powiedział, ze na chwilę obecną nie jest w stanie określić oszczędności, jakie powstały z tego tytułu, ale na pewno będą dotyczyły oszczędności z tytułu oleju opałowego, podatku od nieruchomości, transportu, prądu i innych mediów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedstawioną informacją dot. kontraktu na 2011r.

Na posiedzenie Zarządu przybył Jarosław Poliwko. Stan osobowy Zarządu- 5 członków.


Ad.7. Podjecie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 44 322 zł i zamkną się kwotą 83 745 327 zł.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- Dział 710- działalność usługowa, rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

- Dział 750- administracja publiczna, rozdz. kwalifikacje wojskowe,

- Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

- Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 44 322 zł i zamkną się kwotą 83 745 327 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami

i nieruchomościami,

- Dział 710- działalność usługowa, rozdz. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),

- Dział 710- działalność usługowa, rozdz. 71014- opracowania geodezyjne i kartograficzne

- Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75020- starostwa Powiatowe,

- Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75045- kwalifikacje wojskowe,

- Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75095- pozostała działalność,

- Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

- Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne,

- Dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85111- szpitale ogólne,

- Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333- Powiatowe urzędy pracy,

- Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów,

- Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./ uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.8. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/

A. Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych- zwróciła się o ustalenie tryb i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn.1/ ,,Udzielenie kredytu dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.600,000 zł”, 2/ ,,Udzielenie kredytu dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.570,000 zł” oraz powołanie komisji przetargowych na w/w zadania.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przetarg na w/w zadania odbył się w trybie przetargu nieograniczonego oraz zaproponował powołanie komisji przetargowej na oba zadania w następującym składzie: jako Przewodnicząca- Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, jako sekretarz komisji podinspektor ds. zamówień publicznych Aneta Ofmańska, jako członkowie komisji: Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski, Kierownik Referatu finansowo- księgowego Wioletta Frej i Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Arkadiusz Linkowski

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb i powołał komisję przetargową na zadanie pn.1/ ,,Udzielenie kredytu dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.600,000 zł”, 2/ ,,Udzielenie kredytu dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.570,000 zł” na tryb przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową na oba zadania w następującym składzie:

 1. Barbara Małkiewicz- Przewodniczący Komisji

 2. Zbigniew Chmielewski

 3. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

 4. Wioletta Frej

 5. Arkadiusz Linkowski

A. Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych – poinformowała, że firma Tamex s.c., która opracowuje dokumentację planowanego remontu oddziału wewnętrznego informuje, że wystąpiła konieczność zaprojektowania dodatkowych elementów, które nie zostały uwzględnione przy zleceniu opracowania, a są niezbędne do użytkowania oddziału. Dodała, że zmiany w projekcie spowodują wzrost kosztów opracowania projektowanego o 25%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze rozmawiał z wykonawcami projektu i faktycznie zachodzi konieczność dokonania zwiększenie projektu, by w przyszłości nie mieć problemów z użytkowaniem oddziałów, dlatego proponuje wyrazić zgodę na to zwiększenie, natomiast zaznaczył, że z wykonawcą będzie rozmawiał o koszcie tego zwiększenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził na zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej związanej z planowanym remontem oddziału wewnętrznego szpitala, opracowywanym przez firmę ,,Tamex s.c. i z w tym związane zwiększenie kosztów tegoż opracowania projektowego.

Ad.9.Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego WOPR w sprawie nieodpłatnego udostępnienia garażu do przetrzymywania samochodu służącego do ratownictwa wodnego /ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/.

A. Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zabezpiecza bezpieczeństwo nad akwenami wodnymi powiatu lipnowskiego i świadczy pomoc w ratownictwie wodnym. Dodał, że ponadto Lipnowski WOPR jest wpisany w zarządzanie kryzysowe, dlatego proponuje przychylić się do prośby WOPR-u, wskazując, że zabezpieczenie garażu należeć będzie do wynajmującego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne korzystanie z garażu, będącego w dyspozycji powiatu, w celu przechowywania samochodu i sprzętu do ratownictwa wodnego do 31 marca 2011r.


Ad.10.Rozpatrzenie pisma A. Doleckiej w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany ref. A. Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych/

A. Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu pod garaż blaszany na os. Korczka (dz. nr 66) z dniem 30 listopada 2010r.


Ad.11. Sprawy różne

A. Ofmańska- Podinspektor ds. zamówień publicznych – zwróciła się do Zarządu o ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie dot. założenia numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 w PWEG 2000 dla obrębów Gminy Wielgie, którego wartość określona została na 250 tys. brutto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb i powołał komisję przetargową na zadanie dot. założenia numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 w PWEG 2000 dla obrębów Gminy Wielgie na tryb przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową na to zadanie w następującym składzie: Naczelnik Wydziału Geodezji Henryka Segień jako Przewodnicząca komisji, Podinspektor ds. zamówień publicznych Aneta Ofmańska- jako Sekretarz komisji, Piotr Cieślakiewicz- Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Kierownik Referatu finansowo- księgowego Wioletta Frej i Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Arkadiusz Linkowski jako członkowie komisji.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- wskazał, ze firma REMBUD z Włocławka wadliwie wykonała instalację centralnego ogrzewania w szpitalu i teraz powinna dokonać naprawy tej instalacji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze należy wyegzekwować od firmy poprawę instalacji a jeżeli będzie się uchylać od tego obowiązku, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji ubezpieczeniowej.

Nadto poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do dnia 2 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Powiatu poprzedniej kadencji musi zwołać pierwszą sesję Rady Powiatu w Lipnie tej kadencji, na której prawdopodobnie zostanie wybrane Prezydium Rady.

B. Małkowicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że do końca roku planuje się uregulować następujące zadłużenie po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, a mianowicie: całe zadłużenie wobec ZUS w wysokości 19 200 000,00, całe zadłużenie wobec PFRON w wysokości 1 409 927,99 zł, całe zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 386 103,48 zł, całe zadłużenie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego- 4 672 258,20 zł i pozostaje kwota 2 748 121,00 zł i ta kwotę planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec BRE Bank. Dodał, że ponadto w przyszłym roku zgodnie z zawartą ugodą spłaci się zadłużenie wobec Urzędu Miasta w Lipnie w wysokości 700 tys. zł

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że ZUS w wyniku ponownego przeliczania zmniejszyło o około 4 mln zł z tzw. opłaty prolongacyjnej i odsetek, zaś na chwilę obecną PFRON nic nie umorzył, ale podejmiemy rozmowy, by zechcieli przychylić się do naszej prośby w sprawie renegocjacji układu ratalnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z informacją Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącą zakresu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg oraz 5 wezwań na rozprawy administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę powiatową Nr 2226C relacji Rogowo- Skępe.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 listopada 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna ŚliwińskaPowiadom znajomego