W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 164/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 października 2010r

Protokół Nr 164/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 19 października 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4. Józef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do projektu ,,e- Usługi- e Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego”./ ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

 2. Informacja Spółki Szpital Lipno w sprawie warunków kontaktowania podstawowej działalności NZOZ Szpital Lipno- leczenie szpitalne. ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

 3. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

 4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę o numerze ew. 2238/11na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. o nr2238/9 zabudowanej budynkiem hydroforni i studnią głębinową./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 5. Rozpatrzenie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w sprawie możliwości spłaty wykupu działki o nr 442/30 w dwóch ratach ./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

 6. Zatwierdzenie protokołu uzgodnień dot. ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Kościuszki 18-20.

 7. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie rozważenia możliwości percypowania w kosztach budowy kompleksu boisk sportowych przy ZS w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 8. Rozpatrzenie pisma Zespół Szkól w Skępem wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Bi T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców M. Linkowski ze Skępego. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi w celu odbycia posiedzenia Rady Powiatowej Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej.

 10. Rozpatrzenie pisma członka Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń n/W- Biskupice – Płock od km 0+000 do km 25+739.

 11. Rozpatrzenie pisma Sołtysa Sarnowo w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku od Nowego Chrostkowa do Krzyżówek.

 12. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2011r. przebudowy i modernizacji niektórych odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Skępe.

 13. Rozpatrzenie pisma Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie rozważenia możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla powiatu.

 14. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adaptacji oraz opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w sprawie rozważenia możliwości przyjęcia uchwały wspierającej finansowo niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze na terenie powiatu

 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2010r. / ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 16. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 17. Uruchomienie procedury przetargowej na długoterminowy kredyt bankowy. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 18. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas przekraczający normę. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 19. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie pomocy finansowej na remont i zakup sprzętu dla posterunków Policji w Kikole, Skępem i Dobrzyniu n/W. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 20. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie uwzględnienia w tworzonym projekcie budżetu na 2011r.środków finansowych na Komendy na zakup paliwa do pojazdów służbowych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

 21. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie rozważenia możliwości przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do projektu ,,e- Usługi- e Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego”./ ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, ze Spółka Szpital Lipno poczyniła już pewne przygotowania związane z udziałem w projekcie kluczowym pn,, e Usługi- e – Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego polegającym na modernizacji i rozbudowie infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenia nowego szpitalnego systemu informacyjnego, zainstalowania nowego sprzętu i oprogramowania. Wskazał, że przy prognozach dotyczących mniejszego kontraktu na 2011r. szpitala nie stać na zabezpieczenie środków własnych na pokrycie 25% wkładu własnego niezbędnego do przystąpienia do w/w projektu. W związku z powyższym zaproponował, aby powiat lipnowski zabezpieczył w budżecie powiatu kwotę 437 524 75 zł, która stanowi wkład własny. Wskazał, że w tej chwili, przy takim zaawansowaniu prac to szpital powinien realizować projekt. Poinformował, że w takim przypadku podjęcie decyzji o przyznaniu środków będzie umożliwiało Spółce przystąpienie i realizację w/w projektu w szpitalu oraz wpłynie na podwyższenie o tę kwotę kapitału zakładowego Spółki Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż należy inwestować w szpital, gdyż to służy przede wszystkim pacjentom, dlatego zaproponował wpisać przedmiotową inwestycję do projektu budżetu powiatu lipnowskiego i zabezpieczyć na ten cel kwotę 437 524 75 zł, która stanowi wymagane 25% wkładu własnego na okres lat 2011- 2012.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zabezpieczyć kwotę 437 524 75 zł, która stanowi wymagane 25% wkładu własnego do udziału w projekcie ,,e- Usługi- e Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko- Pomorskiego” na okres lat 2011- 2012.


Ad.2. Informacja Spółki Szpital Lipno w sprawie warunków kontaktowania podstawowej działalności NZOZ Szpital Lipno- leczenie szpitalne. ref. Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że otrzymał propozycję Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy dotyczącą warunków kontraktowania podstawowej działalności NZOZ Szpital Lipno na 2011 rok, który może być niższy nawet o 1 mln zł.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że 21 października br. przyjedzie do powiatu Dyrektor Bydgoskiego Oddziału NFZ Wisław Kiełbasiński, by rozmawiać na temat kontraktu dla lipnowskiego szpitala.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem, czy kapelan w szpitalu jest na umowę o prace.

J. Waleczko- powiedział, że kapelan w szpitalu zatrudniony jest na umowę o pracę i otrzymuje ,,dodatek Relingowy”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


Ad.3. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił się o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy najmu garażu murowanego położonego na ul. 11 Listopada w Lipnie oraz w kwestii przedłużenia umów dzierżawy powierzchni dachowej szpitala Telefonii Cyfrowej Sp z o.o. na okres 3 lat, POLKOMTEL- owi S.A. do 2019r. oraz Spółce P4 na okres 3 lat. Nadmienił, ze umowa z POLKOMTELEM została zawarta w 2004 r. przez ówczesnego Dyrektora szpitala na okres 15 lat.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- wskazał, że kontynuacja w/w umów jest wskazana z punku widzenia Spółki, gdyż przynosi spółce środki finansowe, które Spółka inwestuje w poprawę standardów funkcjonowania szpitala.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy elastycznie podejść do tematu kontynuacji umów, gdyż z tego Spółka otrzymuje korzyści finansuje. W związku z powyższym zaproponował przygotowanie właściwych projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie 1.wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu garażu murowanego położonego przy ul. 11 Listopada w Lipnie z Panem Januszem Szewczyńskim; 2. pozytywnie ustosunkował się do pism Spółki Szpital Lipno sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy z Telefonią Cyfrową Sp. zo.o., z Polkomtelem S. A. i ze Spółką P4 zgodnie z terminami określonymi w/w pismach, zobowiązując odpowiednie służby do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie.


Ad 4. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę o numerze ew. 2238/11na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. o nr2238/9 zabudowanej budynkiem hydroforni i studnią głębinową./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości nr 2238/9 położonej przy ul. 11 Listopada Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie aby utrzymać pełną użyteczność działki nr 2238/9, której właścicielem jest Powiat Lipnowski, celowym i koniecznym jest obciążenie nieruchomości ozn. geodezyjnie jako dz. nr 2238/11 służebnością przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości, wobec której podjęto zamiar sprzedaży w drodze bezprzetargowej PUK w Lipnie. Dodał, ze należy zastanowić się, czy ta nieodpłatność ma być odpłata czy nieodpłatna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez dz. o nr ewid. 2238/11, która stanowi własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz każdoczesnych właścicieli działki o nr ewien.2238/9 zabudowanej budynkiem hydroforni i studnią głębinową, zobowiązując odpowiednie służby do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tym zakresie.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w sprawie możliwości spłaty wykupu działki o nr 442/30 w dwóch ratach ./ref. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz/.

Z. Chmielewski- wskazał, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe zwróciła się o wyrażenie zgody na spłatę za wykup działki nr 442/30 w kwocie 55 166 zł w dwóch ratach tj. .pierwsza rata płatna w dniu aktu notarialnego w wysokości 30 000 zł, druga do dnia 30 czerwca 2011r. w kwocie 25 166 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę za zakup działki nr 442/30 w kwocie 442/30 w kwocie 55 166 zł w dwóch ratach tj. .pierwsza rata płatna w dniu aktu notarialnego w wysokości 30 000 zł, druga do dnia 30 czerwca 2011r. w kwocie 25 166 zł.


Ad.6. Zatwierdzenie protokołu uzgodnień dot. ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Kościuszki 18-20.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze od 1 stycznia 2011r. Sanepidu przechodzą pod władztwo samorządu powiatowego. Wskazał, ze władze miasta Lipna inwestują w ciepłociąg, którą to inwestycje realizuje w imieniu miasta Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Dodał, że istnieje możliwość doprowadzenia ciepłociągu do budynku Sanepidu, przy ul. Kościuszki 18-20. Wskazał, że koszt tego doprowadzenia został obliczony na 23 tys. zł i te kwotę proponuje ująć w przyszłorocznym budżecie Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wyraził zgodę na doprowadzenie do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie ciepłociągu i postanowił zabezpieczyć na ten cel kwotę 23 tys.zł w budżecie powiatu na 2011r.


Ad.7. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie rozważenia możliwości percypowania w kosztach budowy kompleksu boisk sportowych przy ZS w Skępem. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – powiedziała, iż wpłynęła odpowiedź od Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, że władze samorządowe zainteresowane są partycypowaniem w kosztach budowy kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że koszt budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem wyniesie ponad 3 mln zł, z czego można pozyskać ponad 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by powiat lipnowski ujął tę inwestycję w przyszłorocznym budżecie i zabezpieczył na ten cel kwotę 300 tys zł i to samo zaproponować władzom samorządowym miasta i gminy Skępe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zabezpieczyć kwotę 300 tys. zł w przyszłorocznym budżecie powiatu na realizację inwestycji budowy boiska sportowego przy ZS w Skępem i o to samo wystąpił do władz samorządowych Miasta i Gminy Skępe.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespół Szkól w Skępem wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Bi T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców M. Linkowski ze Skępego. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze od co najmniej 2 lat ZS w Skępem zawierał umowę na przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kat. B i T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, gdyż takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze finansowo niż przeprowadzanie kursów przez szkołę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kategorii B i T z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców Mariusz Linkowski.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi w celu odbycia posiedzenia Rady Powiatowej Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie Dworku Modrzewiowego przy DPS w Nowej Wsi w dniu 21 października 2010r. w celu przeprowadzenia Rady Powiatowej Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma członka Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń n/W- Biskupice – Płock od km 0+000 do km 25+739.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie proponująca pozytywnie zaopiniować przebieg istniejącej drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń n/W- Biskupice – Płock od km 0+000 do km 25+739.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował sprawę zmiany przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny- Dobrzyń nad Wisłą – Biskupice- Płock od km 0+000 do km 25+ 739 na drogę wojewódzką Nr 562 relacji: droga krajowa 67- Dobrzyń nad Wisła- Biskupice- Płock od km 0+000 do km 25+ 334.


Ad. 11 Rozpatrzenie pisma Sołtysa Sarnowo w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku od Nowego Chrostkowa do Krzyżówek.

Ad.12. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2011r. przebudowy i modernizacji niektórych odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Skępe.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Powiedział, że plan robót remontowych na drogach powiatu lipnowskiego na rok 2011 będzie dopiero opracowywany i na dzień dzisiejszy trudno wskazać, jakie odcinki dróg powiatowych będą modernizowane i remontowane w przyszłym roku i tego typu odpowiedź zaproponował udzielić wnioskodawcom.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi o treści zaproponowanej przez Starostę.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie rozważenia możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla powiatu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w tej chwili budżet powiatu lipnowskiego nie stać na wspomaganie innych samorządów, nawet tych dotkniętych straszną klęska powodzi, ponieważ w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązań po przejętym zadłużeniu szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił negatywnie ustosunkować się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.14. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Komisji ds. rozwiązywania problemów adaptacji oraz opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w sprawie rozważenia możliwości przyjęcia uchwały wspierającej finansowo niespokrewnione i zawodowe rodziny zastępcze na terenie powiatu

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że w tym temacie powinno wypowiedzieć się Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Lipnie, dlatego zaproponował przełożenie tego punktu na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił odłożyć rozpatrzenie tego punktu do kolejnego posiedzenia Zarządu.


Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2010r. / ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, ze na koniec III kwartału dochody powiatu zostały wykonane w wysokości 58 796 129,14 zł, co daje 79,15% planu, zaś wydatki powiatu zostały wykonane w wysokości 44 338 863,02 zł, co daje 57,02 % planu. Wskazał, że takie wykonanie pokazuje, iż na dzień 30 września br. powiat posiada nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 14 457 266,12 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2010r. / uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.16. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 357 573 zł i zamkną się kwotą 74 991 667 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenta gminne, Powiatowe i wojewódzkie,

- Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostała działalność,

- Dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- Dział 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, iż planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 357 573 zł i zamkną się kwotą 78 104 333 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

- Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- Dział 750- administracja publiczna, rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego,

- Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenta gminne, Powiatowe i wojewódzkie,

- Dział 801- oświata i wychowanie, rozdz. 80195- pozostał działalność,

-Dział 851- ochrona zdrowia, rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- Dział 852- pomoc społeczne, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej,

- Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,

- Dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395- pozostała działalność.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2010r. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad.17. Uruchomienie procedury przetargowej na długoterminowy kredyt bankowy. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z pozyskaniem 11 mln dotacji z tytułu programu rządowego ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” zachodzi konieczność dołożenia 2 mln zł na wkład własny. Dodała, że jest zgoda Rady Powiatu w Lipnie na zaciągnięcie przez powiat długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 350 000 zł. Zwróciła się o ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na to zadanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie powiatowi lipnowskiemu kredytu bankowego w wysokości 3 350 000 zł i powołał komisję przetargową na to zadanie w składzie: Przewodnicząca: Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, członkowie: Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego W. Frej, Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski, Podinspektor ds. zamówień publicznych A. Ofmańska, Inspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu J. Śliwińska.


Ad.18. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas przekraczający normę. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Dodała, że w uchwale Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września zostały zabezpieczone środki finansowe na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla funkcjonariuszy KPP w Lipnie za czas przekraczający normę i teraz tylko należy zrealizować tę uchwałę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie realizując uchwałę Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września postanowił przekazać środki finansowe na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla funkcjonariuszy KPP w Lipnie za czas przekraczający normę.


Ad.19. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie pomocy finansowej na remont i zakup sprzętu dla posterunków Policji w Kikole, Skępem i Dobrzyniu n/W. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze w tym roku ze środków, które pozostały po Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano 80 ty. zł na remont posterunku Policji w Skępem, za które wykonano termomodernizację. Wskazał, ze chciałby aby w tym roku został dokończony remont tegoż posterunku i dlatego proponuje przekazać kwotę 40 tys. zł na dalszy remont i zakup sprzętu dla tegoż posterunku oraz kwotę 20 tys. zł na remont posterunku Policji w Dobrzyniu n/W. Zaproponował również, aby na remont posterunku w Kikole i Tłuchowie w przyszłorocznym budżecie została zabezpieczona kwota 60 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o przekazanie z tegorocznego budżetu powiatu 60 tys,. zł na remont i doposażenie posterunków Policji w Skępem (40 tys. zł) i Dobrzyniu n/W (20 tys. zł) oraz zabezpieczyć w projekcie budżetu na 2011r. środki finansowe na ten cel dla kolejnych posterunków Policji.


Ad.20. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie uwzględnienia w tworzonym projekcie budżetu na 2011r.środków finansowych na Komendy na zakup paliwa do pojazdów służbowych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w tej chwili dopiero rozpoczynają się prace nad projektem budżetu na 2011r. i dlatego w tym momencie nie można wskazywać jakie środki zostaną ewentualnie zabezpieczone dla Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że prace nad przyszłorocznym budżetem powiatu lipnowskiego dopiero się rozpoczynają i na chwilę obecną trudno stwierdzić na realizację jakich celów zostaną przeznaczone środki finansowe.


Ad. 21 Sprawy rożne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja Ministerstwa Finansów dotycząca informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011r. rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z której wynika, ze powiat lipnowski otrzymał więcej na 2011r. w subwencji ogólnej w stosunku do roku 2010.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- zwróciła się o wyrażenie zgody na przydział godzin zająć pozalekcyjnych dla uczniów klas maturalnych Techników, którego celem jest poprawa wskaźników zdawalności egzaminu maturalnego w Technikach.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze poprawę wskaźników zdawalności egzaminu maturalnego w Technikach wyraził zgodę na przydział dodatkowych godzin języka polskiego, języka obcego i matematyki w okresie od 1.11.10 do 22.12.2010r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Zespole Szkół w Skępem i Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W zgodnie z załączonym wykazem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z treścią pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o obowiązku prowadzenia prac związanych z gromadzeniem danych statystycznych o sieci dróg publicznych i drogowych obiektach inżynierskich oraz 3 zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w miejscowości Zbytkowo, Julkowo, Czerskie Rumunki.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 października 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Powiadom znajomego