W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku

Protokół Nr 5/2007
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 16 stycznia 2007r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Jozef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

 4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 5. Jerzy Szyjkowski- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 6. Juliusz Bieniek- radca prawny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

 7. Krzysztof Szafrański- inż. opracowujący na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie program restrukturyzacji finansowej tego zakładu.

 8. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

 9. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 10. Czesław Sobala- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 1300 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia

Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad w następującej postaci:

 1. Bieżąca informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie /ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski . /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu. / ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

 6. Podjęcie decyzji dot. działki położonej w miejscowości Lenie Wielkie /ref. naczelnik Wydziału Geodezji cz. Sobala/.

 7. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia członków składów orzekających /ref. Wicestarosta P. Wojciechowski/.

 8. Rozpatrzenie pisma Bursy Szkolnej w Lipnie w sprawie: zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lipnie wychowanków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie na ¼ etatu emeryta na stanowisku samodzielnego referenta. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem dot. zaopiniowania kandydatury P.Z. Walewskiego na stanowisko kierownika ds. administracyjno- gospodarczych w wymiarze ½ etatu/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 11. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: zwiększenia w roku 2007 kwoty celowej dotacji na realizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do kwoty 12 000zł. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Rozpatrzenie pisma Rzymskokatolickiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie: pomocy finansowej przy budowaniu nowej świątyni w Skępem/ ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 13. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/.

 14. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu./ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

 15. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie planowanego poziomu wydatków w planie finansowym na 2007r. ref. Dyrektor PUP wLipnie M. Rojek/.

 16. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu K. Branowski- powiedział, że proponuje, by pkt.7 dot. rozpatrzenia pisma Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w sprawie: podwyższenia wynagrodzenia członków składów orzekających z propozycji porządku obrad przesunąć na następne posiedzenie Zarządu, kiedy zostanie na nie zaproszona Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Członkowie Zarządu Powiatu w Lipnie wyrazili zgodę na taką propozycję.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął następujący porządek obrad.

 1. Bieżąca informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie /ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski . /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

 5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu. / ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

 6. Podjęcie decyzji dot. działki położonej w miejscowości Lenie Wielkie /ref. naczelnik Wydziału Geodezji cz. Sobala/.

 7. Rozpatrzenie pisma Bursy Szkolnej w Lipnie w sprawie: zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lipnie wychowanków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie na ¼ etatu emeryta na stanowisku samodzielnego referenta. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem dot. zaopiniowania kandydatury P.Z. Walewskiego na stanowisko kierownika ds. administracyjno- gospodarczych w wymiarze ½ etatu/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 10. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: zwiększenia w roku 2007 kwoty celowej dotacji na realizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do kwoty 12 000zł. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 11. Rozpatrzenie pisma Rzymskokatolickiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie: pomocy finansowej przy budowaniu nowej świątyni w Skępem/ ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

 12. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/.

 13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu./ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

 14. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie planowanego poziomu wydatków w planie finansowym na 2007r. ref. Dyrektor PUP wLipnie M. Rojek/.

 15. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Bieżąca informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie /ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski - powiedział, że na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego komornicy będą mogli zajmować całe konta zadłużonych szpitali. Wobec powyższego zwrócił się do Dyrekcji SP ZOZ w Lipnie o przedstawienie sytuacji w szpitalu w związku z takim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i rozwiązań dotyczących tej sytuacji.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że władze lipnowskiego szpitala w związku z takim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zostały postawione pod murem.

Wskazał, ze taka decyzja Trybunału Konstytucyjnego przyspiesza realizację pewnych czynności, a mianowicie –trzeba zrobić wszystko, by pozbyć się komornika. Powiedział, że został przedłożony program restrukturyzacji finansowej SP ZOZ w Lipnie – który opiera się na spłaceniu należności, które w tej chwili zabiera komornik poprzez wieloletni kredyt bankowy. Wskazał, że odsetki ustawowe są o wiele droższe od odsetek bankowych. Powiedział, ze ostateczna decyzja dotycząca restrukturyzacji finansowej należy do Rady Powiatu w Lipnie. Powiedział, że na dzisiejsze posiedzenie został zaproszony inż. K.Szafrański, który opracował przedłożony program restrukturyzacji finansowej SPZOZ w Lipnie, prosząc o jego przedstawienie członkom Zarządu.

K. Szafrański- powiedział, że opracowując przedłożony program restrukturyzacji miał na względzie fakt, że jest on przygotowawany na dany moment. Wskazał, ze w tej chwili szpital posiada zadłużenie ok.41 mln zł, co pokazuje w jak trudnej sytuacji jest lipnowski szpital. Zaznaczył, że otrzymywane z NFZ środki nie pozwalają szpitalowi zbyt wiele zaoszczędzić. Powiedział, że w tej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu, ale jego zdaniem wysokość kredytu nie powinna przekroczyć 15 mln zł. Podkreślił, że kwota 15 mln kredytu nie pozwoli na spłatę wszystkich gorących zobowiązań, ale pozwoli na wejście w układ z wierzycielami i ostatecznie pozwoli na ,,zejście” z kosztów komornika, odzyskanie płynności finansowej. Wskazał, ze zadłużenie za 11 miesięcy 2006r. wzrosło o 2 mln 670 tys. zł.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, jakie czynniki powodują wzrost zadłużenia.

K. Szafrański- wskazał, że szpital jest w trudnej sytuacji na skutek realizacji zobowiązań z tytułu ustawy ,,203”, wypłaty trzynastek, czyli czynnikiem generującym dług były przede wszystkim płace, a dziś zatrudnienie w szpitalu zostało znacznie ograniczone.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że ma wrażenie, że dotychczasowy program restrukturyzacyjny nie był przez szpital realizowany, że koszty znacznie przewyższały wpływy.

K. Szafrański- powiedział, że restrukturyzacja zobowiązań musi zmniejszyć koszty. Dodał, ze jeszcze na rok 2006 strata była zakładana, ale w następnych latach realizacji programu restrukturyzacji finansowej strata nie może występować. Dodał, ze ten program opracowany był na październik 2005. Wskazał, żeby wdrożyć ten program należy wykonać następujący ruch- Rada Powiatu w Lipnie musi wyrazić zgodą na poręczenie kredytu.

Podkreślił, ze z kredytu zostałyby spłacone zobowiązania, które w tej chwili egzekwuje komornik, a właściwa realizacja tegoż programu restrukturyzacyjnego opierała by się na ugodzie z ZUS odnośnie rozłożenia zobowiązań na raty, pozawierania ugód z wierzycielami z którymi będzie można się ,,dogadać”, a spłacenie tych, z którymi ,,dogadać” się nie będzie można. Podkreślił, że trzeba będzie zaktualizować ten program, a następnym krokiem będzie przyjęcie go przez Radę Powiatu w Lipnie i dopiero wówczas ten dokument będzie stanowił podstawę dla banku do udzielenie szpitalowi kredytu. Powiedział, że w przypadku przyjęcia do realizacji tego programu powiat będzie musiał corocznie podejmować uchwały o poręczeniu zobowiązania rocznej kwoty spłaty kredytu. Dodał, że możliwa jest trzyletnia karencja spłaty kredytu. Dodał, ze spłata kredytu byłaby malejąca od przeszło 2 mln zł do 1 mln 700 tys. zł. Nadmienił, że jeżeli będzie wola realizacji tego programu, wówczas trzeba będzie rozpisać przetarg, zaczekać na oferty banków i wybrać tą najkorzystniejszą. Dodał, że średnie oprocentowanie kredytu wynosi około 5 % i do tego dochodzi marża bankowa około 1 %. Dodał, że z chwilą realizacji programu restrukturyzacji finansowej koszty komornicze zostałaby zamienione na ratę spłaty kredytu.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, co wpłynęło na wzrost zadłużenia w 2006r o przeszło 2,5 mln zł. Jak wygląda kwestia zatrudnienia w SP ZOZ w Lipnie.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że w 2006r. SP ZOZ w Lipnie spłacił jedną zaległą pensję pracownikom (ponad 1 mln zł), na wzrost zadłużenia mają wpływ koszty komornicze (ok. 800 tys. zł), w tym roku przeprowadzony był przymusowy remont kotłowni, wymieniono pokrycie dachu nad kotłownią.

Powiedział, że liczba pracowników musi być zgodna z normami zatrudnienia określonymi przez Ministerstwo (1,5 etatu na łóżko), Narodowy Fundusz Zdrowia, poza tym ustawa o ratownictwie medycznym spowodowała większe zatrudnienie.

T. Woźnicki- powiedział, że NFZ na 2007r. zwiększył środki na płace o około 30%, ale nie zwiększył na paragrafy pozapłacowe. Zwrócił się z pytaniem, czy w przyznanej kwocie na podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników zawarte są środki na opłacenie ZUS, jak również o przedstawienie zasad funkcjonowania szpitala na skutek takiego a nie innego kontraktu z NFZ i realizacji przedstawionego programu restrukturyzacyjnego.

K. Szafrański- powiedział, iż wówczas, kiedy opracowywał przedłożony program restrukturyzacyjny precyzyjnie nie było wiadomo, jakie będą wpływy z NFZ. Powiedział, że przyznane środki na podwyżki wynagrodzenia pokrywają również wydatki na opłacenie ZUS. Dodał, ze szpital musi szukać dróg pozyskiwania nowych dochodów i ograniczać wydatki. Przypomniał, ze szpital planuje przenieść oddziały psychiatryczne do budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej a budynek sprzedać. Dodał, że kredyt w wysokości 15 mln zł byłby do obsłużenia przez szpital. Stwierdził, że zadłużenie trzeba podzielić na te, które zostanie spłacone z zaciągniętego kredytu ( ZUS ,,gorący”i tych wierzycieli, z którymi nie da się ,,dogadać”) a z wszystkimi pozostałymi zawierać ponowne ugody. Dodał, że należy przede wszystkim spłacić działalność komornika.

T. Woźnicki- powiedział, że ma wątpliwości, czy środki przeznaczone na wydatki pozapłacowe nie będą tworzyć nowych długów, np. w związku z wzrostem kosztów energii, żywności, leków itp.

K. Szafrański- powiedział, że wpływy z przeniesienia oddziałów psychiatrycznych zostały wkalkulowane na pokrycie określonych kosztów, wydatków. Dodał, że przedłożony program zakłada 2% wzrost kosztów. Nadmienił, że należy spojrzeć na cały rząd wydatków i je urealnić poprzez przewidzenie inflacji i przewidywanych wpływów z NFZ, z tomografu. Dodał, że wszystko opiera się na opracowaniu realnego i konkretnego planu przychodów i wydatków SP ZOZ w Lipnie na kolejne 5 lat., przyjmując, że jeżeli gospodarka będzie się tak dalej rozwijać i inflacja będzie na tym samym poziomie to należy pójść w takim kierunku jaki został przedstawiony w tym opracowaniu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przedłożony program restrukturyzacyjny jest tylko jednym z rozwiązań. Wskazał, że są także inne rozwiązania sytuacji w SP ZOZ w Lipnie, które trzeba przedyskutować. Dodał, ze istnieje duże ryzyko, że powiat przejmie podmiot- SP ZOZ w Lipnie, który znajdzie się w matni kredytowej i wówczas powiat stanie się dłużnikiem banków. Dodał, że Zarząd będzie się często spotykał z Dyrekcją SP ZOZ w Lipnie , bo trzeba przeprowadzić rozeznanie, jak poręczenie kredytu dla szpitala prognozowałoby na kolejne lata w stosunku do budżetu powiatu. Dodał, że służby finansowe muszą to dokładnie przeanalizować. Wskazał, ze te dokumenty zostaną skierowane na posiedzenie Komisji Zdrowia. Na tym etapie zaproponował przyjąć przedłożoną informację na temat przedłożonego programu restrukturyzacji finansowej do wiadomości a w najbliższym czasie spotkać się i omówić z Dyrekcją inne propozycje rozwiązania sytuacji lipnowskiego szpitala. Dodał, że nie chciałby by inne jednostki organizacyjne powiatu odczuły, ze muszą spłacać długi szpitala.

T. Woźnicki- zwrócił się z pytaniem co się stanie, jeżeli powiat poręczy kredyt a mimo to w następnych latach przyjdą pracownicy szpitala i będą strajkować. Dodał, ze związki zawodowe powinny być zorientowane w sytuacji i podpisując, wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu.

J. Szyjkowski- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że podwyżki dla pracowników na ten rok są zagwarantowane.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- powiedział, że należy rozmawiać ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w szpitalu, by zmieniły układ zbiorowy na bardziej partnerski. Dodał, że należy rozmawiać ze związkami zawodowymi odnośnie sytuacji w szpitalu. Zaproponował zorganizowanie spotkanie ze związkami zawodowymi na temat sytuacji w szpitalu.

W związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającego komornikom zajmowanie całych kont zadłużonych szpitali zaproponował przygotowanie wystąpienia do Marszałka Sejmu i Wicemarszałków Sejmu odnośnie przyjęcia kompleksowych i systematycznych rozwiązań prawnych dotyczących zakładów opieki zdrowotnej w naszym kraju, by te mogły normalnie funkcjonować.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął do wiadomości przedłożoną informacje na temat programu restrukturyzacji finansowej SP ZOZ w Lipnie oraz jednogłośnie postanowili o wystosowaniu wystąpienia do Marszałka Sejmu i Wicemarszałków wyrażającego zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazły się zakłady opieki zdrowotnej w skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającego komornikom zajmowanie całych kont zadłużonych szpitali.


Posiedzenie Zarządu opuścili Dyrektor SP ZOZ w Lipnie J. Szyjkowski, radca prawny SP ZOZ w Lipnie J. Bieniek i inż K. Szafrański.


Posiedzenie Zarządu w związku z wykonywaniem innych czynności służbowych opuścił Przewodniczący Zarządu przekazując dalsze prowadzenie posiedzenia Wicestoście P. Wojciechowskiemu.

Wicestarosta p. Wojciechowski przeszedł do realizacji 2 punktu porządku obrad.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że załącznikiem do uchwały jest plan kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych w 2007r. , w którym określony został termin kontroli w danej jednostce oraz przedmiot kontroli, który jest taki sam we wszystkich jednostkach, a mianowicie: ocena celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i dokonywanych wydatków, jak również podstawa prawna kontroli tj. art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Wskazała, ze jako pierwszy w miesiącu styczniu kontrolowany będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, następnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie (luty), Komenda Powiatowa Państwem Straży Pożarnej w Lipnie (luty/marzec), Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie (marzec), Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W i Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie (kwiecień), Zespół Szkół w Skępem (maj), Zespół Szkół w Lipnie (maj/czerwiec), Zespół Szkół Technicznych – warsztaty szkolne przy ZST w Lipnie (czerwiec/lipiec), Bursa Szkolona w Lipnie (lipiec), Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie (sierpień), Powiatowy Zarząd Dróg w Lipnie (wrzesień/ październik), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie (październik/ listopad), Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (listopad/ grudzień). Dodał, że jako ostatni punkt kontroli są inne polecenia Starosty. Nadmienił, ze oczywiście mogą się zdarzyć małe poślizgi w realizacji planu kontroli.

Wicestarosta P.Wojciechowski- powiedział, że dobrze się stało, że jako pierwszy skontrolowany zostanie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie , gdyż kontrola ta da obraz funkcjonowania jednostki, jak jest zarządzana, organowi założycielskiemu i będzie stanowić materiał do głębszej analizy.

T. Woźniki- powiedział, że plan kontroli powinien być w miarę elastyczny, bo jednostki powinny być kontrolowane zgodnie z potrzebami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu /uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w skład komisji stypendialnej dla studentów wchodzi- przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lipnie jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej -Jarosław Poliwko, dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wytypowanych przez Komisję w osobach: Jacka Goździa i Marii Krysztoforskiej, przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich –Barbara Jesionowska oraz przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zamiast dotychczasowego członka Komisji Edyty Zielińskiej -Małgorzata Filbrandt.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w następującym składzie: Jarosław Poliwko- przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lipnie- Przewodniczący Komisji Stypendialnej, Jacek Góźdź i Maria Krysztoforska- przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie, Barbara Jesionowska – przedstawiciel Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie, Małgorzata Filbrandt- przedstawiciel Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie. /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski . /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w skład komisji stypendialnej dla uczniów szkól ponadgimnazjlanych wchodzi przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lipnie jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej – Piotr Wojciechowski, przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie wytypowany przez tę komisję- Jacek Góźdź, 2 przedstawicieli Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie w osobach: Agnieszki Dyszkiewicz, Agaty Szafrańskiej oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych lub inni upoważnieni przez dyrektora szkoły przedstawiciele szkoły, których uczniowie ubiegają się o stypendium: Jerzy Rzekoński- Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, Marek Furmański- Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie, Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Stanisław Jabłoński- Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w następującym składzie: Piotr Wojciechowski- przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lipnie jako Przewodniczący Komisji Stypendialnej, Jacek Góźdź - przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie, Agnieszka Dyszkiewicz i Agata Szafrańska- przedstawiciele Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie, Jerzy Rzekoński- Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W lub inny upoważniony przez Dyrektora przedstawiciel szkoły , Marek Furmański- Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie lub inny upoważniony przez Dyrektora przedstawiciel szkoły, Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie lub inny upoważniony przez Dyrektora przedstawiciel szkoły, Stanisław Jabłoński- Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem lub inny upoważniony przez Dyrektora przedstawiciel szkoły/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.


Na posiedzenie Zarządu wrócił Przewodniczący Zarządu K. Baranowski, który przejął prowadzenie posiedzenia przechodząc do realizacji 6 punktu porządku obrad. Dodał, że punkty dotyczące finansów i budżetu powiatu będą omawiane na końcu posiedzenia.


Ad.6. Podjęcie decyzji dot. działki położonej w miejscowości Lenie Wielkie /ref. naczelnik Wydziału Geodezji cz. Sobala/.

Cz. Sobala- Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami- powiedział, że został już ogłoszony I przetarg na zbycie nieruchomości nr 13/5 znajdującej się w miejscowości Lenie Wielkie, ale zakończył się on wynikiem negatywnym. Teraz powstaje pytanie, jaką decyzje podejmie Zarząd Powiatu w Lipnie w tym zakresie tzn. czy ogłosi II przetarg, czy wstrzyma się ze sprzedażą. Powiedział, że jest zainteresowanie kupnem w/w nieruchomości. Powiedział, że działka ta jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 0,2117 ha i wyceniona została na 49 000zł. Dodał, ze jest to teren atrakcyjny, ładnie położony, 3 km od Dobrzynia n/W .

T. Woźnicki- powiedział, że jego zdaniem należy dążyć do sprzedaży tej nieruchomości, gdyż inaczej będzie następowała jej dewastacja.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, ze przedmiotowa działka o pow.0,2117 ha została wydzielona z gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

T. Woźniki- powiedział, że jego zdaniem należy sprzedać przedmiotową działkę zgodnie z obowiązującym prawem Powiedział, że analizując ceny rynkowe Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wyraźnie widać, że ceny ziemi rosną., dlatego zaproponował sprzedaż działki zgodnie z wyceną.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił rozpocząć procedury przetargowe na sprzedaż działki o nr 13/5 o pow. 0,2117 znajdującej się w miejscowości Lenie Wielkie zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie i ustalił cenę wywoławczą tej nieruchomości na 49 000zł, zaś wadium na 20% ceny wywoławczej.

