W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 166/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 listopada 2010r

Protokół Nr 166/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 5 listopada 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Jarosław Skrzyniarz- referent


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9:30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 października 2010 roku.

Następnie powiedział, iż celem dzisiejszego posiedzenie jest przyjęcie autopoprawek i innych projektów uchwał kierowanych na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz unieważnienie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności powiatu lipnowskiego tj. dz. 2238/7, 2238/12, 2238/13, 2238/14 położnych Lipnie, obręb 9 oraz postanowienie o uruchomieniu nowej procedury przetargowej na w/w nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem.

Następnie zwrócił się do Skarbnik Powiatu w Lipnie o przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiała autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 listopada 2010r. dotyczące zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Wskazała, że zmiany następują w dochodach powiatu, ponieważ planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 660 280 zł i zamkną się kwotą 83 701 005 zł. Zaznaczyła, że zmiany następują w dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 758- rożne rozliczenia rozdz. 75814- rożne rozliczenia finansowe, dz. 801-oswiata i wychowanie rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, rozdz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz. 926- kultura fizyczna i sport rozdz. 92601- obiekty sportowe. Wskazała, ze plan wydatków ulegnie zwiększeniu w kwotę 660280 zł i zamknie się kwotą 92 341 046zł. Poinformowała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 710- działalność usługowa rozdz. 71015- nadzór budowlany, dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75019- rady powiatów, rozdz. 75020- starostwa Powiatowe, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80102- pozostała działalność, rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, rozdz. 80130- szkoły zawodowe, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne, dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85395- pozostała działalność. Dodała, że zmiany nastąpią również w funduszach celowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


B.Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, ze pojawiła się propozycja podzielenia planowanego kredytu bankowego w wysokości 5 170 000 zł na dwa kredyty tj. jeden w wysokości 2 600 000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową oraz w wysokości 2 570 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że podjęcie dwóch uchwał ma uzasadnienie praktyczne, ponieważ może okazać się w praktyce, ze jeden z tych kredytów zostanie niezrealizowany. Dodał, ze należy wystąpić do Przewodniczącego Rady, by w miejsce przesłanego w materiałach projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego, dwóch projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie oraz w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekty uchwał stanowią zał. nr 3,4 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- powiedział, że zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu Powiatu w Lipnie dot. zamiaru sprzedaży działek o nr 94/5 i 94/6 w Leniach Wielkich zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży nieruchomości w drodze przetargowej i skierował na XLIX sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowią zał. nr 5 do nin. protokołu/.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w wyniku pomyłki urzędnika Starostwa polegającej na błędnym przygotowaniu ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności powiatu lipnowskiego tj. dz. 2238/7, 2238/12, 2238/13, 2238/14 położnych Lipnie, obręb 9 zachodzi konieczność unieważnienia w/w przetargu i ogłoszenia nowego przetargu na zbycie /w/w nieruchomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własności powiatu lipnowskiego tj. dz. 2238/7, 2238/12, 2238/13, 2238/14 położnych Lipnie, obręb 9 oraz postanowił o uruchomieniu nowej procedury przetargowej na w/w nieruchomości zgodnie z obowiązującym prawem.


Przewodniczący Zarządu- powiedział, że wpłynęło pismo z Zespołu Szkól w Lipnie w sprawie: przyznania dodatkowych środków na konserwację boiska sportowego ,, Orlik”. Dodał, ze ponieważ autopoprawki do projektu uchwały zostały już przygotowane proponuje, by konserwacja została wykonana z budżetu Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, by środki na konserwacje boiska sportowego ,,Orlik” w wysokości 2 500 zł pochodziły z budżetu Starostwa Powiatowego w Lipnie.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 5 listopada 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego