W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


Protokół Nr 3/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku

Protokół Nr 3/2006
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2006r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji (lista obecności stanowi załącznik nr l do nin. protokołu).

Nadto udział wzięli:

  1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie,

  2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie ,

  3. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 1110 Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przedstawił proponowany porządek obrad.

Poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

  1. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 28/2006 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa /.ref. Sekretarz Powiatu Lipnie Z. Chmielewski/.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/2006 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.07.2006r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /.ref. Sekretarz Powiatu Lipnie Z. Chmielewski/.

  4. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. Powiedziała, że na mocy projektu uchwały budżet powiatu lipnowskiego zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o 3 700 zł. (w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem). Ponadto w projekcie uchwały dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, Naczelnika Wydziału Finansowego, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych, Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Naczelnika Wydziału Oświaty, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. Nadto dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych na wniosek: Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, jak również dokonuje się zmian w gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

Dodała, ze są to zmiany kosmetyczne, czyszczące budżety jednostek na koniec roku budżetowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006r. i skierował na sesję planowaną na dzień 28 grudnia br. / projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 28/2006 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa /.ref. Sekretarz Powiatu Lipnie Z. Chmielewski/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/2006 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 05.07.2006r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działania 2.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski /.ref. Sekretarz Powiatu Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekty uchwał w przedmiotowych sprawach. Powiedział, że składy komisji stypendialnych, zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych jak i studentów, zostały określone w szczegółowym regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów. Wskazał, że zmiany komisji stypendialnej muszą nastąpić z uwagi na zmiany osobowe w organach powiatu (przewodniczącym komisji stypendialnej dla studentów był członek Zarządu poprzedniej kadencji Z. Lewandowski, członkami Komisji stypendialnej przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki poprzedniej kadencji, zaś przewodniczącym komisji stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych był Wicestarosta poprzedniej kadencji K. Klimaszewski).

Wicestarosta P. Wojciechowski- zaproponował, by to Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z pośród swojego grona wytypowała swoich przedstawicieli do składu komisji stypendialnej dla uczniów i dla studentów.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by przenieść punkty dotyczące powołania komisji stypendialnej dla uczniów i dla studentów do czasu gdy komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie wyłoni swoich przedstawicieli do składu komisji stypendialnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przenieść punkty dotyczące powołania komisji stypendialnej dla uczniów i dla studentów do czasu gdy komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Lipnie wyłoni swoich przedstawicieli do składu komisji stypendialnych.


Ad.4. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że do Zarządu Powiatu w Lipnie wpłynęły pisma: Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności dotyczące podwyżki wynagrodzenia dla członków składu orzekającego, parafii Rzymsko- Katolickiej w Skępem dotyczące pomocy finansowej przy budowie nowej świątyni i Bursy Szkolnej w Lipnie dotyczące wyrażenia zgody na zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w Bursie jej wychowanków. Dodał, że pisma będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Podkreślił, że pisma te muszą uzyskać opinię właściwych wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Wskazał, że został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w charakterze członka wspierającego, ale temat ten będzie omawiany na którymś posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie w nowym roku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2006r.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała.
Justyna Śliwińska.


Powiadom znajomego