Ad.7. Rozpatrzenie pisma Bursy Szkolnej w Lipnie w sprawie: zwolnienia z opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lipnie wychowanków. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze Dyrektor występuje o zwolnienie z opłaty dla dwóch wychowanek – Magdaleny Gęsickiej i Marty Bonieckiej. Zaznaczyła ,że rozmawiała na ten temat z Dyrektorem Bursy Szkolnej w Lipnie i faktycznie sytuacja tych dwóch wychowanek jest szczególnie trudna i skomplikowana. Dodała, ze jest to dla tych wychowanek decyzja o kontynuowaniu nauki lub jej przerwaniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanek Bursy Szkolnej w Lipnie: Magdaleny Gęsickiej i Marty Bonieckiej. uznając ją za wyjątkowo trudną i skomplikowaną, postanowił zwolnić je z opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Lipnie.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie na ¼ etatu emeryta na stanowisku samodzielnego referenta. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem zwraca się do Zarządu Powiatu w Lipnie o wyrażenie zgody na zatrudnienie od 1 stycznia 2007r. do 31 lipca 2007r. Pani Danieli Kruszewskiej na ¼ etatu na stanowisku samodzielnego referenta. Wskazała, że Pani ta jest już na emeryturze a wcześniej zajmowała się administrowaniem internatu Zespołu Szkól w Skępem. Dodała, ze według niej dobrym rozwiązaniem tej sytuacji byłoby zatrudnienie tego pracownika w ramach umowy- zlecenia, a źródłem pokrycia tej umowy były dochody z obsługi kolonii, obozów przez Zespól Szkół w Skępem.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że należy zastanowić się i środki, które stanowiłyby wynagrodzenie na tą ¼ etatu można rozdysponować na pracowników obsługi Zespołu Szkół w Skępem, tym bardziej, że istnieje możliwość zawarcia z tą panią umowy – zlecenia.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że zatrudniając Panią D. Kruszewską nie zostają zwiększone etaty w Zespole Szkół w Skępem, a jego zdaniem, w związku ze szczególnymi okolicznościami, które w ostatnim czasie wydarzyły się w Zespole Szkół w Skępem oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie placówki, istnieje konieczność zatrudnienia pani D.Kruszewskiej na ¼ etatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po rozważeniu wszystkich aspektów i okoliczności, które w ostatnim czasie wydarzyły się w Zespole Szkół w Skępem oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie placówki, jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie z dniem 16 stycznia 2007r. Pani Danieli Kruszewskiej na ¼ etatu na stanowisku samodzielnego referenta do dnia 31 marca 2007r., zaznaczając jednocześnie, że po tym terminie Dyrektor będzie musiał w inny sposób rozwiązać kwestię realizowania czynności wykonywanych dotychczas przez Panią Danielę Kruszewską.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem dot. zaopiniowania kandydatury P.Z. Walewskiego na stanowisko kierownika ds. administracyjno- gospodarczych w wymiarze ½ etatu/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie po rozważeniu wszystkich aspektów i okoliczności, które w ostatnim czasie wydarzyły się w Zespole Szkół w Skępem oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie placówki, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Zbigniewa Walewskiego na stanowisko kierownika ds. administracyjno- gospodarczych w Zespole Szkół w Skępem w wymiarze ½ etatu z dniem 1 lutego 2007r.


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: zwiększenia w roku 2007 kwoty celowej dotacji na realizację Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do kwoty 12 000zł. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że pismo Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na tym etapie jest przedwczesne, gdyż w stosownym czasie Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpi z ogłoszeniem o konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, określając w nim wartość środków na realizację danego zadania. Powiedziała, że wniosek ten nie powoduje zmian w projekcie budżetu Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że w tej chwili trwają jeszcze prace nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. i kwota dotacji na realizowanie poszczególnych zadań powiatu może ulec zmianie, ponadto w stosownym czasie Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpi z ogłoszeniem o konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, określając w nim wartość środków na realizację danego zadania.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Rzymskokatolickiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem w sprawie: pomocy finansowej przy budowaniu nowej świątyni w Skępem/ ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w Skępem powstała nowa parafia i proboszcz tej parafii zwraca się do wszystkich instytucji o pomoc w budowie nowego kościoła. Powiedziała, że nie ma możliwości przekazania z budżetu powiatu środków finansowych na ten cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, ze nie ma możliwości prawnych przekazania środków finansowych na budowę nowej świątyni w Skępem, ale równocześnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie o zorganizowanie i przeprowadzenie podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Lipnie zbiórki pieniężnej, z której dochód zostanie przekazany na budowę świątyni p.w.. Miłosierdzia Bożego w Skępem.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu. / ref. Dyrektor DPS w Nowej Wsi M. Ejdowska/.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, że złożyła propozycję nowego planu wydatków i dochodów na 2007r., w którym nastąpiło zwiększenie wydatków na płace. Powiedziała, że ma kontakt z innymi domami pomocy społecznej, w których pracownicy znacznie więcej zarabiają.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- zwrócił się z pytaniem, jakie będą skutki podwyżek wynagrodzenia.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, że skutkiem zwiększenia wynagrodzenia pracownikom będzie zwiększenie wartości 1 punktu na 4,00zł i najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 600,00zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze nie widzi przeciwwskazań do tego, by podnieść wynagrodzenia pracownikom, skoro środki na ten cel znajdą się w budżecie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Dodał, że prawidłowe funkcjonowanie jednostki musi być zachowane.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- wskazała, że ten rok został dobrze zabezpieczony, a jeżeli Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zostanie wpisany w Rejestr Wojewody wówczas będzie możliwość zwiększenia opłaty za pobyt danego mieszkańca, gdyż przyjmowanie mieszkańców będzie się odbywało wg nowych zasad.

T. Woźnicki- powiedział, że według przedłożonego planu płace w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wzrastają o 11%. Zwrócił się z pytaniem, czy takie podwyżki nie spowodują wzrostu innych paragrafów.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, ze paragraf żywieniowy został zaplanowany na poziomie roku ubiegłego, paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia został zmniejszony, ale powinno wystarczyć na funkcjonowanie jednostki. Dodała, że wzrost wynagrodzenia dla pracowników wyniesie średnio 100zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby, by wydatki w jednostkach były kontrolowane, a dyrektorzy, którzy znajdą pewne rozwiązania dotyczące budżetu i są odpowiedzialni za jego realizację, mieli możliwość zwiększenia wynagrodzenia pracownikom.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej M. Ejdowska w obecności 5 członków oświadczyła, że po głębokiej analizie budżetu swojej jednostki jest świadoma, że budżet w takiej postaci nie spowoduje zakłóceń w realizacji w roku budżetowym. Zabezpieczone środki na paragrafy płacowe i pozapłacowe (w tym rzeczowe) na 2007r. i wzrost wynagrodzeń dla pracowników nie będzie miał wpływu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął zmieniony projekt planu wydatków i dochodów na 2007r. Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz wyraził zgodę na zaproponowaną przez Panią Dyrektor wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 600,00zł oraz wartość jednego punktu w kwocie 4,00zł, wskazując jednocześnie, że ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Powiatu w Lipnie, która właściwa jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu./ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- przedstawił korektę projektów planów wydatków na 2007r. Wskazał, że zmiana ta polega na zwiększeniu funduszu wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń. Podkreślił, że środki na pokrycie skutków finansowych wynikających z dokonywanych podwyżek wynagrodzeń nie spowodują zwiększenia budżetu w ciągu roku budżetowego. Wskazał, że zrezygnowano w 2007r. z zaplanowanego w wydatkach inwestycyjnych zakupu systemu alarmowego z monitoringiem, zmniejszono wydatki w zakresie usług remontowych, gdyż do zaplanowanego remontu pomieszczeń biurowych materiały zostały już częściowo zakupione, a wykonanie powierzy się pracownikom zatrudnionym w tym celu i opłaconym ze środków Funduszu Płacy (w ramach przygotowania zawodowego). Ponadto w PUP zmniejszono paragraf na zakup materiałów i wyposażenia planując ograniczyć wydatki na zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, prenumeraty czasopism, telefonów i innych mediów.

Wskazał, że podwyżka wynagrodzenia dla pracowników PUP spowoduje konieczność podwyższenia wartości 1 punktu na 6,00zł, oraz wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 500,00zł.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy M. Rojek w obecności 5 członków oświadczył, że po głębokiej analizie budżetu swojej jednostki, układ budżetu w takiej postaci nie spowoduje żadnych zakłóceń do końca roku budżetowego. Zabezpieczone środki na paragrafy płacowe i pozapłacowe (w tym rzeczowe) na 2007r. i wzrost wynagrodzeń dla pracowników nie będzie miał wpływu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął zmieniony projekt planu wydatków i dochodów na 2007r. Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie oraz wyraził zgodę na zaproponowaną przez Pana Dyrektora wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 500,00zł oraz wartość jednego punktu w kwocie 6,00zł, wskazując jednocześnie, że ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Powiatu w Lipnie, która właściwa jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.


Ad.14. Przedstawienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie planowanego poziomu wydatków w planie finansowym na 2007r. ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/.

M. Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie- powiedział, ze zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej niewykorzystana dotacja w 2006r. w kwocie 14 751,88zł na realizację projektu ,,Uwierzyć w Siebie” w ramach Działania 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich została zwrócona na wskazane przez Ministerstwo konto ale jako środki niewygasające, w 2007r. wróci na wyodrębniony rachunek bankowy i powiększy budżet powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zatwierdził plan jednostkowy na rok 2007 w dziale 853 Opieka społeczna w rozdz. 85333.


Ad.13. Przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Dyrektor DPS i Dyrektor PUP przedstawili już zmienione plany budżetów swoich jednostek na 2007r. Dodał, ze takie zmiany projektów budżetów przygotował m.in. Zarząd Dróg Powiatowych, w którym planowany jest również wzrost wynagrodzenia pracowników ale przedstawi je na następnym posiedzeniu Zarządu przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Dodał, że wszystkie pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, w tym również Starostwo Powiatowe w Lipnie, pracują nad zmianami do projektów swoich budżetów, by wygospodarować środki na podwyżki płac dla pracowników. Nadmienił, że dotyczy to również pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.

Zaproponował, by następne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie odbyło się 24 stycznia 2007r. o godz. 800. Dodał, że będzie to przedsesyjne posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie.

Wicestarosta P. Wojciechowski – powiedział, że na dzień 8 lutego 2007r. planowane jest spotkanie z dyrektorami gimnazjów odnośnie kierowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat lipnowski.

J. Kalinowski- powiedział, że ważnym elementem promocji szkoły jest organizacja tzw. ,,Dni otwartych” , bo jak sam podkreślił, jako były dyrektor szkoły, widział efekty takich działań.Ad.16. Sprawy różne.

A. Smuzewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że wpłynęło pismo od organizacji FUTURA –MIEN LIPNO w sprawie: pomocy w organizacji I Lipnowskiego Turnieju Piłki Nożnej. Zaznaczyła, że organizatorzy proszą o objęcie patronatu nad zawodami. Dodał, ze są to zawody w piłkę nożną małych dzieci, a w zawodach wezmą drużyny z terenu całej Polski. Wskazała, że organizatorzy proszą o salę gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dniu 27 stycznia 2007r. na przeprowadzenie zawodów oraz ufundowanie pucharów. Nadmieniła, że możliwe jest przekazanie również drobnych gadżetów promocyjnych (koszulek z logo powiatu oraz herb powiatu).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił włączyć się w organizację I Lipnowskiego Turnieju Piłki Nożnej najmłodszych, poprzez objęcie nad nią patronatu, wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie sali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dniu 27 stycznia 2007r. oraz ufundowanie 3 pucharów dla zwycięskich drużyn turnieju, jak również poprzez przekazanie drobnych gadżetów promocyjnych.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- poinformowała, że regulamin płacowy dla nauczycieli został już uzgodniony ze związkami zawodowymi działającymi na terenie powiatu. Dodała, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczący zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Wskazała, że zmiana dotyczy załącznika do projektu uchwały a właściwie na oddzieleniu kierownika kształcenia praktycznego we wszystkich typach szkół od kierownika warsztatów szkolnych. Dodała, że zmiana ta musi zostać uzgodniona z Kuratorium Oświaty. Podkreśliła, ze zmiana ta nie wpływa na zmianę stanowisk, tylko polega na rozdzieleniu odpowiedzialności między kierownikiem warsztatów a kierownikiem praktycznej nauki zawodu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty do wystąpienia do Kuratorium Oświaty o uzyskania uzgodnień dotyczących zmiany załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- poinformował, iż z Wicestarosta i Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie dokonali objazdu prawie wszystkich jednostek organizacyjnych, oprócz dwóch i wyrobili sobie na ich temat zdanie. Dodał, ze od godz. 13,00 warsztaty szkolne przy ZST w Lipnie są puste a ich działalność przynosi straty.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, ze należałoby powoli zastanowić się nad organizacją corocznego Koncertu Noworocznego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze nie ma jeszcze uchwalonego budżetu powiatu lipnowskiego na 2007r., więc nie ma jeszcze nad czym dyskutować. Dodał, ze kwestia ustalenia grafiku uroczystości organizowanych przez powiat lipnowski będzie w stosownym czasie omówiona.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż Zarząd Powiatu w Sierpcu wystosował pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego, a nam przesłał do wiadomości dotyczące interwencji w sprawie możliwej likwidacji przewozów pasażerskich na odcinku Toruń- Sierpc przez PKP Zakład Przewozów Regionalnych.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by Zarząd Powiatu w Lipnie wystąpił z podobną interwencją do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie. .

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić z interwencją do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącą możliwej likwidacji przewozów pasażerskich na odcinku Toruń- Sierpc przez PKP Zakład Przewozów Regionalnych.

Skarbnik Powiatu w Lipnie rozdała członkom Zarządu informację dotycząca dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2005-2006, celem zapoznania się.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 stycznia 2007r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.
Justyna Śliwińska.

Powiadom znajomego